Bezplatná inzerce

Zde můžete nabídnout zahrádku k pronájmu či prodeji. Případně se podělit o své přebytky ze zahrádky.
Vložení inzerátu

Závazné podmínky využívání inzerce ČZS.

 1. Provozovatelem a správcem inzerce na stránkách Územního sdružení Litoměřice je Český zahrádkářský svaz, z.s. (dále jen provozovatel).
 2. Uživatelem inzerce je každá osoba, která inzerci použije ke zveřejnění své nabídky či poptávky a souhlasí s těmito podmínkami.
 3. V rámci inzertní služby poskytuje provozovatel uživateli možnost uveřejnit bezplatně inzerci nekomerční povahy v textové podobě na svých webových stránkách po dobu 90 dnů. Po 90 dnech bude inzerát odstraněn.
 4. Inzeráty vložené do stránek Územního sdružení Litoměřice jsou zobrazeny souběžně i na webových stránkách Bezplatná inzerce Českého zahrádkářského svazu, z.s.
 5. Pro využití inzertní služby musí uživatel zadat svou platnou a funkční e-mailovou adresu. Obsah inzerce nesmí odporovat platným zákonům ČR. Stejný inzerát nesmí být vložen současně do více kategorií.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo přesunout inzerát do jiné kategorie, pokud kategorie neodpovídá obsahu inzerce, nebo inzerát odstranit pokud odporuje uvedeným podmínkám.
 7. Uživatel má právo během doby zveřejnění inzerce text upravovat, nebo inzerát odstranit. Doba zveřejnění inzerátu se jeho úpravou nemění.
 8. K úpravě nebo smazání inzerátu slouží e-mail s heslem zaslaný provozovatelem na zadanou e-mailovou adresu, proto musí uživatel zadat vždy platný e-mail a heslo. Heslo má být dlouhé 6 až 12 znaků bez použití diakritiky.
 9. Provozovatel inzerce, kromě e-mailu, neshromažďuje a nezveřejňuje žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zákonu č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Pokud uživatel osobní data do inzerátu uvede, činí tak ve svém vlastním zájmu na základě svého svobodného rozhodnutí.
 10. Uživatel bere na vědomí, že data, která dobrovolně poskytne do inzerce mohou být zneužita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné počínání třetích osob.
 11. Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje uživatele, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s provozovatelem, aby byla chráněna jeho práva.
 12. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů inzertní služby, ani za způsob jakým službu využívají. Rovněž nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním inzerce, nebo z důvodu její nefunkčnosti.
 13. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním a mohou být provozovatelem dále upravovány. Uživatel je proto povinen se s nimi seznámit vždy při každém zadání inzerátu a potvrdit s nimi svůj souhlas.
Jméno
e-mail
text inzerátu - délka inzerátu:  (max. 600 znaků)
kategorie
heslo zadejte pro pozdější opravu či zrušení.
Přidat obrázek:
kontrola Zde opište kontrolní kód z obrázku vlevo:
souhlasím s podmínkami využívání inzerce
Celkem:
Dnes:
On line:
18772
5
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Litoměřice
Dlouhá 37, schránka č. 106, 412 01 Litoměřice, č.zo: 406000, tel. 602 643 782, mail: pepinokomarek@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.