Udělená Čestná uznání ÚR a vyzanmenání RR ČZS 2013.


Čestné uznání ÚR ČZS Cheb 2014:
                            ZO č.25 Cheb,U Jodoka            Alena Bučková,pokladní
                            ZO č.5 Mariánské Lázně            Václav Vocelka,předseda RS ZO
                            ZO č.11 Lázně Kynžvart            Juraj Cimbanič,předseda ZO
                            ZO č.23 Házlov                        Miroslav Pátý,předseda ZO
                            ZO č.2 Cheb                            Jana Konečná,předsedkyně osady
                            ZO č.5 Mariánské Lázně            Jaromír Vlček,předseda osady
                            ZO č.18 Velká Hleďsebe            Jan Němec Ing.jednatel ZO
                            ZO č.12 Cheb,Háje                   Libuše Zemánková,předsedkyně ZO
                            ZO č.21.Frant.Lázně,Nádr.st.2   Anna Neuwirthová,předsedkyně ZO
                            ZO č.14 Lipová,Mechová           Arnošt Valha,předseda ZO
                                               ÚS Cheb               Josef Královec,tlumočník
            Ocenění členové obdrželi malý dárek a to: předplatné časopisu ZAHRÁDKÁŘ na rok 2014.

 Vyznamenání RR ČZS 2014:
ZO č.22 Cheb,Podhrad                     ZO                                             stříbrná medaile za zásluhy
ZO č.5.Mariánské Lázně           Jan Bátovský Ing.předseda ZO            stříbrná medaile
ZO č.19 Skalná                          Arnošt Teschauer,předseda ZO            bronzová medaile
ZO č.8 Frant.Lázně,Slatina         Václav Fircák,předseda ZO                 bronzová medaile
ZO č.1 Aš                                  Lubomír Štecher,předseda ZO             bronzová medaile
ZO č.20 Hranice                        Gerhard Schmied,předseda ZO            bronzová medaile
ZO č.26 Mar.Lázně,Bažantnice   Marie Královcová,jednatelka               bronzová medaile                                                       
Čestné uznání ÚR ČZS Cheb 2015:
                            US Cheb                                         Eva Dubová,pokladní
                            ZO č.26 Mar.Lázně,Bažantnice        František Krejčí Ing.člen ÚR a RR.
                            ZO č. 18 Velká Hleďsebe                Pavel Macák,předseda
                            ZO č.27 Mar.Lázně,Hamrníky         Eugenie Fischerová, členka KK
                            ZO č.19 Skalná                               Alena Glázerová,pokladní
                            ZO č.2 Cheb 1                                Marcela Ulrychová,předsedkyně osady
                            ZO č.22 Cheb,Podhrad                   Josef Nový,předseda KK
                            ZO č.25 Cheb,U Jodoka                 František Široký,předseda
                            ZO č.3.Cheb,Mírový sad                 Marie Linková,předsedkyně
                            ZO č.24 Cheb,Skalka                      František Štěpánek,předseda
                            ZO č.12.Cheb,Háje                         Blanka Fojtlová,členka KK ZO a ÚS
            Ocenění členové obdrží malý dárek, předplatné časopisu ZAHRÁDKÁŘ na rok 2015.    
Návrh na vyznamenání RR ČZS 2015:        
ZO č. 26 Mar. Lázně, Bažantnice           ZO                                                    zlatá medaile za zásluhy
ZO č. 5 Mar.Lázně 1                             Miluše Tušková, předsedkyně osady    bronzová medaile
ZO č. 28 Lipová, Mechová-ostrůvek       Miroslav Lopata, předseda                  bronzová medaile
ZO č. 20 Hranice                                  František Jurčák, místopředseda         stříbrná medaile
ZO č. 1 Aš                                           Irena Lencová, předsedkyně KK          bronzová medaile
ZO č. 6 Cheb, Skalka - mini                  Miroslava Kamenická, tajemnice          bronzová medaile
ZO č. 6 Cheb, Skalka - mini                  Lubomír Cukr JUDr. předseda              stříbrná medile

Čestná uznání ÚR ČZS Cheb a návrh na vyznamenání RR ČZS pro rok 2015 byly schváleny územní konferencí ČZS Cheb, která se konala dne 6. září 2014.