Srdečně Vás vítáme na stránkách našeho klubu

Hortiklub Praha pořádá většinu svých akcí v Praze a blízkém okolí, proto při rozhodování o členství zvažte jejich dostupnost.

    Hortiklub byl založen v Olomouci v roce 1979 jako nástupnická organizace Spolku pro zvelebování zahradnické živnosti. Vznikl jako specializovaná základní organizace ČSSZ. Prvním předsedou byl pan Jan Černý z Jaroměře, známý pěstitel a šlechtitel petúnií. Po přesídlení do Prahy byl duší Hortiklubu jednatel ing. Jan Tykač.

    Na rozdíl od jiných specializovaných organizací, které jsou zaměřeny na pěstování určitých druhů rostlin, je náplní činnosti Hortiklubu, jak plyne z jeho názvu odvozeného od latinského HORTUS – ZAHRADA, komplexní řešení zahradního prostoru dle specifických požadavků majitele.

    Na přednáškách, kurzech a zájezdech pořádaných pro členy můžete postupně získat vědomosti a zkušenosti ze všech činností potřebných k tomu, abyste dokázali ze své zahrady udělat oázu krásy a klidu, obohatit svůj život nejen o nádhernou tvůrčí činnosti, ale i příjemné chvíle odpočinku v půvabném prostředí, kde načerpáte další síly pro plnění úkolů běžného života.

    Nejbohatší činnosti dosáhl klub v letech 1984-88, kdy měl 1762 členů z celého tehdejšího Československa. V současné době sdružuje na 300 členů z celé České republiky. Činnost Hortiklubu se dělí do jednotlivých sekcí podle oblastí zájmů a jejich náplň je opravdu široká. Věříme, že alespoň některá z nich Vás zaujme.

Lidé, kteří působili ve vedení Hortiklubu od jeho založení až po současnost:

    Od jednoho ze zakládajících členů př. Františka Humla se dovídáme, že Hortiklub byl založen bývalými členy zrušeného Svazu zahrádkářů-květinářů, začátkem roku 1980.
Prvním jeho předsedou se stal Ing. Jan Černý, známý zahrádkář a pěstitel a šlechtitel petúnií a begonií z Jaroměře. Po jeho smrti v září 1980 se do dnešní doby vystřídalo ve vedení Hortiklubu několik členů, jejichž funkční období pro orientaci uvádíme:

1980-1986: Jaroslav Kotva
1987-1988: Prof. Jiří Mareček (bývalý ředitel VÚOZ Průhonice)
1988-1992: Jaroslav Malák
1992-1998: František Huml
1999-2002 Eva Sedláčková
2002-2009 Ing. Pavel Šulda
2009-2011 bez předsedy
2011- Mgr. Zuzana Holancová

    Činnost Hortiklubu zaznamenávala v různých obdobích velký ohlas u veřejnosti, především v první polovině osmdesátých let za působení Ing. Jana Tykače jako jednatele, kdy bylo možno realizovat zajímavé výstavy klubu, jak z důvodů finančních, tak velké klubové základny; (po revoluci v r. 1989 však mnoho členů odešlo z důvodů vlastního podnikání či za jinými zájmy a náročné výstavy nebyl již Hortiklub schopný realizovat).

    Nedávno založená Kronika Hortiklubu, pečlivě vedená naší obětavou členkou př. Helenou Pavlíkovou, se snaží zrekapitulovat zpětný pohled na vznik a činnost Hortiklubu od svých počátků až po současnost. Rádi bychom, aby se stala knihou, ve které pamětníci vyprávějí, vzpomínají na společně prožité dny na výstavách, zájezdech a zahradách či parcích, ať již soukromých či veřejných. Toto vše chceme doplňovat pěknými fotografiemi.

    Základy k dynamicky se rozvíjejícím prvním činnostem Hortiklubu položil svými znalostmi a organizačními schopnostmi Ing. Jan Tykač, který od jeho začátku zastával funkci jednatele. Tyto jeho přednosti nezůstaly v ústraní a naše vedení dále rozvíjí široké spektrum znalostí členů Hortiklubu i na prahu nového tisíciletí.


Budete-li se chtít s naší činností blíže seznámit,
napište nám na náš kontaktní e-mail.

Celkem:
Dnes:
On line:
1374
2
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu HORTIKLUB Praha
Horáčkova 1210/15, 140 00 Praha 4 Krč, č.zo: 801010, IČO: 65999347
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.