Srdečně Vás vítáme na stránkách našeho klubu

    Hortiklub Praha pořádá většinu svých akcí v Praze a blízkém okolí, proto při rozhodování o členství zvažte jejich dostupnost.

    Hortiklub byl založen v Olomouci v roce 1979 jako nástupnická organizace Spolku pro zvelebování zahradnické živnosti. Vznikl jako specializovaná základní organizace ČSSZ. Prvním předsedou byl pan Jan Černý z Jaroměře, známý pěstitel a šlechtitel petúnií. Po přesídlení do Prahy byl duší Hortiklubu jednatel Ing. Jan Tykač.


Zahrada žije i v zimě Květnové vřesoviště Vodní plocha se stepní partií
Azalky snesou i plné sluncePůvab soliterních travinSymbioza japonského javoru s tekoucí vodou Zátiší v zahradě je ideální místo k odpočinku
Práce na zahradě může být i pohodou bez ohledu na generační rozdlíly Zákoutí s ohništěm Kouzlo zimy s jinovatkou

    Na rozdíl od jiných specializovaných organizací, které jsou zaměřeny na pěstování určitých druhů rostlin, je náplní činnosti Hortiklubu, jak plyne z jeho názvu odvozeného od latinského HORTUS – ZAHRADA, komplexní řešení zahradního prostoru dle specifických požadavků majitele.

    Na přednáškách, kurzech a zájezdech pořádaných pro členy můžete postupně získat vědomosti a zkušenosti ze všech činností potřebných k tomu, abyste dokázali ze své zahrady udělat oázu krásy a klidu, obohatit svůj život nejen o nádhernou tvůrčí činnosti, ale i příjemné chvíle odpočinku v půvabném prostředí, kde načerpáte další síly pro plnění úkolů běžného života.

Lidé, kteří působili ve vedení Hortiklubu od jeho založení až po současnost:

    Od jednoho ze zakládajících členů př. Františka Humla se dovídáme, že Hortiklub byl založen bývalými členy zrušeného Svazu zahrádkářů-květinářů, začátkem roku 1980.
Prvním jeho předsedou se stal Ing. Jan Černý, známý zahrádkář a pěstitel a šlechtitel petúnií a begonií z Jaroměře. Po jeho smrti v září 1980 se do dnešní doby vystřídalo ve vedení Hortiklubu několik členů, jejichž funkční období pro orientaci uvádíme:

1980-1986: Jaroslav Kotva
1987-1988: Prof. Jiří Mareček (bývalý ředitel VÚOZ Průhonice)
1988-1992: Jaroslav Malák
1992-1998: František Huml
1999-2002 Eva Sedláčková
2002-2009 Ing. Pavel Šulda
2009-2011 bez předsedy
2011-2019 Mgr. Zuzana Holancová
2019- Ing. Daniela Velebová

    Činnost Hortiklubu zaznamenávala v různých obdobích velký ohlas u veřejnosti, především v první polovině osmdesátých let za působení Ing. Jana Tykače jako jednatele, kdy bylo možno realizovat zajímavé výstavy klubu, jak z důvodů finančních, tak velké klubové základny; (po revoluci v r. 1989 však mnoho členů odešlo z důvodů vlastního podnikání či za jinými zájmy a náročné výstavy nebyl již Hortiklub schopný realizovat).

    Nedávno založená Kronika Hortiklubu, pečlivě vedená naší obětavou členkou př. Helenou Pavlíkovou, se snaží zrekapitulovat zpětný pohled na vznik a činnost Hortiklubu od svých počátků až po současnost. Rádi bychom, aby se stala knihou, ve které pamětníci vyprávějí, vzpomínají na společně prožité dny na výstavách, zájezdech a zahradách či parcích, ať již soukromých či veřejných. Toto vše chceme doplňovat pěknými fotografiemi. Od roku 2019 přebírá péči o kroniku př. Jana Černá.

 

Budete-li se chtít s naší činností blíže seznámit,
napište nám na náš kontaktní e-mail.