Pro starší informace pokračujte na původní webstránky

více

Srdečně Vás vítáme na stránkách našeho klubu


Hortiklub Praha pořádá většinu svých akcí v Praze a blízkém okolí, proto při rozhodování o členství zvažte jejich dostupnost.

Hortiklub byl založen v Olomouci v roce 1979 jako nástupnická organizace Spolku pro zvelebování zahradnické živnosti. Vznikl jako specializovaná základní organizace ČSSZ. Prvním předsedou byl pan Jan Černý z Jaroměře, známý pěstitel a šlechtitel petúnií. Po přesídlení do Prahy byl duší Hortiklubu jednatel Ing. Jan Tykač.

    Na rozdíl od jiných specializovaných organizací, které jsou zaměřeny na pěstování určitých druhů rostlin, je náplní činnosti Hortiklubu, jak plyne z jeho názvu odvozeného od latinského HORTUS – ZAHRADA, komplexní řešení zahradního prostoru dle specifických požadavků majitele.

    Na přednáškách, kurzech a zájezdech pořádaných pro členy můžete postupně získat vědomosti a zkušenosti ze všech činností potřebných k tomu, abyste dokázali ze své zahrady udělat oázu krásy a klidu, obohatit svůj život nejen o nádhernou tvůrčí činnosti, ale i příjemné chvíle odpočinku v půvabném prostředí, kde načerpáte další síly pro plnění úkolů běžného života.

Lidé, kteří působili ve vedení Hortiklubu od jeho založení až po současnost:

    Od jednoho ze zakládajících členů př. Františka Humla se dovídáme, že Hortiklub byl založen bývalými členy zrušeného Svazu zahrádkářů-květinářů, začátkem roku 1980.
Prvním jeho předsedou se stal  Ing. Jan Černý, známý  pěstitel a šlechtitel petúnií a begonií z Jaroměře.  Po jeho smrti v září 1980 se do dnešní doby vystřídalo ve vedení Hortiklubu několik členů, jejichž funkční období pro orientaci uvádíme:

1980-1986: Jaroslav Kotva
1987-1988: Prof. Jiří Mareček (bývalý ředitel VÚOZ Průhonice)
1988-1992: Jaroslav Malák
1992-1998: František Huml
1999-2002 Eva Sedláčková
2002-2009 Ing. Pavel Šulda
2009-2011 bez předsedy
2011-2019 Mgr. Zuzana Holancová
2019- Ing. Daniela Velebová

    Činnost Hortiklubu zaznamenávala v různých obdobích velký ohlas u veřejnosti, především v první polovině osmdesátých let za působení Ing. Jana Tykače jako jednatele, kdy bylo možno realizovat zajímavé výstavy klubu, jak z důvodů finančních, tak velké klubové základny; (po revoluci v r. 1989 však mnoho členů odešlo z důvodů vlastního podnikání či za jinými zájmy a náročné výstavy nebyl již Hortiklub schopný realizovat).

    Nedávno založená Kronika Hortiklubu, pečlivě vedená naší obětavou členkou př. Helenou Pavlíkovou, se snaží zrekapitulovat zpětný pohled na vznik a činnost Hortiklubu od svých počátků až po současnost. Rádi bychom, aby se stala knihou, ve které pamětníci vyprávějí, vzpomínají na společně prožité dny na výstavách, zájezdech a zahradách či parcích, ať již soukromých či veřejných. Toto vše chceme doplňovat pěknými fotografiemi. Od roku 2019 přebírá péči o kroniku př. Jana Černá.Budete-li se chtít s naší činností blíže seznámit,
napište nám na náš kontaktní e-mail.