Úvodní informace o SZO Pěstitelé citrusů Praha 1

Specializovaná základní organizace ČZS Pěstitelé citrusů v Praze 1 sdružuje zájemce o pěstování citrusů a jiných tropických a subtropických užitkových rostlin. Jejímu založení předcházela popularizace pěstování těchto rostlin v učebních textech Vysoké školy zemědělské a v brožurách prof. Truhláře.

Mezi první význačné pěstitele citrusů patřili př. K. Urban, K. Buďárek, B. Čapek, O. Čapek, bratři Dobešové, p. Kaucký aj. V roce 1973 byla ustanovena skupina pro zřízení citrusářských organizací v rámci ČZS, kde mj. byli účastni prof. Pospíšil, prof. Truhlář a člen naší SZO př. Hercík.

Naše organizace vznikla dne 9. 4. 1974. V době založení měla SZO cca 60 členů, postupně jejich počet vzrostl na více než 400 členů. Po útlumu, který postihl v 90tých letech všechny zájmové organizace, má v současnosti asi 40 členů.

Práci organizace řídí výbor SZO. Jeho předsedové byli postupně př. Prachař, Paleček, Černý, Novotný, Knížek, Černá. Současným předsedou je př. Josef Kotál. Organizace koná členské schůze s přednáškami a diskuzemi, exkurze a zájezdy. Spolupracuje s Českým zahrádkářským svazem a Stanicí mladých přírodovědců hl. města Prahy.
Členské schůze se konají obvykle 2x ročně v budově ČZS  Rokycanova 15, Praha 3, 1p.
Výbor se schází obvykle každé druhé úterý běžného měsíce rovněž v budově ČZS.


Případní zájemci o členství v naší organizaci se mohou přihlásit na e-mailové adrese: pestitelecitrusu@seznam.cz, nebo na telefonním čísle předsedy 777 848 121.

Citrusové plody