Zelenina pod netkanou textilií

    Vývoj plastů otevřel nebývalé možnosti, jak urychlit vývoj zelenin a rozložit jejich sklizeň. Vedle kompaktních fólií, které se kladou na konstrukci, je nejúčinnější bílá netkaná textilie. Mluvíme často o "plochém krytí", protože textilie leží přímo na vyvíjejících se rostlinách. Textilie měly své předchůdce: byly to perforované nebo prořezávané tenké PE fólie. Pěstovaným rostlinám sice velmi prospívaly, ale textilie je svou univerzálností, lácí a snadnou manipulovatelností zcela vytlačila nejenom u zahrádkářů, ale i v komerční výrobě. Prodávají se dva druhy bílé textilie: tenčí PEGAS Agro 17, určená pro běžné krytí, a silnější PEGAS Agro 30, která slouží k ochraně porostů před mrazem. Příznivý vliv textilie na ranost, výnos i kvalitu rostlin spočívá v tom, že snižuje kolísání teploty a zabraňuje tvorbě půdního škraloupu. Protože propouští dešťovou i závlahovou vodu, snižuje i potřebu závlahy. Rostliny udržuje v čistším stavu a usnadňuje jejich sklizeň. Kromě toho ochrání porosty nejen před lijáky a větrem, ale i krupobitím.

    Zeleniny vhodné ke krytí. Textilie se osvědčují především u nízkorostoucích druhů zeleniny jako je salát, ředkvička, kedlubny, ředkev, mrkev, vodnice, špenát, polníček. Nejúčelnější je krytí na jaře, svůj význam má však i na podzim. Na jaře se záhon kryje ihned po výsevu nebo po výsadbě. Záhon by měl být předem dobře odplevelený, protože textilie stimuluje i vývoj přítomných plevelů. Maximální předstih vývoje zeleniny, 10 - 14 dní, se získá při březnových a časných dubnových výsevech a výsadbách. Čím pozdější termín, tím je efekt ranosti nižší.

    Jarní krytí. Textilie se lehce pokládá přímo na porost nebo na povrch půdy a na okrajích se upevní buď přihrnutím, nebo položením prken či kamenů. Při raném krytí zůstává porost pod textilií až do sklizně. Při postupných sklizních nebo za mimořádného oteplení se textilie částečně odhrne nebo úplně odstraní. K rozložení sklizně přispívá, když se textilií kryje jen část porostu a část zůstává nekrytá. Prodloužení sklizňového období se tak docílí i při použití jediné odrůdy a jediného termínu výsevu.

    Předpěstování sazenic. Textilie usnadňuje také získávání tzv. seté neboli prostokořenné sadby košťálovin nebo salátů. Okraje výsevného záhonku se zvýší přihrnutou zeminou a výsev se přikryje textilií, která se na vnější straně zatíží. Pod textilií jsou vzcházející semena chráněná před tvorbou půdního škraloupu.

    Podzimní krytí. Pozdnější výsev či výsadba nebo nepříznivý průběh počasí často způsobují, že podzimní kultury salátu, endivie, hlávkové čekanky, pekingského zelí, hlíznatého fenyklu nebo i květáku či brokolice nestačí dorůst. Takovým porostům pomůže krytí textilií dotáhnout vývoj do sklizňové zralosti.

    Ochrana před mrazem. Zejména při holomrazech za slunečných dní krytí textilií omezuje vysychání půdy i vzduchu a tím brání nedostatečnému přísunu vody rostlinám, který vede k jejich usychání. Mechanismus působení textilie je zajímavý: Mrazivý vzduch, padající na textilii, pod níž se udržuje vyšší teplota půdy i vzduchu, totiž způsobuje, že na spodní straně textilie vzniká mrazová krusta. Tato ledová vrstva jako pancíř zabraňuje mrznutí a vysušení půdy pod textilií, zpomaluje zahřívání rostlin a snižuje výpar vody. Tím umožňuje, aby po odeznění mrazu mohly kryté rostliny pokračovat v růstu.

    Ochrana před škůdci. Netkaná textilie má ještě další významné využití: zamezuje přístupu škůdců k porostu. I v tomto směru má svého předchůdce: Byly jím jemné sítě s maličkými oky, zvané Bionet, pro biologickou ochranu, nahrazující chemické přípravky. Krytí textilií chrání ovšem jen proti létajícímu hmyzu. V prvé řadě jsou to mšice, dále dřepčíci na listech brukvovitých druhů, nebo mouchy, způsobující "červivost" kořenů - především květilky brukvové u ředkví, ředkviček, tuřínu a vodnice, dále květilky cibulové a pochmurnatky mrkvové. Zkušenost ukazuje, že například ochrana textilií u japonských ředkví před květilkou nebo ochrana póru, cibule a česneku před rozšířenou vrtalkou pórovou je jedinou účinnou metodou. Předpokladem úspěchu je krýt porost naprosto těsně, aby se pod textilii nedostaly létající samičky, a také včasné krytí v době před jejich náletem. Nejvhodnější je krýt porost po celou vegetaci, protože u řady škůdců, např. pochmurnatky, vylétá ještě další generace. Netkaná textilie umožňuje tedy nejekologičtější boj s létajícími škůdci. Při opatrném zacházení a správném skladování v chladnu a ve tmě textilie vydrží i tři roky.

Doc. Eva Pekárková
Rukověť zahrádkáře 2003