Pěstujte pór bez vrtalky

    Pór se u nás pěstuje v menší míře než cibule a česnek. Přesto je oblíbenou zeleninou. Kromě vitamínů (provitamín A - karoten, B1, C) a minerálních látek obsahuje i éterické oleje, které příznivě ovlivňují tvorbu žaludečních šťáv a trávení. Pór patří mezi lahůdkové zeleniny. Ze záhonů se může sklízet po celou zimu až do jara.

    Pór patří ke skromným druhům zeleniny. Nejlépe se mu daří v půdách lehčího typu - písčitohlinitých, hlinitopísčitých nebo až písčitých, ale dobře vyhnojených, s dostatečnou zásobou živin a vláhy. Proto se pěstuje po předplodinách, které byly silně hnojeny chlévským hnojem (po bramborách, košťálovinách, okurkách). Dobře se mu daří i ve vyšších a chladnějších polohách.

    Z botanického hlediska rozlišujeme pór zimní a pór letní. Pór zimní je u nás podstatně více rozšířen než pór letní. Má delší vegetační dobu, je mohutnější, mrazuvzdorný a trvalý. Užitková část je o něco kratší a širší. Pěstuje se na sklizeň od podzimu do jara. Pór letní je charakteristický rychlým vývojem, vyšším vzrůstem a větším počtem jemnějších listů, ale v našich klimatických podmínkách vymrzá.

    Pór se vysévá přímo na záhony do volné půdy nebo se pěstuje ze sazenic, což je výhodnější, protože sazenice se mohou vysazovat hlouběji. Z přímého výsevu je nutno rostliny po vyjednocení postupně nahrnovat pro získání delší vybělené spodní části. Při předpěstování sadby vyséváme pór do pařeniště nebo na výsevný záhon od konce února do května podle toho, zda jej chceme sklízet už na podzim (pór letní) a v zimě nebo až do jara (pór zimní). Sazenice vhodná pro výsadbu má mít tři až čtyři pravé listy, tloušťku tři až pět milimetrů. Kořeny zkrátíme na délku asi dva centimetry, listy asi o třetinu. Sázíme do sponu 30-45x15 cm do předem vyhloubených brázdiček.

    Během vegetace porost kypříme, odplevelujeme, přihrnujeme, zavlažujeme a ošetřujeme proti chorobám a škůdcům. Vhodné je přihnojení póru plnými hnojivy - Cererit, NPK, popřípadě superfosfátem. Pór sklízíme postupným vyrýváním - od časného podzimu do jara.

    Nebezpečným škůdcem póru se v posledních letech stala vrtalka pórová. V našich podmínkách má dvě generace za rok, první generace nalétá na rostliny koncem dubna a začátkem května, druhá většinou početnější a také škodlivější generace nalétá na porost koncem srpna a začátkem září, ta již letní pór prakticky nepoškozuje. Na zahrádkách lze k ochraně úspěšně využít zakrytí porostu póru netkanou textilií. Porost zakrýváme po dobu 4 - 6 týdnů vždy přes období náletu. Textilii, jejíž okraje musí být zapuštěné do půdy, pokládáme přímo na rostliny. Nenapínáme ji, protože rostliny potřebují prostor pro další růst. Při silnějším výskytu druhé generace necháme porost zakrytý raději až do konce září. Díky tomuto opatření můžeme pěstovat i zimní pór úplně bez vrtalky.

    Z chemické ochrany lze použít Decis Flo 2,5 ve formě postřiku za použití smáčedla. Porost ošetřujeme podle signalizace. Prvně ošetřujeme proti jarní generaci v poslední dekádě dubna nebo začátkem května, proti letní koncem srpna nebo začátkem září. U nás se běžně pěstuje pór letní - odrůda Starozagorski kamus. V obchodech je také k dispozici holandské osivo - odrůdy Lincoln, Jolant, Lancelot, Prelina a Primera.

    Tradiční, mrazuvzdornou odrůdou, póru zimního, u nás nejvíce pěstovanou je Elefant. Z holandských odrůd jsou to - Blizzard, Forrest, Laura, Kajak, Latina, Arkansas a Poriwin.

Václav Žatecký
Rukověť zahrádkáře 2003