Intenzivní pěstování okurek salátovek

    Rád bych se s Vámi podělil o zkušenosti s intenzivním a velmi zajímavým způsobem vedení okurek salátovek - hadovek na provázku. Pokud pěstujete ve fóliovníku či skleníku salátové okurky - hadovky a máte problémy s padlím, tento způsob vám umožní omezit až úplně odstranit tento problém bez použití chemického postřiku. Mimo to vám poskytne radost z mnohem vyšší úrody vlastních salátovek.

    Sazenice vysazujeme v řádku od sebe 60 - 70 cm a navádíme je na provázek upevněný na horním vedení (drátu, konstrukci) apod.

    V době kdy rostlina dosáhne 60 - 70 cm, odstraníme řezem všechny listy a plody do výšky 40 - 45 cm, ponecháme pouze 1,5 - 2 cm řapíku z každého odstraněného listu (prevence proti zaschnutí).

    Pro zjednodušení návodu si zbývající části vedení rozdělíme ne třetiny (příklad: při výšce konstrukce 190 cm, do 40-ti cm výšky odstraníme listy, zbývajících 150 cm rozdělíme na třetiny - tj. 3 x 50 cm).

Rostlina pokračuje v růstu a

    V momentě, kdy sklízíme plod, odstraníme i list, který byl u sklizeného plodu. Listy odstraňujeme i v případě, že plod zaschl, upadl nebo z jiného důvodu chybí. V místě, kde jsme odstranili list, pokračuje v růstu plod a list na zálistku. Po sklizni plodu ze zálistku odstraníme i celý zálistek. Na hlavním stonku zůstanou chvíli pouze zbytky řapíku listu a zálistku. Z tohoto místa začne brzy vyrůstat nový zálistek, který opět zaštípneme za prvním listem. Zde se začne vyvíjet nový plod. List, který nemá u sebe plod, by měl být odstraněn. Dosáhneme tím následujícího střídání vývoje kvetení, narůstání plodu a sklizně.

    Jak ukazuje tabulka, opakujeme celou periodu několikrát (3-5 x i vícekrát). Předpokladem je udržení zdravého kořenového systému. Při tomto způsobu je velmi výhodný způsob roubování okurek na tykev fíkolistou (není však podmínkou).

    U krátkých salátovek tzv. minisalátovek, zaštipujeme zálistky střídavě za prvním a za druhým listem.

    Pro popsaný způsob vedení řezu nejsou vhodné všechny odrůdy. Je třeba použít odrůdy ověřené, s výraznou a rychlou schopností vytváření nových zálistků po odstranění původních. Vhodné jsou české odrůdy Superstar F1, Vista F1, holandské Nevada F1, Kameron F1, z krátkých české odrůdy Minisprint F1, Paladinka F1, z holandských Rawa F1, Taha F1. Nevhodné jsou např. Marta F1, Saladin F1, Sandra F1, Pepinex F1.

    Podmínkou úspěchu tohoto způsobu vedení je mimo nutnosti volby vhodné odrůdy také dostatečná výživa a závlaha. Měli bychom mít na paměti, že rostlině odebíráme značné množství plodů a listů.

Výhody popsaného způsobu:

Stupeň vývoje
rostliny

část rostliny - třetina
I. II. III.
  kvetení
nárůst
-
kvetení
-
-
1. perioda sklizeň
kvetení
nárůst
nárůst
sklizeň
kvetení
kvetení
nárůst
sklizeň
2. perioda sklizeň
kvetení
nárůst
nárůst
sklizeň
kvetení
kvetení
nárůst
sklizeň

Ing. Jan Prášil, SEMO s.r.o.
Rukověť zahrádkáře 2003

Choroby a škůdci okurek