Efektivně proti obaleči jablečnému

    Každoročně je většina našich jabloní ohrožována červivostí, tedy obalečem jablečným. Housenky obaleče jablečného přezimují v zámotku v prasklinách kůry, počátkem jara se kuklí a přibližně od první poloviny května se líhne první generace motýlů. Po oplození kladou samice vajíčka jednotlivě na mladé plody nebo listy v jejich okolí. Jedna samice klade asi 80-120 vajíček a během 8-15 dnů dochází k líhnutí housenek. Housenka obaleče po určitou dobu leze po jablku a pak se začne prožírat dovnitř. Mladé plody napadené první generací opadávají, druhá generace pak způsobuje typickou červivost jablek. Poškození plodů housenkami také výrazně zvyšuje druhotné napadení jablek a hrušek moniliozou.

Ochrana proti obaleči
    V poslední době je mnoha zahrádkáři i profesionálními pěstiteli úspěšně využívána nová generace biologických prostředků ochrany rostlin. Jedná se o preparáty na bázi bakterie Bacillus thuringiensis - Biobit XL. Účinnost přípravku je stejná jako u chemických insekticidů a přesto nelikviduje žádné z přirozeně se vyskytujících predátorů jako jsou dravé ploštice, slunéčka, lumci, lumčíci apod. a nejsou toxické ani vůči včelám a všem obratlovcům včetně člověka. Bakterie Bacillus thuringiensis se poměrně hojně vyskytuje v přírodě, z hlediska ekologického nejde tedy o nic cizího. Působení probíhá tak, že spory ulpí na povrchu rostliny a jsou housenkami sežrány. V prostředí zažívacího traktu dojde k aktivaci bakteriální bílkoviny, která naruší střevní stěnu, způsobí ochrnutí svalstva a bakterie se začne množit. Housenky během několika hodin zastavují žír a v průběhu 2-5 dnů hynou.

Doba aplikace a způsob ošetření
    Důležitým předpokladem dobrého ošetření proti obaleči jablečnému je určení správného termínu ochranného zásahu. Obecně platí, že čím mladší je housenka škůdce v době zásahu přípravkem Biobit, tím citlivější je k nákaze bakterií B.thuringiensis. Správným termínem ošetření je tedy doba maximálního líhnutí housenek škůdce z vajíček. Jednoduchým a zároveň přesným způsobem správného načasování doby ošetření je sledování letu obalečů pomocí feromonových lapáků, které lákají selektivně samce obaleče (i ostatních druhů škodlivých motýlů). Lapáky se vyvěšují v začátkem května, po 6-8 týdnech se vyměňují feromonové odparníky.

    Ideálním termínem postřiku je doba 5-7 dnů po maximálním náletu obalečů do lapáků. Účinnost Biobitu trvá zhruba po dobu 10 dnů, což je výhodou biologického preparátu. Při intenzivnějším a delším letu obaleče, trvajícím někdy i více jak 3 týdny, je vhodné ošetření opakovat. Přípravek se rozpouští ve vodě a aplikaci je možno provádět běžnými typy postřikovačů. Používá se nižší množství postřikové kapaliny (400-600 l/ha), tak aby došlo k dobrému ovlhčení rostlin, ale nikoli ke stékání. Platí přímá úměra mezi jemností postřiku a účinností. Ošetření se neprovádí za intenzivního slunečního svitu a je důležité, aby několik hodin po aplikaci nepršelo. Stejně tak je vhodné, aby se alespoň část postřiku dostala na spodní stranu listů, kde jsou bakterie chráněny před UV složkou slunečního záření, která je usmrcuje. Při správné aplikaci je účinnost Biobitu celkově srovnatelná s chemickými insekticidy (80-85 %), navíc je dlouhodobá (10-14 dnů) a podporuje přirozenou stabilitu ekosystému.

Ing. Josef Bogar - Biocont Laboratory s.r.o.
Rukověť zahrádkáře 2003