Příčiny neplodnosti kiwi

    Nejrozšířenějším druhem čnělkovce ovocného (aktinidie) mezi zahrádkáři je Actinidia arguta - aktinidie význačná. Jedná se o drobnoplodé kiwi, jehož plody dorůstají velikosti angreštu. Příčin neplodnosti těchto rostlin, pěstovaných na zahrádce může být několik.

    1. Aktinidie množené ze řízků kvetou dříve, než semenáče. Řízkované rostliny samčí kvetou již v druhém roce stáří a samičí rostliny až ve čtvrtém roce. Dokud nekvetou obě pohlaví současně, nemůže kiwi plodit.

    2. Rostliny vypěstované ze semen začínají kvést nejdříve v pátém až šestém roce stáří. Je zapotřebí připomenout, že v populaci semenáčků převládají rostliny samčí z 80 - 90 %, které nejsou plodné. Samčí rostliny dávají pouze pyl a nevytváří plody. Zbývajících 10 - 20 % jsou rostliny samičí, které plodí za předpokladu, že byly opyleny rostlinou samčí. Bezpečné rozlišení samčích a samičích rostlin je možné až v době květu. Samčí rostliny mají v květu vyvinuté, dozrávající prašníky a zakrnělý (nefunkční) semeník včetně blizen. Samičí rostliny mají v květu vyvinutý semeník s bliznami a prašníky. V samičích květech jsou funkční pouze blizny se semeníkem. Prašníky bývají méně vyvinuty a nebo dávají pyl, který neklíčí na bliznách v rámci téhož květu (téže rostliny). Odlišnosti mezi jednotlivými květy jsou patrné z obrázků na vnitřní barevné stránce obálky. Při výsadbě rostlin kiwi se doporučuje umístit jednu samčí rostlinu na 6 - 8 rostlin samičích, vzdálenost rostlin při výsadbě se doporučuje 1,5 - 2 m.

    3. Někteří prodejci nabízejí rostliny samosprašné. To znamená. že na jedné rostlině se nacházejí květy, které mají vyvinutý semeník s bliznami i s prašníky. Pyl klíčí na bliznách v rámci jednoho každého květu na stejné rostlině. Rostlin samosprašných se vyskytuje málo a většina může být nejistě samosprašných. V některém roce dochází k nedokonalému vývoji především prašníků, kdy není přítomen klíčivý pyl. Potom i tzv. samosprašné aktinidie nejsou opyleny a nepřinesou plody. Z toho důvodu je vhodné i ve výsadbě samosprašných aktinidií vysázet i spolehlivou samčí rostlinu, nebo naroubovat do koruny samosprašné rostliny roub rostliny samčí. 4. Počítejte i s tím, že vynalézavost některých prodávajících firem je pozoruhodná. Do jednoho kontejneru vysází společně rostliny samčí i samičí. Tento pár, který se růstově proplétá, prodávají jako samosprašné kiwi. Rostlina samčí bývá vzrůstnější a slabší rostlinu samičí utlačuje a způsobí její pozdější uhynutí a tím se zakoupené kiwi se stává neplodné. Proto je dobré tuto skutečnost zjistit včas a rozdělit rostliny při výsadbě a každou zasadit zvlášť.

    5. Důležitý je i řez plodících aktinidií. A. arguta vytváří v první růstové fázi (od narašení do konce června) nové přírůstky dlouhé přes 1 až 2 metry. Na těchto dlouhých letorostech vyrůstají v druhé růstové fázi (červenec až srpen) přírůstky kratší, na kterých aktinidie příští rok plodí. Z toho důvodu je vhodné nové, dlouhé přírůstky zkrátit na 5 - 6 oček (za pátým až šestým listem) od báze výhonu. Termín zkrácení je nejvhodnější koncem června až začátkem července. Nový obrost, který po tomto zakrácení naroste, bývá v příštím roce plodný. Slabý obrost, který je hodně rozvětven a neplodí, můžeme během vegetace odstranit. Kiwi se nedoporučuje řezat v předjaří a na jaře před rašením, kdy hodně roní mízu.

    6. Jednou z příčin neplodnosti, nebo slabé plodnosti mohou být i nevhodné podmínky na stanovišti. Extrémně nepříznivé podmínky mají vliv na snížení plodnosti. Kiwi vyžaduje propustné vlhčí a úrodné půdy. Pro pěstování se nedoporučují půdy vápenité, nebo přihnojování vápenatými hnojivy. Vhodná jsou hnojiva organická (tří- až čtyřletý rozleželý hovězí hnůj, rašelina, vyzrálý kompost). Půdu stačí vylepšit do hloubky 25 - 30 cm.
    Kiwi vyžaduje také dostatek světla, ale nesnáší přímý sluneční úpal. Je vděčné za přistínění mezi 12 - 15 hod, pokud je vysazeno na celodenním slunci. Přistínění může zajistit např. větší strom, vhodná je výsadba k východní, nebo západní zdi domu. Občasná zálivka za suchého počasí je velmi prospěšná.

    7. Výsadbový materiál nakupujte u spolehlivých firem, které mohou dát záruky na pravost nabízených druhů a odrůd. Nákup u neznámých prodejců při různých celostátních výstavách je riskantní. Někteří prodávají dosud neplodící semenáčky a vydávají je za samosprašné rostliny. Mladé rostliny předpěstované ve skleníku trpí často sviluškou, na ošetření je vhodný přípravek OMITE. Po výsadbě rostlin na trvalé stanoviště sviluška již rostliny kiwi nepoškozuje.

    V prvním roce po výsadbě chráníme před zimou mladé rostliny nakopčením zeminou a kořenovou přikrývkou z chvojí. V dalších letech rostliny přikrývku na zimu nepotřebují.

Jaroslav Matejsek
Rukověť zahrádkáře 2003