Množení dřevin dřevitými řízky

    Většina z vás se již pokusila o množení okrasných dřevin během vegetace, ale u mnoha druhů okrasných dřevin, zvláště listnatých okrasných květem je nejjednodušší způsob množení pomocí dřevitých řízků, které odebíráme v zimním období - v prosinci a lednu.
    Z rostlin odebíráme silné, vyzrálé letorosty, které rozdělíme na jednotlivé řízky po 3-4 pupenech, postupujeme od spodu a vyřadíme jen nevyzrálé vrcholové části. Ve starší zahradnické literatuře najdeme pokyny k pečlivému seříznutí spodní části řízku těsně pod pupenem a nahoře šikmo asi 1 cm nad 3-4 pupenem, je to tak správné, ale dnes víme, že to u mnoha druhů není nutné. Advetivní kořeny se totiž vytvářejí i mimo kalusové pletivo vznikající na řezné ráně. Řízky snadno kořenících druhů se ve velkovýrobě dokonce řežou ve svazcích pásovou pilou a spolehlivě koření.
    Odebrané řízky je vhodné stimulovat ať práškovým či tekutým stimulátorem a ve svazcích je založíme zhruba ze dvou třetin výšky do vlhké rašeliny a umístíme do chladného sklepa, s teplotou kolem 6-8 oC kde vytvoří kalus na řezné ráně. Zjara je napícháme do volné půdy, nebo lépe na záhon překrytý černou fólií - vyhneme se tak zaplevelení a navíc je zajištěna stabilnější vlhkost půdy. Do léta musí dřevité řízky spolehlivě zakořenit, aby do první zimy dobře vyzrály. V dalším roce je již můžeme u vzrůstnějších druhů přesadit i na konečné stanoviště.

Druhy, které můžeme řezat přímo i ve svazcích:

čimišník (Caragana), zimolez (Lonicera), tavola (Physocarpus), topol, (Populus), mochna (Potentila), meruzalka (Ribes), vrba (Salix), tavolník (Spiraea), pámelník (Symphoricarpos), tamaryšek (Tamarix).

Druhy dřevin, které raději řežeme přesně:

netvařec (Amorpha), krásnoplodka (Callicarpa), kdoulovec (Chaenomeles), klematis (Clematis montana), svída - kultivary (Cornus), ruj (Cotinus), skalník - některé druhy (Cotoneaster), trojpuk ( Deutzia), hlošina (Elaeagnus), zlatice (Forsythia), rakytník (Hipophae), hortenzie (Hydrangea), štědřenec (Laburnum), ptačí zob (Ligustrum), přísavník (Parthenocissus), pustoryl (Philadelphus), platan (Platanus), slivoň - některé druhy (Prunus), růže - botanické druhy (Rosa), šeřík (Syringa), jilm (Ulmus), kalina (Viburnum), vajgélie (Weigela).

Z ovocných druhů lze dřevitými řízky množit u jádrovin některé typy podnoží a kdouloň, z drobného ovoce angrešt, rybíz, jostu, borůvku, a révu vinnou.

Ing. Miloš Kožešník, nakl. Květ, ČZS
Rukověť zahrádkáře 2003