Znáte SZO ČZS Narcis Kladno?

    V roce 1985 několik nadšených pěstitelů narcisů a ostatních jarních cibulovin založilo speciální základní organizaci při ČZS v Kladně - SZO Narcis Kladno. Jejím hlavním programem jsou narcisy, i když zde působí, nebo působily sekce tulipánů a ostatních jarních cibulovin. Členská základna má 170 členů z Čech, Slovenska a Polska.

    Hlavní činností zůstává pěstování narcisů, kterých se v organizaci podařilo shromáždit přes 2300 odrůd. Velkým pomocníkem v této činnosti je pravidelné vydávání spolkového ZPRAVODAJE 2x v roce a v neposlední řadě je vydání již třetího katalogu narcisů, které jsou pěstovány v ČR, Katalog je určující pomůckou členů pro pěstování, ochranu a orientaci pro eventuální sběratelský zájem. Katalog se také dívá do historie šlechtění. Jeho členění, určování tvarů a návodů k pěstování.

    Pro publikaci, kterou právě držíte v rukou, se pokusíme vám pomoci v shrnutí zkušeností a rad s pěstováním těchto milých prvních poslů jara.

Říkejme tomu desatero narcisáře:

Chcete-li se stát členem a dozvědět se více o narcisech, můžete se informovat na SZO Narcis Kladno, Miloš Krupička, Havlíčkova 2926, PSČ 272 04 Kladno 4.

Miloš Krupička
Rukověť zahrádkáře 2003