Co je vlastně ČÍNSKÉ ZELÍ

    Takto se v současné době v obchodní síti označuje zelí pekingské (Brassica pekinensis syn. B. rapa var. pekinensis), ale ve skutečnosti existuje i zelí čínské (Brassica chinensis syn. B. rapa subspec. chinensis). Jaký je vlastně rozdíl mezi těmito druhy?

    Čínské zelí (pak-choi) pochází z východní Asie, ale typické čínské zelí neexistuje, vyskytuje se ale obrovské množství různých typů a forem, lišících se nejen vzhledem, ale i hospodářskými vlastnostmi a využitím. Je to rostlina jednoletá, dlouhodenní, citlivá k vybíhání stejně jako zelí pekingské. Netvoří však pevnou hlávku, ale volnou přízemní růžici ze vzpřímených nebo svěšených listů s výraznými žebry, které se směrem dolů rozšiřují a na bázi objímají. Čepel listová je tuhá, lesklá, různě zbarvená, s hladkým nebo zoubkovaným okrajem, bublinatá nebo zkadeřená. Řapík je dlouhý, dužnatý a je od čepele znatelně oddělen.

    Nejběžnější jsou typy s bílými nebo zelenými dužnatými žebry. Jednotlivé odrůdy se liší velikostí a to od nízkých forem asi 10 cm vysokých až po mohutné, vysoké 45 cm, ale i odolností proti vybíhání do květu. Protože se konzumují listy, nikoli hlávky, lze čínské zelí na rozdíl od pekingského pěstovat celoročně.

    Čínské zelí nejlépe roste při nízkých teplotách - 15 až 20 C, za krátkého dne, proto se doporučuje výsev od poloviny června do začátku srpna do řádků 25 - 30 cm a po vzejití se jednotí na 15 - 20 cm. Vegetační doba je 8 - 10 týdnů.

    Pro pěstování vyžaduje půdy středně těžké s dostatkem humusu a vláhy, s optimálním pH 6,5 až 7. Nevhodné jsou půdy extremně lehké nebo těžké.

    Čínské zelí se dá sklízet v kterémkoliv stádiu vývoje, od mladých rostlin až do mladých květních stonků dospělých rostlin. Listy mladých rostlin můžeme sklízet už za 3 týdny. Pro sklizeň jednotlivých listů rostliny seřezáváme 2,5 cm nad zemí a necháme je obrůst. Dorostlé rostliny sklízíme když růžice dosáhnou hmotnosti 500 - 800 g.

    Nechá se skladovat za vhodných podmínek jen 4 - 12 dní. Rostlina je dužnatá, má jemnou chuť a konzumuje se v čerstvá nebo tepelně upravená, hlavně k přípravě asijských jídel. V současné době jsou i v ČR povolené odrůdy: Bokken, Ogi, Sobi.

    Zelí pekingské (ta-paj-cchaj) v přírodě nebylo nikde nalezeno divoce rostoucí, proto se předpokládá, že se jedná o spontánního křížence zelí čínského a vodnice. První zmínky o jeho pěstování pocházejí z Číny z 5. stol.n.l. Do Evropy došly první zprávy před rokem 1790. První pěstitelské zkušenosti byly postupně získávány v první polovině 19.století ve Francii.

    Přesto se v Evropě a u nás jeho pěstování rozšiřovalo pomalu. Jednou z příčin je citlivá rekce pekingského zelí na klimatické podmínky. Jeho pěstování u nás začalo před půl stoletím, ale jeho plochy nebyly velké, s velkovýrobním pěstováním se započalo v roce 1998 a zájem spotřebitelů se stále zvyšuje, a tedy stoupá i jeho dovoz.

    Pekingské zelí je rovněž rostlina jednoletá, dlouhodenní, citlivá k vybíhání. Náchylnost k vybíhání je stimulována především nízkými teplotami při vzcházení (2-8 oC) i během pěstování, ale i kombinacemi nadměrně vysokých teplot po výsadbě, suchem a dalšími vlivy. Výběr ze současných odrůd umožňuje tato velká rizika snížit, nikoliv však zcela vyloučit.

    Klíčí velmi rychle za 2 - 4 dny po výsevu. Listy jsou bezřapíkaté se širokými bělavými žebry, čepel neojíněná, světle zelená. Listy tvoří růžici se středovou hlávkou, podle níž rozlišujeme tři variety:

    Odrůdová variabilita je pestrá ve tvaru, pevnosti, velikosti hlávek, vybarvení listů, v délce vegetační doby a v reakci na podmínky.

    Krátká vegetační doba a vysoký výnos vyžaduje pěstování na úrodných, na pohotové živiny bohatých těžších půdách, nevysychavých a dobře provzdušněných. Nevhodné jsou půdy extremně lehké nebo těžké. V těžkých půdách je ohroženo vyšším výskytem houbových chorob a podehníváním hlávek. Na extremně suchých půdách dochází byť i jen za přechodného sucha k vybíhání do květu a k poruchám v tvorbě hlávek. Optimální pH 6,5 - 7. Organické hnojení se doporučuje provést k předplodině v případě nedostatku humusu v půdě.

    Při pěstování pekingského zelí lze využít jak přímého výsevu, tak i předpěstované sadby. Pro jarní a letní kulturu se musí použít pouze vhodné odrůdy s menší citlivostí na délku světelného dne a sadbu produkujeme při teplotách blízkých 20 oC. Délka předpěstování sadby je krátká, 3 - 4 týdny. Výhodou předpěstování je nižší spotřeba osiva 3-4 g /100 m2, menší mezerovitost, vyšší počet jedinců na jednotku plochy. Nevýhodou je přerušení plynulého vývoje, což může vést k vyššímu vybíhání do květu, menší adaptabilita rostlin na vláhové poměry a vyšší výskyt fyziologických chorob. U kultur z výsadby je také vyšší výskyt vnitřní nekrozy hlávky (tipburn), způsobené nedostatečnou distribucí vápníku v rostlině, což je zapřičiněno nevyrovnaným vlhkostním režimem. Výhodou přímých výsevů je nižší procento vykvetlic, nevýhodou vyšší spotřeba osiva, 7 - 9 g/m2.

    Spon závisí na odrůdě a termínu pěstování, pro rané porosty stačí 40 x 25 - 30 cm, pro pozdní 40 - 50 x 30 cm. Podzimní pěstování je mnohem spolehlivější než jarní. Optimální termín výsevu závisí na odrůdě, většinou vyhovuje druhá dekáda července. Dřívější výsevy způsobují předčasné vyzrávání a předčasné vybíhání do květu, pozdnější( srpnové) výsevy zapřičiňují nízkou hmotnost hlávek, které jsou pak nevhodné pro skladování. Kromě pravidelné zálivky je nutné od stádia 4 pravého listu do doby uzavírání hlávka provádět ochranu proti chorobám a škůdcům.

    Hlávky sklízíme v optimální zralosti, kdy jsou plně vyvinuté, uzavřené, pevné, barvy zelené. Hlávky se zažloutlými vrcholy jsou přezrálé a méně vhodné ke skladování. Ke skladování jsou nejvhodnější hlávky o hmotnosti 1 kg a více (optimálně 1,4 - 2,6 kg). Skladovat hlávky v chladírenských skladech je možno do konce ledna, nejpozději do konce února.

    Na našem trhu je povoleno asi 20 odrůd: např. Asten, Brocken, Disko, Hilton, Kasumi, Manoko, Masamune, Merkur, Nozaki, Optiko, Parkin, Sendo, Spectrum, Sumiko, Taranko, atd.

Ing. Jiřina Štamberková, SZaŠ Mělník
Rukověť zahrádkáře 2003

Yamiko F1 - rané pekingské zelí

    Odrůda je válcovitá, uvnitř žlutá o hmotnosti 1-2 kg. Pěstitelsky je vhodná pro celou sezónu. Je odolná vůči vybíhání a je určena pro přímý konzum jen s krátkodobým skladováním (asi 1 měsíc). Dá se pěstovat přímým výsevem nebo předpěstovanou sadbou. Vysévá se v únoru až červenci, výsadba od dubna do srpna, sklízí se od června do září.

Morillo Storido F1 - skladovatelné pekingské zelí

    Odrůda je válcovitá o hmotnosti 1,5 až 2,5 kg, barva tmavě zelená. Je středně odolná k vybíhání. Dá se pěstovat přímým výsevem a z předpěstované sadby. Vysévá se v polovině června, výsadba v druhé polovině července. Sázíme o něco dříve než v plné zralosti. Ve skladu by měla být stabilní teplota 4-8 oC. Skladovatelnost může silně narušit změna teplot (silné kolísání).

Semena Veleliby a.s.
Rukověť zahrádkáře 2003