JEDOVATÉ A PROBLEMATICKÉ ROSTLINY

    V přehledu rostlin nebezpečných pro člověka i zvířata, jsou zahrnuty u nás volně rostoucí nebo kulturně pěstované druhy. Jedná se především o druhy vytrvalé, protože mezi jednoletými a dvouletými rostlinami je jedovatých druhů, s výjimkou čeledi lilkovitých (Solanaceae), podstatně méně.

    Ve výčtu se zaměřujeme na rostliny se kterými se můžete snadno setkat nejen v přírodě, ale jsou často používány i k výsadbám veřejné zeleně, najdete je i v zámeckých a městských parcích, nebo ve veřejných i soukromých zahradách. Uvádíme taxony jejichž jedovatost je nebezpečná, ale i ty u nichž je prognóza vyléčení otravy pro člověka příznivá. Dále zařazujeme všechny rostliny, které mohou díky svým plodům zlákat zejména malé děti ke konzumu. Navíc je i mnoho dalších rostlin, které vzhledem k obsahu látek řadíme mezi tzv. problematické.

    Mnoho rostlin je pro vás neznámých a zejména úzkostlivější čtenáře můžeme tímto výčtem vyděsit - to ale není smyslem tohoto článku. Dětem je přirozené poznávání světa všemi smysly, mají tendenci vše strčit do pusy, ty větší často v zápalu poznání skutečně ověřují i chuť různých plodů, které v zahradě najdou. Lízají šťávy a vaří "mlíčka" z rozmačkaných plodů a mnohdy si v zápětí sáhnou i potřísněnou rukou do oka. Často se dotýkají rostlin, které způsobují dermatitidy zejména při slunečním záření. U dětí je nejlepší ochranou trpělivé vysvětlování při procházení volnou přírodou a zahradou. Pokud své dítě naučíte, že se žádné bobule ani jiné plody v zahradě nesmí jíst a budete důslední, nemáte se čeho obávat i když je sami neumíte pojmenovat. Nebezpečné rostliny je nejlépe na zahradě nepěstovat.

    Otravy těmito rostlinami se projevují v zásadě nejprve poruchami trávicího ústrojí a provází je typické příznaky - nevolnost, zvracení a průjem. Dále následují další specifické poruchy podle obsahu jedovatých látek. Vždy pamatujte, že otrava, která se u dospělého člověka projeví "jen bolestmi v břiše a zvracením", které přestanou po několika hodinách, může mít pro dítě tragické nebo celoživotní následky!

    Možné alergické reakce kůže způsobené dotykem se projevují od mírných zarudnutím kůže, případně vyrážek. U vážnějších případů zarudnutí kůže přechází do stadia bolestivých puchýřů, kdy je nutné vyhledat lékařskou pomoc podobně jako u popálenin!

Ve výčtu upozorňujeme zvláště na části rostlin, které děti nejvíce lákají

 

JEHLIČNANY

Cypřišek - Chamaecyparis - jedovaté všechny druhy

Jalovec chvojka - Juniperus sabina (a ostatní druhy) - prudce jedovaté všechny části rostliny (zasahují krev, ledviny, dělohu), mohou vyvolat zánět ledvin při použití k samoléčení močových potíží, dotykové dermatitidy

Tis - Taxus - všechny druhy prudce jedovaté, jedovatá celá rostlina mimo červených míšků kolem semene

Zerav - Thuja - jedovaté všechny druhy, při dotyku u citlivých osob vyrážka

 

LISTNÁČE

Jírovec žlutý - Aesculus flava - konzum plodů!

Kyhanka bažinná - Andromeda polifolia - jedovatá celá rostlina, konzum! (i pro zvířata), nebezpečný i dotek!

Medvědice lékařská - Arctostaphylos uva-ursi - slabě jedovaté listy i plody, konzum!

Dřišťál - Berberis - jedovatá celá rostlina s výjimkou plodů, které se upravují na kompoty s vysokým obsahem přírodního vitamínu C

Zimostráz - Buxus - jedovatá celá rostlina

Trubač kořenující - Campsis radicans - květy mohou při dotyku způsobit vyrážku

Ruj vlasatá- Cotinus coggygria - jedovaté listy a plody s nebezpečím především pro děti

Lýkovec vonný - Daphne cneorum, (L. vavřínový - D. laureola; L. obecný - D. mezerum) - celá rostlina, hlavně plody červené peckovice (smrtelná dávka = 12 plodů pro dospělého člověka)

Brslen evropský - Euonymus europaeus, i další druhy - celá rostlina, hlavně plody červené "kvadrátky"

Kručinka - Genista, (vš. druhy) - celá rostlina včetně semen, konzum! (i pro zvířata)

Břečťan obecný - Hedera helix - celá rostlina, alergická vyrážka, konzum plodů dětmi!

Cesmína - Ilex (všechny druhy) - jedovaté listy, plody, konzum!

Mamota úzkolistá - Kalmia angustifolia (M. širokolistá - K. latifolia) - listy, konzum! (i pro zvířata)

Štědřenec - Laburnum (vš. druhy) - jedovatá celá rostlina vč. kořenů, zejména lusky s nebezpečnými semeny pro konzum!

Rojovník bahenní - Ledum palustre - větévky, konzum!

Ptačí zob - Ligustrum - listy, kůra, plody - konzum!

Zimolez černý - Lonicera nigra, (Z. obecný - L. xylostemum) - plody, konzum!

Kustovnice obecná - Lycium halimifolium (i další druhy) - celá rostlina, konzum!

Lyonie ptačí zob - Lyonie ligustrina - jedovatá celá rostlina, konzum (hlavně pro koně)

Maklura jablkovitá - Maclura pomifera - listy, dotek u citlivých lidí

Mahonie - Mahonia, většina druhů - jedovatá celá rostlina, plody - konzum!

Pieris japonský - Pieris japonica - hlavně mladé výhony, konzum (i pro zvířata)

Bobkovišeň lékařská - Prunus laurocerasus - (střemcha pozdní - Prunus serotina, s. virginská - P. virginiana) - mladé výhony a plody, konzum!

Střemcha vonná - Prunus padus - celá rostlina

Hlohyně šarlatová - Pyracantha coccinea - zaznamenáno několik případů velkých obtíží až otrav po požití plodů dětmi! - přesto stále hojně vysazována

Řešetlák počistivý- Rhamnus cathartica, Krušina obecná - Rhamnus frangula - jedovatá kůra, listy a plody, celá rostlina - konzum! (i u zvířat)

Pěnišník americký - Rhododendron catawbiense, (p. převeliký - R. maximum, p. černomořský - R. ponticum) - listy, pro dobytek smrtelné!

Pěnišníky a azalky - Rhododendron, Azalea - jedovaté listy, květy a plody, ! přechází do medu za snůšky při velkém výskytu!

Škumpa lysá - Rhus glabra, š. ocetná - R. typhyna - jedovaté listy a plody s nebezpečím především pro děti, dermatitidy jen u citlivých lidí

Škumpa různolaločná - Rhus diversifolia, š. jedovatá - R. radicans, š. lakodárná - R. verniciflua, š. laková - R. vernix - listy, záněty kůže již při dotyku, konzum!, nesázet!!!

Trnovník akát - Robinia pseudoacacia - celá rostlina, konzum! (i pro zvířata)

Bez červený - Sambucus racemosa - plody a listy, konzum!

Lilek potměchuť - Solanum dulcamara - plody prudce jedovaté, konzum!

Janovec metlatý - Sarothamnus scoparius - jedovatá celá rostlina, konzum - ochrnutí!

Pámelník - Symphoricarpos - zejména bílé bobule, konzum!

Jedovatec - Toxikodendon - celá rostlina obsahuje jedovatou mléčnou šťávu - poškozuje kůži

Kalina tušalaj - Viburnum lantana, k. obecná - V. opulus - kůra, listy, plody, konzum většího množství plodů!, u jedovatých květů možná záměna s černým bezem!

Barvínek - Vinca - celá rostlina

Vistarie čínská - Wisteria sinensis - větve a silně jedovatá semena, konzum!

hořká jádra meruněk - pro těžké poškození organismu dospělého člověka postačí 6-8 ks. Vyhněte se z podobných důvodů i jádrům broskví, hořkým mandlím a švestkám, i když početně jich organismus snese větší množství.

 

JEDOVATÉ BYLINY A TRVALKY - jedovaté bývají celé rostliny

Hlaváček jarní - Adonis vernalis - květy

Hlaváčkovec - Adonanthe - obsah glykosidů - srdečních jedů. Silné podráždění očních spojivek pokud si děti sáhnou po jejich trhání do oka.

Andělika lékařská - Angelica officinalis - alergické dotekové dermatitidy

Sasanka - Anemone - při potřísnění puchýře a záněty kůže

Oměj - Aconitum - plody!!!, obsah prudce jedovatých alkaloidů, smrtelná dávka 2-4 mg akonitinu - nejprve postižen zažívací trakt a dále mravenčení po celém těle s následným celkovým znecitlivením těla. Porucha srdce vyústí v zástavu dechu a to při plném vědomí!

Tetlucha - Aethusa - pozor možná záměna s natí petržele! Postihuje zažívací trakt

Orlíček - Aquilegia - po požití křečové stavy, dušnost, srdeční slabost

čeleď miříkovité - Apiaceae - problémové obsahem alkaloidů, polyacetylénů a furokumarinů

Áron plamatý - Arum maculatum - bobule

Rulík zlomocný - Atropa bella-dona + pablen - Scopolia - konzum bobulí!, poruchy CNS, (centrální nervové soustavy), kóma a zástava dechu, pro děti smrtelnou dávkou 4 bobule, pro dospělé asi trojnásobek. Pro obsah atropinu - pokud se šťáva dostane do oka, poruchy vidění.

Andělské trubky + durman - Brugmansia, Datura (vš. druhy) - nebezpečné! - květy, plody, viz rulík!!!

Posed dvoudomý - Bryonia dioica - celá rostlina, hlavně plody a kořeny

Blatouch - Caltha + pryskyřník - Ranunculus - postižení trávicího traktu, dermatitidy

Rozpuk - Cicuta - křeče zažívacího traktu

Bolehlav - Conium - obsah alkaloidů s následným ochrnutím kosterního svalstva a poté zástavou dechu!

Konvalinka - Convallaria - srdeční selhání, bobule

Čičorka - Coronilla - jedovatá hlavně semena, kardioaktivní glykosidy postihující srdeční sval

Dymnivka - Corydalis - CNS, při potřísnění šťávou dermatitidy, květy jedovaté jako u ostrožky

Ostrožka stračka - Delphinium belladona - velice oblíbená trvalka!, květy mohou způsobit prudkou otravu

Srdcovka - Dicentra - zasažení CNS, při potřísnění šťávou dermatitidy

Třemdava - Dictamnus - dotykové dermatitidy

Pryšec (vš. druhy) - Euphorbia - listy, mléčná šťáva poškozuje oči

Talovín - Eranthis - glykosidy - srdeční jedy

Čemeřice - Helleborus - při potřísnění šťávou dermatitidy

Bolševník - Heracleum - dotyková těžká poškození kůže s puchýři (nebezpečné zejména u dětí), obdobně i kulturně pěstovaný H. mantegazzianum jako solitera v parcích a zahradách pro krásnou stavbu a vzrůst

Krabilice - Chaerophyllum - glykosidy dráždící CNS, srdeční slabost

Vlaštovičník - Chelidonium - latex způsobující dermatitidy, u dětí navíc ještě i vážné poškození očí

Vlčí bob - Lupinus - lusky a semena, poruchy zažívaní s postižením jater

Pivoňka - Paeonia - zažívací obtíže, při potřísnění šťávou dermatitidy

Kokořík lékařský - Polygonatum odoratum, k. mnohokvětý - P. multiflorum - plody

Koniklec - Pulsatilla - při potřísnění šťávou dermatitidy

Listnatec bodlinatý - Ruscus aculeatus - plody (bobule)

Starček - Senecio - alkaloidy s poškozením jaterní tkáně (nebezpečí pro zvířata)

Vratič obecný - Tanacetum vulgare - jedovatý thujon s následkem obrny a křečí, příp. srdeční slabost, dotykové dermatitidy - puchýře a špatně se hojící vyrážky

Pryšec - Tithymalus (Euphorbia) - jedovatý latex, dermatitidy

Úpolín - Trollius - dotykové dermatitidy

Kýchavice černá - Veratrum album - silnější přivonění ke květům nebo drceným sušeným listům způsobuje nepotlačitelné intenzivní kýchání do mdlob a člověk je ohrožen srdeční slabostí a nedostatečným dýcháním

KAPRADINY

Kapraď samec - Dryopteris filix-mas - jedovatý oddenek a listové báze, poškození očí šťávou

Hasivka - Pteridium - obsah látek způsobující rakovinu

 

CIBULOVINY A HLÍZNATÉ

U většiny cibulovin obsahují podzemní orgány jedovaté látky - hlavně alkaloidy. Nadzemní orgány bývají těmito jedovatými látkami chudší - proto i otrav je méně.

Sněženka - Galanthus - srdeční slabost

Bledule - Leucojum, Narcis - Narcissus, Šafrán - Crocus - zažívací obtíže, překrvení pánevních orgánů a u žen potraty

Ocún - Colchicum - semena!!!, ochrnutí CNS, těžké zažívací poruchy a smrt následkem celkové paralýzy až po několika hodinách nebo dnech (smrtelnou je dávka 20 mg kolchicinu,

tj. asi 50 g listů nebo 6 g semen)

Řebčík - Fritillaria - atraktivní květy pro děti, srdeční selhání

Tulipán - Tulipa - při potřísnění kůže možné dermatitidy. Zaznamenán případ velkých potíží při použití cibule tulipánu omylem v kuchyni místo běžné cibule.

 

JEDNOLETÉ A DVOULETÉ ROSTLINY

Samorostlík klasnatý - Actea spicata - plody

Náprstník (vš. druhy) - Digitalis - květy, obsahují glykosidy způsobující srdeční selhání

Sluncovka - Eschscholtzia - obsah látek s narkotickým účinkem, nevolnost

Chejr vonný - Cheiranthus cheiri - květy, šešule

Tabák (obecný i selský) - Nicotiana - obsah látek působících na srdce a cévy

Fazol (druhy) - Phaseolus - nezralé lusky, semena

Skočec - Ricinus - nebezpečná semena pro děti, smrtelnou je pro děti dávka 6 semen, pro dospělého 20 i méně

 

POKOJOVÉ ROSTLINY

Kroton - Codiaeum - latexové mléko, při potřísnění dermatitidy

Řemenatka - Clivia - poruchy zažívacího ůstrojí

Brambořík - Cyclamen - při potřísnění šťávou dermatitidy, jinak zažívací obtíže

Mramornatka - Dieffenbachia - obsah nebezpečných toxalbuminů, šťavelanů - oční a kožní záněty, při požití poškozuje sliznice dutiny ústní - platí i pro další rody Monstera, Anthurium, Philodendron, Zantedeschia, Aglaonema

Pryšec běložilný - Euphorbia leuconeura - obsah nebezpečného latexového mléka, při potřísnění dermatitidy a pokud se dostane do očí závažné oční problémy až oslepnutí!

Oleander - Nerium - glykosidy s účinkem srdečního selhání

Vánoční hvězda - Poinsettia - mléko - při potřísnění dermatitidy, jinak poruchy zažívacího ústrojí

Prvosenka čínská - Primula sinensis , P. obconica - alergické dotykové dermatitidy,

Azalka - Rhododendron indicum - zažívací poruchy

 

ROSTLINY ZVYŠUJÍCÍ CITLIVOST NA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

Existuje skupina rostlin u kterých sluneční světlo zesiluje účinek jejich šťáv při potřísnění pokožky. Mohou se objevit vyrážky až puchýře, nebo pokud následně vystavíme pokožku slunečnímu záření, dochází velmi rychle k bolestivému spálení.

Zároveň - což také není zatím v obecném podvědomí, čaje z těchto bylin raději nepijeme. Pokud jsme nuceni nebo čajové směsi obsahují některou z níže uvedených bylin, vyhněme se slunění. Látkám, které zvyšují naši citlivost na světlo, říkáme fotosenzibilující. Připojujeme výčet rostlin, které tuto nepříjemnou vlastnost mají:

Andělika lékařská - Archangelika officinalis

Bolševník obecný - Heracleum spondylium

Kerblík třebule - Anthriscus cerefolium

Miřík celer - Apium graveolens

Pastinák setý - Pastinaca sativa

Pohanka střelovitá - Fagopyrum sagittatum

Rdesno hadí kořen - Polygonum bistorta

Rdesno peprník - Persicaria hydropiper

Routa vonná - Ruta graveolens

Třemdava bílá - Dictamnus albus

Třezalka tečkovaná - Hypericum perforatum

Všedobr horní - Imperatoria ostruthium

Zpracováno podle následujících zdrojů:
Zahradnický slovník naučný - ÚZPI Praha 1994
(NE)Bezpečné bylinkářství - Viktor Sekyt - GEMMA 89
Časopis Dům a byt - 2007 - Pavel Chobotský - Krásné, užitečné, ale nebezpečné
časopis Dům a zahrada 6 / 2000 - Ing. Hana Říhová - Rodiče vydržte, nepotrvá to tak dlouho

Ing. Ivana Kožešníková
(vloženo III. 2010)