hlavika

Stručný výkladový slovník

pro mladé a začínající zahrádkáře
Hesla začínající písmenem:
Hledat konkrétní heslo:

Pálené vápno (PV)

Oxid vápenatý (CaO) - 57-60 % Ca, používaný jako vápenaté hnojivo. Získává se pálením vápence ve vápenkách při teplotách okolo 1 000°C, dodáváno je mleté ve formě prachu. Podle výchozích surovin obsahuje i hořčík v množství do 6 %. PV se vlivem vlhkosti hasí a přechází na hydroxid. Oxid a hydroxid vápenatý působí jako žíravina, může poškozovat rostlinná pletiva a proto se PV používá výhradně mimo vegetaci. Výjimkou je ničení mechu v travních porostech, kde již malé dávky CaO ničí mech a travinám výrazněji neškodí. Použití PV vyplývá z jeho rychlého působení a alkalického účinku. Používá se především na těžkých až středních půdách s dobrou sorpční kapacitou a do půd málo biologicky činných (meliorace těžkých půd, rekultivace luk a pastvin, pozemky s extrémně kyselou půdní reakcí). Podmínkou jeho dobrého působení je po aplikaci nutnost rovnoměrného zapravení a promísení v půdním profilu. S ohledem na riziko místního převápnění není vhodné použití na lehčích půdách a bezprostředně před setím.  

(934)

Výkladový slovník vychází z publikací Lexikon pro mladé a začínající zahrádkáře I-III a dalších zdrojů.

Slovník nyní obsahuje: 1676 hesel. Pokud vám některé heslo schází, napište nám abychom jej doplnili.

Zpět na výpis všech hesel

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.