hlavička
placená inzerce reklama

Stručný výkladový slovník

pro mladé a začínající zahrádkáře
Hesla začínající písmenem:
Hledat konkrétní heslo:

Chlór - Cl

Vysoce pohyblivý prvek v půdě i v rostlinách. Jeho fyziologická potřeba je u rostlin velmi nízká, ale ukazuje se jeho nezbytnost ve výživě rostlin: účastní se fotolýzy vody, ovlivňuje aktivitu protonové pumpy, reguluje otevírání průduchů u rostlin a ovlivňuje osmotický tlak buněk.
Nedostatek Cl se v přirozených podmínkách prakticky nevyskytuje, neboť nabídka chlóru většinou několikanásobně převyšuje jeho fyziologickou potřebu u rostlin. Citlivými rostlinami k vyšším dávkám je velká část zelenin a zahradních plodin - plodové zeleniny, jahody, červený rybíz, vinná réva, cibule a česnek, brambory.
Častěji se setkáváme s nadbytkem vlivem zasolení kolem cest, s aridním prostředím skleníků a fóliovníků, zvýšeným obsahem solí v hydroponických roztocích a i přihnojování během vegetace může nevhodnou formou použitého hnojiva zvyšovat jeho obsah. Nadbytek se projevuje nejprve skrytě, při výraznějším příjmu dochází k hromadění chlóru na okrajích listů, pletiva se narušují, odumírají a zasychají, později listy opadávají (okrajové nekrózy listů se nápadně podobají nedostatku K). Projevy jsou časté u stromů podél cest - jeřábu, lípy malolisté, javoru klenu. Vyšší dávky chlóru snášejí halofytní rostliny, řepa (zvláště krmná), celer, špenát, ječmen, lebedy a merlíky.

(420)

Výkladový slovník vychází z publikací Lexikon pro mladé a začínající zahrádkáře I-III a dalších zdrojů.

Slovník nyní obsahuje: 1676 hesel. Pokud vám některé heslo schází, napište nám abychom jej doplnili.

Zpět na výpis všech hesel

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.