hlavička
placená inzerce reklama

Stručný výkladový slovník

pro mladé a začínající zahrádkáře
Hesla začínající písmenem:
Hledat konkrétní heslo:

Respirace

- dýchání rostlin. Proces, při kterém se uhlík původního substrátu postupně transformuje na CO2 a vodík se postupně přenáší až na kyslík. V naprosté většině případů je konečným akceptorem vodíku molekulární kyslík, resp. kyslíkový iont.

R. je jedním z nejdůležitějších procesů v přírodě. Heterotrofní organismus tím získává energii velmi ekonomickým způsobem a regeneruje látky, které opětovně využívají autotrofní organismy. Konečným článkem tohoto procesu je mikroflóra, především půdní, která využívá i meziprodukty a konečné produkty metabolismu vyšších organismů. R. probíhá při nezvýšených nebo jen málo zvýšených teplotách, při normálních tlacích a značná část energie, která se přitom uvolňuje se využívá pro syntézu nových organických látek, pohyb a jiné potřeby organismu (např. smyslovému vnímání u vyšších organismů, k produkci efektů světélkujících mikrobů apod.). Proto je r. procesem relativně pomalým, začíná obvykle fosforylací substrátu, pokračuje vložením aktivační energie a teprve následně nastupuje celý řetěz enzymatických reakcí, které jednak rozkládají substrát a jednak ovlivňují biochemicky využitelnou energii (část energie se ale přeměńuje v entropii a ztrácí se jako teplo).    

(1186)

Výkladový slovník vychází z publikací Lexikon pro mladé a začínající zahrádkáře I-III a dalších zdrojů.

Slovník nyní obsahuje: 1676 hesel. Pokud vám některé heslo schází, napište nám abychom jej doplnili.

Zpět na výpis všech hesel

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.