hlavička
placená inzerce reklama

Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

předchozí další

Srpen

 

 • Průběžně ze zahrady odstraňujeme a následně likvidujeme opadané, většinou červivé a nahnilé plody ovoce.
 • U jabloní pokračujeme v opakovaných 14denních postřicích plodů k zamezení Ca-deficientní skvrnitosti jablek. Používáme chlorid vápenatý v přípravcích Kalkosol 25, Kalkosan 30 či Kalcolit forte (0,5–1% roztok), Wuxal Sus Calcium, Lamag Ca nebo 1% roztok ledku vápenatého.
 • U maliníku brzy po odplození odřežeme loňské letorosty, nové by se měly ošetřit účinným fungicidem proti didymelovému odumírání maliníku, zvláště když odplozené letorosty vykazovaly známky postižení touto houbovou chorobou. V současné době je u nás tato choroba pokryta dvěma ochrannými přípravky (Signum a Switch), které jsou již k dostání v zahrádkářském malobalení.  Oba tyto přípravky registrovány též i proti plísní šedé v jahodníku a v révě vinné a též i proti této chorobě v maliníku a případně i v ostružiníku. Dávkování při použití přípravků Signum i Switch je 10g/3-10l vody/100m2.
 • I v srpnu pokračujeme v zamezení vzniku pozdní červivosti plodů, kterou u jádrovin a peckovin způsobují druhé generace obaleče jablečného a švestkového. K ošetření stromů jádrovin s podzimními a zimními odrůdami lze využít organofosfát (Reldan 22) nebo neonikotinoid (Mospilan 20 SP) dále proti obaleči jablečnému lze použít SpinTor, který též dobře působí i proti slupkovým a pupenovým obalečům. Proti obaleči švestkovému i jablečnému a i proti obalečům na révě vinné a nakonec i proti obalečům slupkovým a pupenovým na jádrovinách dobře působí nově zaváděný Integro obsahující methoxyfenoxyd. Preparát Integro vytváří po aplikaci na povrchu ošetřených částí stromů insekticidní film, který vykazuje až 21denní reziduální aktivitu, která tím snižuje počet nutných insekticních zásahů v období déletrvajícího tlaku těchto škůdců. Právě v roce 2018 v důsledku teplých nocí v září jsme byli svědky provleklého náletu obalečů samozřejmě s opakovaným poškozením plodů červivostí. Je proto racionální použít proti obalečí  švestkovému, po zrušení povolení přípravku Calypso 480 SC pro zahradkáře, přípravek Integro. Lze samozřejmě použít i přípravky uvedené v červencové kapitole.
 • Při teplém a suchém počasí v červenci a v srpnu může dojít k přemnožení svilušek a hálčivců na jádrovinách a slivoních. Děje se to především tam, kde zahrádkář k likvidaci živočišných škůdců na ovocných kulturách použil neuváženě pyrethroidy, např. Decis  AL, Decis Protech  nebo Karate se Zeon technologií 5 CS. Jabloně, slivoně a černý rybíz při napadení sviluškami strádají, mají menší, svinuté listy šedobronzové barvy. Na rubu listů můžeme pozorovat pomocí lupy vajíčka, larvy a dospělce těchto roztočů. Za takovýchto okolností musíme pak nutně stromy nejméně dvakrát po sobě ošetřit v intervalu 10–14 dnů akaricidním přípravkem Nissorun 10 WP. A konečně elegantní a především efektivní je introdukce do sadu dravého roztoče Typhlodromus pyri.
 • V lokalitách, kde se vyskytuje každoročně především sazovitost plodů u jádrovin, je třeba provést nejpozději od začátku srpna preventivní opatření, která omezí výskyt nejen sazovitosti jádrovin, ale i skládkových hnilob a skládkové strupovitosti u plodů určených ke skladování. Je zde možno použít přípravky běžně účinné proti strupovitosti, jež mají vedlejší účinnost proti těmto chorobám, např. Discus, Merpan 80 WG (k použití 35 dnů před sklizní), dále  Dithane DG Neotec (21 dnů před sklizní) a konečně Zato 50 WG a Thiram Granuflo (14 dnů před sklizní).  Ale v rizikových lokalitách (uzavřená vlhká údolí např. u řeky, neošetřované sady v blízkém okolí či dokonce v sousedství) musíme použít dokonce i kombinace, kdy stromy s vyvinutými jablky nejprve postříkáme 35 dnů před sklizní kombinací přípravků Discus + Merpan 80 WG a poté nejpozději 3 týdny před sklizní strobilurinem Zato v kombinaci s přípravkem Thiram Granuflo. Tyto dvě posledně uvedené kombinace jsou opravdu výjimečné, maximální a rizikové kvůli nebezpečí přítomnosti reziduí použitých přípravků v plodech. Připomeňme si, že sazovitost se především silně projeví na plodech jabloní a hrušní při deštivých a relativně teplých podzimních měsících, zvláště při teplém a vlhkém září. Nově byl k ošetření proti skládkovým chorobám a sazovitosti zaregistrován též kombinovaný přípravek Flint Plus, obsahující kaptan, což je účinná složka Merpanu 80 WG a strobilurin trifloxystrobin, což je účinná složka přípravku Zato 50 WG. Byl přechodně k dostání dokonce už i v malobalení a ukazalo se, že tato kombinace s OL 14 dnů, je velmi účinná a je pro výše uvedené choroby jádrovin optimální. Bohužel platnost registrace pro malobalení skončila 31.7.2016, zásoby bylo povoleno spotřebovat do 31.1.2018. Je nadále registrováno pouze velkobalení, dokonce s dodatkem bez omezení použití, tedy i pro neprofesioínály, ale nejmenší zabalená dávka je 0,5 kg. Jednotlivá dávka při ošetření přípravkem Flint Plus je 18g / 10 l vody, během vegetace lze dávku opakovat maximálně 3x. Svědčí to o tom, že přípravek mohou využít pouze velkopěstitelé.  Ale nakonec byl nově v malobalení pro zahradkáře registrován přípravek Bellis s účinými látkami boscalid a pyraclostrobín s OL 10 dnů a to do jádrovin proti skládkovým chorobám, jabloňovému padlí a proti strupovitosti jádrovin.
 • Obyčejně v první polovině srpna, při zaměkání bobulí révy vinné, je třeba provést základní postřik proti šedé hnilobě hroznů (botrytidě). K dispozici jsou čtyři specifické účinné přípravky – pro první ošetření Mythos 30 SC nebo Thiram Granuflo a Teldor 500 SC pro eventuální druhé ošetření. za 14 dnů . Ohroženy touto hnilobou jsou náchylné odrůdy s hustými hrozny při vydatnějších dešťových srážkách. Ve stejné době provádíme i závěrečný postřik proti peronospoře a padlí (použijeme přípravek na bázi mědi např. Kuprikol 50 a přípravek na bázi elementární síry Kumulus WG). V poslední době se k závěrečným dvěma postřikům proti padlí doporučují spíše strobiluriny (Discus nebo Zato).
 • V horkých a suchých letních obdobích se může také výrazně přemnožit na zelenině sviluška chmelová, především na okurkách a paprikách. Na listech vyvolává skvrnité či okrajové žloutnutí listů, které se nakonec zbarví do šedohněda a usychají. Rovněž i zde lze pozorovat na rubu listů kromě pavučinky i různá vývojová stadia svilušek. Mnohým zahrádkářům poničily už v červenci venkovní okurkový porost, a to již v době, kdy se u nás ještě ani nevyskytla plíseň okurky. Specifický přípravek proti svilušce chmelové je Nissorun 10 WP. Nejvíce však sviluška chmelová škodí u skleníkových porostů okurek. Na postižené skleníkové kultury je účinný i preparát Vertimec 1.8 EC. Lze jej využít i během sklizně, neboť má krátkou ochrannou lhůtu – u okurek, paprik a rajčat je OL 3 dny. Je nutné ho však vždy aplikovat opakovaně (dvakrát až třikrát v intervalu 7–10 dnů). Při výskytu svilušky chmelové u rajčat, okurek, papriky případně i u jahodníku by se dal použít i nově zaváděný akaricid Floramite 240 SC, který je k dispozici i v malobalení a bez omezení, čili i pro neprofesionály.
 • Koncem srpna a především v září se mšice vracejí zpět z bylinných hostitelů na ovocné stromy a keře. Pokud stav nelze vyřešit ostříháním napadených částí větviček, musíme použít Pirimor 50 WG samozřejmě se smáčedlem (0,1–0,15 %).
 • V srpnu začínáme s obnovou výsadby nových jahodníkových porostů. Vzhledem k tomu, že většina starších porostů je napadena červenou hnilobou kořenů jahodníku nebo fytoftorovou hnilobou jahodníku, musí se především použít zdravá sadba, střídat místa k osázení jahodníkem a navíc všechny nově vysazované sazenice namáčet neméně 20 minut do 0,25% suspenze Aliette 80 WG. Po zasazení je třeba provést pásovou zálivku sazenic 1% suspenzí stejným přípravkem. K tomuto účelu je též registrován přípravek Polyversum, zde se jak k namáčení, tak i k pásové zálivce doporučuje 0,05% koncentrace. Obě ošetření se provádějí pouze jednou, šířka ošetřených pásů by měla být 20 cm.
 • Pěstitelé zeleniny a brambor musí při deštivém a teplém počasí v srpnu nadále sledovat kultury. Předpokladem úspěchu je včasné preventivní ošetřování porostů brambor a zeleniny proti plísním a houbovým chorobám.. Během probíhající sklizně musíme k ochraně používat jen přípravky s krátkou ochrannou lhůtou (3–7 dnů). Pokud jsou porosty bez chorob, můžeme použít z kontaktních přípravků při slabém infekčním tlaku i ve druhé polovině postřikové sezóny a v systémech ekologického zemědělství pouze Kuprikol 50 (0,4 až 0,5% koncentraci). Kuprikol 50 však prodlužuje vegetační dobu a oddaluje dozrávání plodů. Při již prvních zjištěných známkách nákazy plísněmi může pomoci u zeleniny už jen systémový přípravek s preventivně-léčebnou účinností - Ridomil Gold MZ Pepite (0,25 %). Ten má u cibule ochrannou lhůtu 7 dnů, u rajčat a okurek 3 dny. U okurek můžeme případně ošetřovat při zjištění plísně dýňovitých mezi sklizněmi též přípravkem Aliette 80 WG (0,2 %). U brambor se však ukázal při jasných známkách nákazy plísní bramborovou v tomto období při silném infekčním tlaku přípravek Ridomil Gold MZ Pepite jako nedostatečně účinný. Naopak se výborně osvědčil nověji registrovaný Infinito, který se v rostlině šíří translaminárně a systémově a kromě preventivního účinku je schopen účinně zasáhnout léčebně 24-48 hodin od začátku plísňové infekce na listech. Má ochrannou lhůtu 7 dnů a lze ho použít až 4x za sezonu. Při eventuálním výskytu padlí okurky aplikujeme přípravek na bázi elementární síry (Kumulus WG). Mrkev a petržel je třeba též ošetřit při prvních příznacích výskytu padlí miříkovitých opakovaně též preparátem Kumulus WG. Celer se musí za deštivého počasí chránit proti septoriové skvrnitosti listů celeru organickým fungicidem Score 250 EC (0,02 %). Nově je zde povolen k použití i strobilurin Ortiva...
 • Všechny výše uvedené přípravky na ochranu rostlin je nutné používat v souladu s přiloženým návodem k použití a respektovat přitom ochranné lhůty.


zpět -->

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.