hlavika

Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

předchozí další

Červenec

 

  • Od začátku měsíce začínáme u jabloní s opakovanými postřiky v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vápenatými solemi proti vzniku Ca-deficientní (hořké) skvrnitosti jablek. Použijeme přípravky obsahující chlorid vápenatý, např. Kalkosol 25 či Kalkosan 30 v 0,3–0,6% koncentraci nebo ledek vápenatý v 0,5–1% koncentraci. Další preparáty, které je možné použít jsou Fertikal, Lamag vápník, Wuxal Sus Kalcium, Wuxal Aminocal. Začínáme s uvedenými nižšími koncentracemi a ty pak postupně zvyšujeme až do období před sklizní. Velmi důležité je pak poslední ošetření 14 dnů před sklizní.
  • Koncem června jsme ukončili ošetřování jádrovin proti strupovitosti. Je třeba si uvědomit, že naopak začátek července je rozhodující k zabránění výskytu padlí na jabloních v příští sezoně. Z těchto důvodů aplikujeme v první polovině července v ochraně proti této chorobě závěrečný postřik buď strobiluriny (Discus-OL 35dnů, nebo nově zaváděný Sercadis obsahující nový dosud nepoužívaný fungicid fluxapyroxad též s OL 35dnů, který při dávkování 2,5 ml/10l vody je účinný proti padlí). Tyto ochranné lhůty se musí respektovat při sklizni raných odrůd, Lze použít i fungicidy ze skupiny inhibitorů demetylace (Talent OL 28 dnů, Topas 100 EC s OL 35 dnů). Konečně můžeme s výhodou u podzimních odrůd aplikovat v první polovině měsíce v ochraně proti padlí specifický přípravek proti padlí na bázi síry s krátkou OL 3 dny (Kumulus WG).
  • Koncem července (nejpozději začátkem srpna) musíme ošetřit jabloně proti druhé generaci obaleče jablečného a švestky proti druhé generaci obaleče švestkového, abychom zabránili pozdní červivosti plodů. Opět je třeba sledovat feromonové lapáky včas v příslušném intervalu od masivního náletu obaleče jablečného provést ošetření povolenými larvicidy (Reldan 22, Mospilan 20 SP, SpinTor, Integro případně insekticidní biopreparát Lepinox Plus). V posledních letech zvláště když v srpnu, případně v prvé polovině září, přetrvávají teplé noci je nálet obalečů provleklý, pak musíme insekticidy použít opakovaně. K poslednímu zásahu před sklizní jabloní se hodí zvláště SpinTor pro krátkou OL 7 dnů. Pozor k řešení náletu obaleče švestkového je nutné použít odlišný specifický feromonový lapák pro peckoviny – Deltastop CF. Po odebrání povolení přípravku Calypso 480 SC pro zahrádkáře jim zůstaly povoleny k řešení pouze Dimilin 48 SC nebo Insegar 25 WP. Oba přípravky obsahují účinné látky ze skupiny regulátorů růstu a vývoje hmyzu, oba jsou významně toxické pro vodní organismy a oba se aplikují v době kladení vajíček, tj. při vrcholu náletu na feromonový lapák, jsou i finančně náročné. Proto je rozumnější použít ekologicky přijatelné přípravky buď Integro nebo Mospilan 20 SP – oba mají OL 14 dnů a s oběma se ošetřuje 8-10 dnů po vrcholu náletu obalečů. Konečně lze použít bioinsekticid Lepinox Plus s aplikací 3-5 dnů po vrcholu náletu na feromonový lapák, navíc s možností opakovaného použití v intervalu 10 dnů. Naopak Integro údajně prokazuje pro tvorbu insekticidního filmu na povrchu ošetřených částí stromu až 21denní reziduální aktivitu a tím snižuje počet nutných, opakovaných zásahů v období déle trvajícího tlaku škůdců. A konečně výhodou Mospilanu je, že působí na všechna vývojová stadia škůdců.
  • V červenci, při deštivém počasí se mohou objevit na horní straně listů slivoní malé nepravidelně roztroušené skvrny a na spodní straně listů drobná hnědá ložiska letních spor rzi slivoňové (Tranzschelia runi-spinosae). Při časném napadení listy žloutnou a opadávají. Jde o dvoubytnou rez. Přezimuje na sasankách a jaterníku a na jaře se větrem přenáší na peckoviny. Opatření spočívá v odstranění napadených listů a hostitelských rostlin. Při chemické ochraně se osvědčuje Horizon 250 EW a Talent. V lokalitách, kde se tato choroba pravidelně vyskytuje, se doporučuje preventivní ochrana dokonce už od konce dubna.
  • U bobulovin musíme po sklizni ošetřit keře a stromky. U angreštu především likvidujeme hnědé padlí. Ostříháme napadené větvičky, prosvětlíme korunky a ošetříme stromky přípravkem Discus. Náchylné odrůdy červeného rybízu naopak po sklizni ošetříme proti antraknóze přípravkem Dithane DG Neotec. Černý rybíz potřebuje spíše ochranu proti septoriové skvrnitosti (i zde působí dobře Dithane DG Neotec) a též i ošetření proti hnědému padlí. Červený a zvláště pak černý rybíz, u kterého se na jaře objevily zvětšené pupeny vlivem poškození vlnovníkem rybízovým, musíme vždy po sklizni postříkat přípravkem Nissorun 10 WP a samozřejmě předtím ostříhat větvičky s hálkami. Ekologové doporučují ošetření proti antraknoze Boraxem a Championem 50 WG, proti septoriové skvrnitosti a i proti hnědému padlí přípravky (Vitisan + Kumulus WG) a proti poškození rybízu vlnovníkem rybízovým vždy postříkat přípravkem Neudosan.
  • Červenec je rovněž velmi náročný na ochranu révy vinné. V první polovině měsíce, zvláště kolem 5. a 6. července, bývá vysoký infekční tlak plísně révy, ale především padlí révy. Pokud už bohužel dojde ve vinohradu k projevům padlí na listech a bobulích je nezbytné, aby zahrádkáři po odebrání povolení k používání Falconu 460 EC urgentně použíli k zastavení dalších škod eradikativní a intenzivně působící přípravek Karathane New (opakovaně v 3denním intervalu). Má OL 21 dnů. Po stabilizaci stavu je možné zatím v tomto roce pokračovat v ošetření proti padlí v aplikaci IQ-Crystalu (maximálně ho lze použít 4x). Naopak při deštivém počasí a vysokých teplotách nad 22 °C jsou nutné další aplikace proti plísni révy vinné. Vhodné jsou kombinované přípravky Ridomil Gold Combi Pepite nebo Acrobat MZ WG. Ekologové k zastavení dalších škod doporučují urgentně dle nich eradikativní a intenzivně působící přípravky zejména Kumulus WG, Kuprikol 50 a Vitisan. Proti šedé hnilobě hroznů lze v této době využívat vedlejší účinnosti proti této chorobě u kombinovaných přípravků proti plísni nebo padlí obsahující folpet nebo fosetyl Al. Je to (např. Ridomil Gold Combi Pepite). Začátkem července je třeba provést ošetření proti druhé generaci obalečů (přípravky SpinTor, Integro). Dle ekologů by přicházel poté v úvahu eventuálně i Lepinox Plus. Obecně v červenci je nutné zvlášť poctivě sledovat počasí pro správné ošetřování révy vinné, při deštivém pak aplikovat přípravky proti plísni révy a naopak při suchém horkém počasí s eventuálními ranními rosami musíme naopak pokračovat v ošetření proti padlí révy vinné.
  • Po sklizni jahod se musíme postarat o jahodiště. Tříletý porost je třeba odstranit. Mladší kultury, které chceme uchovat do příští sezony, mohou být postiženy jednak fytoftorovými hnilobami poškozujícími kořeny, rhizomy a plody jahodníku, dále bílou nebo fialovou skvrnitostí listů a konečně i roztočíkem jahodníkovým. Proti fytoftorovým hnilobám působí Aliette 80 WG. Od roku 2008 byl registrován proti fytoftorovým hnilobám biologický přípravek Polyversum. Oba prostředky používáme k máčení sazenic před výsadbou a k pásové zálivce po výsadbě. Aliette aplikujeme při zálivce ke kořenům v 1% suspenzi a sazenice před výsadbou namáčíme preventivně v 0,25% suspenzi. Polyversum, který při expedici v malobalení pro zahrádkáře dostal příponu Biogarden se používá k oběma úkonům v 0,02% koncentraci. Proti bílé a fialové skvrnitosti listů se doporučuje ihned po sklizni sežnout porost, následně jej přihnojit a ošetřit fungicidem Dithane DG Neotec (0,2 % k postřiku). Ekologové zde navrhují ošetření Championem 50 WG. Roztočík jahodníkový má během roku až 7 překrývajících se generací. Nejvíce se množí v dubnu a na vrcholu léta. Je vhodné jednak v červenci odstranit zakrnělé, silně napadené trsy a navíc je důležité provést chemické ošetření. Postřik přípravkem Vertimec 1.8 EC nutno aplikovat do listových srdíček, tj. do středů jahodníkových trsů. Ekologové zde navrhují ošetření přípravkem Bioton + AquaVitrinem K. Opět opakuji informaci o antraknozové skvnitosti jahodníku. Pokud se projevuje tato choroba v jahodníkové kultuře slabším postižením, pak je potřebné uhynulé rostliny nahradit zdravou sadbou a pomocí přípravků Ortiva, Score 250 EC čí Signum se pokusit zasáhnout proti této chorobě, která, jak bylo uvedeno v měsíci květnu, se vyskytuje v poslední době stále častěji a která především na plodech způsobuje propadlé nahnědlé hnilobné skvrny, na nichž se pak tvoří masa krémově až oranžově zbarvených spor-konidií. Tato choroba však postihuje i další části rostliny a činí malé tmavé nekrotické skvrny na řapících a čepelích listů, na kořenech, na kořenovém krčku a celá rostlina během krátké doby uvadne a odumře. Jde o nákazu houbou Colletotrichum acutatum, která postihuje nejvíce velkoplodný jahodník především remontantně plodící odrůdy jahod. Nákazou dále postihuje další četné rostliny na zemědělské půdě např. jabloně, ořešák královský, plodovou zeleninu (lilek, papriku, rajčata) dále celer, kvetoucí rostliny (ostálky, sasanky, šácholan, pryskyřníky), borůvky a jiné. Způsobuje v některých letech v jahodníkových kulturách až 80% ztrát. Je to po šedé hnilobě plodů druhá nejvýznamnější choroba jahodníku.
  • V posledních letech se na listech a rubině plodů vlašských ořechů prakticky každoročně objevují známky poškození od vlnovníků. Vlnovník puchýřovitý způsobuje bradavčitost listů a rubiny plodů a vlnovník ořešákový vyvolává plstnatost na listech. Proti těmto škůdcům není u nás registrován zatím žádný přípravek. Tito roztoči, podobně jako vlnovník rybízový, přezimují v pupenech, nikoliv na listech, takže zde nepomůže dokonce ani shrabování a pálení spadlých listů na podzim. Lze předpokládat, že proti vlnovníkům by mohl být účinný na jaře přípravek Sulka K či Sulka New, obsahující polysulfidickou síru nebo Kumulus WG a snad i akaricid Nissorun 10 WP. Je třeba si uvědomit, že vlnovníci jsou ukryti na spodní straně listů. V literatuře se uvádí, že tyto vlnovníky údajně likviduje i dravý roztoč Typhlodromus pyri, vysázený v zimním období.
  • U zeleniny a brambor je třeba i v tomto měsíci pokračovat v ošetřování proti plísním. Univerzálním přípravkem proti nim před sklizní je systémový přípravek Acrobat MZ WG dle ekologů je to před sklizní Kuprikol. Proti plísním u zeleniny je nově zaregistrován k ošetření strobilurinový přípravek Ortiva. Působí proti plísni cibule, bílé sklerociové hnilobě česneku, plísni rajčete a proti plísni dýňovitých (registrace u zeleniny je však mnohem širší). Nastane-li však už u okurek doba sklizně, musíme použít přípravek Aliette 80 WG, protože má ochrannou lhůtu jen 3 dny a lze ho tedy využívat v intervalech mezi jednotlivými sběry. Ekologové zde naopak doporučují Polyversm Biogarden. Ze stejných důvodů lze používat u rajčat mezi jednotlivými sklizněmi Ridomil Gold MZ Pepite, který má ochrannou lhůtu též pouze 3 dny. Ekologové naopak navrhují u rajčat mezi sklizněmi Vitisan. V době sklizně raných brambor lze aplikovat v intervalu mezi jednotlivými částečnými výběry brambor z půdy rovněž Ridomil Gold MZ Pepite nebo mnohem účinnější nově zavedený přípravek, který je k dostání i v malobalení pod názvem Infinito. U obou vyjmenovaných přípravků je ochranná lhůta stanovena na 7 dnů. Infinito však navíc chrání i hlízy proti poškození plísní bramborovou. A nakonec zde ekologové mezi jednotlivými částečnými výběry brambor z půdy doporučují Bioton+AquaVitrin K. Brambory se mohou tímto přípravkem ošetřit maximálně třikrát.
  • Na košťálovinách škodí kromě mšice zelné, dřepčíků a květilky zelné v letním období hlavně molice vlaštovičníková, která může tuto zeleninu zcela znehodnotit. Při výskytu vyjmenovaného škůdce je třeba okamžitě zasáhnout. Proti molici vlaštovičníkové často nezbývá nic jiného než v krátkých intervalech použít přípravek Neudosan ve 2% koncentraci. (maximálně 3x v intervalu 7 dnů). Na kapustě a zelí způsobují velké škody kromě housenek běláska zelného patrných na povrchu hlávek mohou se rovněž objevovat housenky můry zelné, můry kapustové a běláska řepového. Housenky těchto škůdců na rozdíl od běláska zelného žijí skrytě uvnitř hlávek, po vylíhnutí se hned „zavrtávají“do hlávek, které pak následně zahnívají. Na tyto škůdce je nutné včas aplikovat některý z povolených pyrethroidů (Decis Protech) nebo SpinTor s přídavkem smáčedla, dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná.

 

zpět -->

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.