hlavika

Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

předchozí

Prosinec

 

  • V prosinci je většina prací na zahrádce již hotová, příprava na zimu je skončena, je tedy období bilancování a rozvahy nad úkoly v příštím roce. Je třeba především vyhodnotit průběh počasí (teplot a srážek) a s tím související průběh vegetace, zhodnotit pěstitelské výsledky a hlavně z hlediska rostlinolékařské ochrany stupeň a rozsah napadení rostlin na zahrádce chorobami a škůdci během proběhlého roku. Na základě tohoto vyhodnocení je potřeba promyslet a materiálově zajistit ochranná opatření na příští rok.
  • Z ovocných stromů by se měly odstranit mumifikované moniliniozní nebo i jinak poškozené zapomenuté plody, případně i zámotky housenek. Ale především je důležité odstranit všechny opadané plody ležící pod stromy.
  • Před příchodem mrazů musíme zkontrolovat uskladnění přípravků na ochranu rostlin. Práškové přípravky nesmí zvlhnout, tekuté zmrznout. Prostory s uskladněným ovocem je třeba pravidelně větrat a uložené ovoce kontrolovat. Plody napadené hnilobami ihned odstranit a zlikvidovat.
  • Před zimou vždy zkontrolujeme neporušenost oplocení zahrad, aby se do nich nedostala zvěř.

zpět -->

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.