hlavika

Věstníky

Český zahrádkářský svaz do konce roku 2013 vydával pro své členy 2-4 x ročně Věstník, ve kterém informoval své členy o nově vydaných zákonech a dalších předpisech týkajících se Svazu, o jednání Republikové rady, hospodaření Svazu, o připravovaných akcích, o  výstavách a dalším dění ve Svazu.

Věstníky jsou dostupné v podobě PDF souborů od roku 2002. V případě potřeby starších vydání se obraťte na sekretariát ústředí, archivní výtisky jsou poskytovány ZO do vyčerpání zásob.

předchozí další

Věstník 3/2012

 

OBSAH

1. Zahrádkářský zákon II
2. Tvar adresy sídla organizačních jednotek ČZS
3. Metodická pomůcka k postupu při zániku ZO ČZS
4. Vyúčtování dotace Mze za rok 2012
5. Členské známky ČZS
6. Strom roku 2012
7. Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2011
8. Logomanuál ČZS
9. Výtvarná soutěž
10. Floristická soutěž
11. Mladý zahrádkář 2012
12. Fotografická soutěž 2012
14. Školení OOI Lednice 2012 zaměřené na pěstování révy vinné
15. Kalendář práce na zahrádce
16. Setkání absolventů ÚZA
17. Europom 2012
18. Podzimní výstavy
19. Tradiční výstava květin ve Staňkově
20. Společenská kronika
21. Webové stránky pro ZO a ÚS ČZS
22. Zahrádkář pro nové předplatitele
23. Degustace brambor u zahrádkářů


Vyšel 15. 9. 2012
Věstník 3/2012 ve formátu .PDF ke stažení.

zpět -->

Věstník v tištěné podobě dostávaly po třech výtiscích základní organizace ČZS. Věstníky jsou k dispozici ke stažení v podobě souborů PDF z detailu článku.
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit