hlavička

Věstníky

Český zahrádkářský svaz do konce roku 2013 vydával pro své členy 2-4 x ročně Věstník, ve kterém informoval své členy o nově vydaných zákonech a dalších předpisech týkajících se Svazu, o jednání Republikové rady, hospodaření Svazu, o připravovaných akcích, o  výstavách a dalším dění ve Svazu.

Věstníky jsou dostupné v podobě PDF souborů od roku 2002. V případě potřeby starších vydání se obraťte na sekretariát ústředí, archivní výtisky jsou poskytovány ZO do vyčerpání zásob.

předchozí další

Věstník 4/2012

 

OBSAH

1.    Usnesení z 6. zasedání RR ČZS o.s.
2.    Návrh zahrádkářského zákona
3.    K vydání zákona č. 173/2012 Sb.
4.    Přehled o činnosti ZO a ÚS za rok 2011
5.    Zásady pro efektivní využití remitendy časopisu Zahrádkář
6.    Pravidla pro zveřejňování svazových informací v časopise Zahrádkář
7.    Návrh plánu práce RR ČZS na rok 2013
8.    Návrh plánu práce PRR ČZS na rok 2013
9.    Hospodaření ČZS v roce 2013
10.    Vyznamenání na rok 2013
11.    Odebrané a nezaplacené členské známky
12.    Příklad hodný následování
13.    Příprava výročních schůzí ZO a ÚS ČZS a zaměření činnosti v roce 2013
14.    Seminář s vinařskou tématikou na DVD
15.    Výstavy se zahrádkářskou tématikou
16.    Společenská rubrika
17.    Nabídka publikace pro hospodáře ČZS
18.    Předplatitelská soutěž časopisu Zahrádkář


Vyšel 10. 12. 2012
Věstník 4/2012 ve formátu .PDF ke stažení.

zpět -->

Věstník v tištěné podobě dostávaly po třech výtiscích základní organizace ČZS. Věstníky jsou k dispozici ke stažení v podobě souborů PDF z detailu článku.
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit