hlavička

Fotografická soutěž

Český zahrádkářský svaz vyhlásil poprvé fotografickou soutěž v roce 2011.
Od roku 2012 byla rozdělena na dvě věkové kategorie.
I. kategorie pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií,
II. kategorie pro střední školy.

Podmínky soutěže:

 • Do soutěže budou zařazeny nejvýše 3 snímky od jednoho autora
 • V každé kategorii je vyhlášeno a oceněno prvních 5 vítězných fotografií.
 • Poskytnuté fotografie jsou dále použity k propagaci činnosti Svaz, především jeho práce s mládeží.
 • zasláním fotografie do soutěže dáváte souhlas s jejich nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.


Včela na podbělu

Technické požadavky na fotografie


 • fotografie je možné zasílat do soutěže jen v datové podobě na ustredi@zahradkari.cz,
 • u větších obrázků doporučujeme odeslat každý obrázek zvlášť, u zprávy si nastavte vyžádání odpovědi pro kontrolu doručení.
 • minimální velikost obrázku = 1,5 Mpx,
  (velikost byla zvolena s ohledem na tiskovou velikost),
 • maximální velikost souboru = 4 MB
  (velikost byla zvolena s ohledem na zasílání e-mailem),
 • fotografie označí autor svým jménem, adresou, věkem třídou a školou,
 • autor fotografie v e-mailu uvede svůj výslovný souhlas s nekomerčním použitím fotografie v souladu s podmínkami soutěže.
 
Fotografie budou vystaveny na výstavě "KVĚTY" v Lysé nad Labem a publikovány v časopisu Zahrádkář a na webových stránkách ČZS.

Fotografická soutěž 2019 - vyhlášení

Obr: 207.jpg

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 
9. ročník fotografické soutěže na téma
"Zátiší s květinou, zeleninou nebo ovocem"

celý text -->

Fotografická soutěž 2018

Obr: 187.jpg

Český zahrádkářský svaz vyhlásil pro rok 2018 8. ročník fotografické soutěže na téma "Výstavy ČZS ve fotografii". 

Do soutěže zasílali své soutěžní příspěvky žáci ve dvou kategoriích (základní školy, střední školy). Každý účastník mohl poslat do konce ledna 2018 max. 3 fotografie.
Porota složená z členů komise pro práci s mládeží a po předchozím výběru redaktorů časopisu Zahrádkář se rozhodla ocenit vzhledem k menšímu počtu došlých fotografií (24) 5 nejlepších bez ohledu na věk autora.

celý text -->

Fotografická soutěž 2017

Obr: 181.jpg

Český zahrádkářský svaz, komise pro práci s dětmi a mládeží, vyhlásil 7. ročník fotografické soutěže pro mládež na téma "Příroda kolem nás - detail"

Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
 1. kategorie ZŠ a odpovídající ročníky Gymnázií
 2. kategorie střední školy
Každý účastník mohl poslat do konce ledna 2017 maximálně 3 fotografie.

Do soutěže se přihlásilo 89 mladších a 9 starších soutěžících. Celkem přišlo 190 obrázků z toho 156 do I. kategorie. Výběr provedla tradičně komise pro práci s mládeží společně s redaktory časopisu Zahrádkář.

Některé fotografie byly opravdu velmi zdařilé.
U některých autorů bylo těžké zvolit, který z jejich obrázků je lepší.

celý text -->

Fotografická soutěž 2016

Obr: 155.jpg

Český zahrádkářský svaz, komise pro práci s dětmi a mládeží, vyhlásil 6. ročník fotografické soutěže pro mládež na téma "PLODY NAŠICH ZAHRÁDEK"
Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
1. kategorie ZŠ a odpovídající ročníky Gymnázií.
2. kategorie střední školy.
Každý účastník mohl poslat do konce ledna 2016 maximálně 3 fotografie.
Do soutěže dorazilo 98 fotografií, ze kterých vybírali členové Komise pro práci s mládeží.
Na vítězné fotografie se můžete podívat v malé fotogalerii.

celý text -->

Fotografická soutěž 2015

Obr: 156.jpg

Český zahrádkářský svaz pro rok 2015 vyhlásil 5. ročník fotografické soutěže na téma "Rozkvetlá obec - město", do které se opět mohli přihlásit fotografové amatéři ve dvou věkových kategoriích.
Do soutěže přišlo o poznání méně fotografií než v minulých letech, navíc některé fotografie, i když byly velmi pěkné, neod­povídaly soutěžnímu tématu, proto v hod­nocení zbyla jen kategorie mladších 10-15 let a starší kategorie nebyla obsazena. Výsledné pořadí zaslaných fotografií určila porota složená z členů komise pro práci s mládeží po předchozím výběru redaktorů časopisu Zahrádkář.

celý text -->

Fotografická soutěž 2014

Obr: 27.jpg

Počátkem února byla vyhodnocena fotografická soutěž ČZS 2014 na téma "Kdy je strom nejkrásnější". Soutěžilo se v kategorii A: 10-15, B: 16-18 let.
Celkem se do soutěže sešlo 154 obrázku z toho 87 v kategorii A a 67 v kategorii B.

celý text -->

Fotografická soutěž 2013

Obr: 26.jpg

Začátkem února odborná porota s komisí pro práci s dětmi a mládeží ČZS vyhodnotila 3. ročník fotografické soutěže pro mládež na téma "Barvy podzimu". Účastníci soutěžili ve dvou kategoriích - základní školy +
odpovídající ročníky gymnázií a střední školy. Každý autor mohl zaslat maximálně tři fotografie. V každé kategorii bylo oceněno hodnotnými cenami pět prací. Ty budou vystaveny na výstavě "Květy" v Lysé nad Labem, publikovány v časopisu Zahrádkář.

celý text -->

Fotografická soutěž 2012

Obr: 25.jpg

Druhý ročník soutěž byl vyhlášen na téma "Krásy našich zahrad". Probíhal ve dvou věkových kategoriích. Celkem se sešlo 190 prací, z toho 121 v kategorii mladších (12–15 let) a 69 v kategorii starších (15–18 let). Odborná komise vyhodnotila po pěti nejzdařilejších snímcích, které byly vystaveny v Lysé nad Labem na celostátní výstavě KVĚTY.

celý text -->

Fotografická soutěž 2011

Obr: 24.jpg

V roce 2011 proběhl první ročník fotografické soutěže na téma "Detail jara na zahradě". Na ústředí se do konce června sešlo celkem 150 fotografií. Porota všechny fotografie vyhodnotila a určila pro prvních 10 toto pořadí:

celý text -->


Celkem:
Dnes:
On line:
4868585
616334
8
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit