Akce v roce 2017

Činnost Základní organizace ČZS Žďár nad Sázavou - město

Pro členy ZO ČZS připravujeme na rok 2017 následující akceOd pondělí 4.září 2017 a každé následující pondělí od 14.00 do 17.00 je zahájeno moštování.
Od středy 26.7.2017 byla zahájena sezona 2017 - 2018 v pálenici

       podrobnosti v menu "Pěstitelská pálenice" 
Jak jsme Vás už informovali, v neděli 5. února 2016 proběhla výroční členská schůze, kde předseda ve své zprávě zhodnotil uplynulý rok. Mimo jiné, připomněl opravu základů u palírny a výstavbu opěrné stěny za Moštárnou. Byly provedeny všechny potřebné práce pro činnost jak moštárny, tak palírny. Připomněl, že za všemi těmito vylepšeními  stojí poctivá a zodpovědná práce členů výboru.

Byla přečtena pokladní i revizní zpráva přítelem Havlíkem.

Slovo dostal i náš host - zastupitel města Žďáru nad Sázavou Ing. Josef Klement, který přítomné seznámil s plány města na rok 2017. Odpověděl na všechny dotazy ze stran našich členů.

Na slibovanou přednášku přijel Ing. Vladimír Halík, ředitel zemědělského družstva Velká Losenice, který nás seznámil čím se družstvo zabývá. Družstvo zaměstnává nyní 80 pracovníků, kteří se specializují v rostlinné výrobě na pěstování brambor a obilí. V živočišné výrobě se specializují na chov skotu a produkci mléka. Přednáška byla svým obsahem zaměřená na pěstování brambor  s množením uznané sadby vyšších stupňů.  Moc děkujeme za odbornou a poutavou přednášku.

Následovala zpráva mandátové komise, která nás seznámila se stavem přítomných členů. Naše ZO má 74 členů a na výroční členské schůzi bylo přítomno 46 členů.


Předseda př. Hedbávný přečetl program na rok 2017


Tajemník a zapisovatel př. Remar podal informaci o činnosti organizace za rok 2016

Pokladním př. Havlík Josef seznámil přítomné s hospodařením za rok 2016.

Předseda revizní komise př. Chroust přečetl revizní zprávu.

Předseda se zastupitelem města Žďáru nad Sázavou Ing. Josefem Klementem pogratulovali a předali k příležitosti 90. narozenin př. Palasi vyznamenání. 

Vyznamenání k 85. narozeninám obdržel i př. Křivský. Oběma gratulujeme. 

Slovo dostal i náš host zastupitel města Žďáru nad Sázavou Ing. Josef Klement, který nás seznámil s plány města.

Se zaujetím všichni poslouchali přednášku Ing. Vladimíra Halíka, ředitele zemědělského družstva Velká Losenice o pěstování brambor na Vysočině.

Na výroční schůzi došlo necelých padesát členů ze 74 členů organizace.

Celkem:
Dnes:
On line:
64031
14
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou – město
591 01 Žďár nad Sázavou, č.zo: 614001, IČO: 48895849, tel. 607 630 763
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.