Akce v roce 2018

Činnost Základní organizace ČZS Žďár nad Sázavou - město

Pro členy ZO ČZS připravujeme na rok 2018 následující akce
Od pondělí 13.srpna 2018 a každé následující pondělí od 14.00 do 17.00 je zahájeno moštování. Od 19. září 2018 je moštování rozšířené i na každou následující středu ve stejný čas, jako v pondělí.


Od čtvrtka 12.7.2018 bude zahájena sezona 2018-2019 v pálenici

 

podrobnosti v menu  "Pěstitelská pálenice"


14. – 15. 7. 2018 v prostorách Staré radnice v sobotu od 8.00 do 17.00 v neděli od 8.00 do 16.00 hodin


Proběhne výstava řezaných růží s možností objednávky vybraných druhů pro podzimní výsadbu


 

srdečně zvou členové výboru 


Zahájení roku 2018 výroční členskou schůzí 


V neděli 4. února 2018 v devět hodin zahájil předseda př. Hedbávný v zasedačce Hotelu Hajčman výroční členskou schůzi. Přivítal všechny přítomné a omluvil se za změnu programu z důvodu časové zaneprázdněnosti Dc. Ing. Pavla Šimůnka, kterého mezi námi tím to přivítal.   Dc. Ing. Pavel Šimůnek si připravil přednášku o Pěstitelském pálení, které bylo zaměřeno na praktické poznámky k výběru a přípravě ovoce.

Přiblížil nám historie výroby destilátů, z které bylo zřejmé, že peckové ovoce patřilo k tradičním surovinám pro tuto činnost. Některé prameny prý uvádí, že pěstování, zpracování a konzumace švestkových produktů patří k charakteristikám slovanské kultury. Slovo „slivovice“ v různých variantách je také oficiálně uváděno v legislativě Evropské unie. Zdůraznil, že pro potřeby výroby kvasu by obsah cukru ve sklizeném ovoci měl dosahovat alespoň 10 %.

Během přednášky reagoval a zodpověděl dotazy ze stran zahrádkářů. Závěrem nám ukázal několik přístrojů. Ruční refraktormetr na měření obsahu cukru v ovocných šťávách a praktický digitální přístroj na rychlé měření a stanovení pH, který je nenahraditelný zejména při úpravě pH hruškových kvasů. Díky projekci a přiblížení zajímavostí a novinek z oblasti pěstitelského pálení, byla přednáška na vysoké úrovni. Moc děkujeme.     

 

Po přednášce se ujal slova předseda a ve své zprávě zhodnotil uplynulý rok. Mimo jiné, připomněl nutné opravy zařízení moštárny, nainstalování průtokového měřiče moštu, opravy chladičů v pěstitelské pálenici.

Přítomné seznámil s programem na rok 2018.

ü  V letních měsících provedeme nutnou údržbu našeho zařízení moštárny a pěstitelské pálenice

ü  Podle potřeb a požadavků zájemců bude zajištěn provoz moštárny pro zpracování jádrového ovoce

ü  Též zajistíme provoz pěstitelské pálenice 

ü  Uskutečníme tematický zájezd pro naše členy

ü  Zhruba  v polovině měsíce července, což se bude odvíjet od průběhu počasí, uspořádáme výstavu růží, spojenou s možností objednání vybraných druhů pro podzimní výsadbu

  Přítel Remar, Havlík a Chroust přednesli postupně své zprávy – činnost organizace v loňském roce, pokladní a revizní zprávu za rok 2017.

Následovala zpráva mandátové komise, která nás seznámila se stavem přítomných členů. Naše ZO má 72 členů a na výroční členské schůzi bylo přítomno 36 členů.

 

Slovo dostal i náš host - zastupitel města Žďáru nad Sázavou Ing. Josef Klement, který přítomné seznámil s plány města na rok 2018. Odpověděl na všechny dotazy ze stran našich členů.

 

Na výroční členské schůzi byla udělena vyznamenání - stříbrná medaile př. Václavu Bártkovi a př. Antonínu Chroustovi za zásluhy o rozvoj zahrádkářství.

Každý účastník obdržel při zaplacení ročního příspěvku zpravodaj "Rukověť zahrádkáře" a malý kalendář. Po přečtení zpráv a diskuzi následovalo občerstvení ve formě oběda. Po třinácté hodině byla schůze ukončena a účastníci se začali rozcházet k domovům s tím, že se zase uvidí na plánovaném zájezdě či na výstavě růží, které výbor pro své členy připravuje.

Za účast na výroční schůzi všem členům děkuje výbor ZO ČZS Žďár nad Sázavou - město.

Z průběhu jednání přikládám pár fotek.
Předseda př. Hedbávný přečetl program na rok 2018


Dc. Ing. Pavel Šimůnek si připravil přednášku o Pěstitelském pálení

Předseda poděkoval Dc. Ing. Pavlovi Šimůnkovi za přednášku o Pěstitelském pálení


Pohled do sáluVšichni poslouchají přednášku


Př. Chroust převzal stříbrnou medaili z rukou předsedy a zastupitele města Žďáru nad Sázavou Ing. Josefa KlementaStříbrnou medaili převzal i př. Bártek z rukou předsedy a Ing. Josefa Klementastupce města Žďáru nad Sázavou Ing. Josef Klement, seznámil přítomné s plány města na rok 2018


Celkem:
Dnes:
On line:
75163
11
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou – město
591 01 Žďár nad Sázavou, č.zo: 614001, IČO: 48895849, tel. 607 630 763
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.