Archiv


Sobotní  BRIGÁDY 

27. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3.  - vždy od 9:00


Na základě usnesení VČS konané dne 16.4.2015 zve výbor ZO své členy na 

brigády konané z důvodu opravy rozvodu elektrické energie     

V těchto termínech vždy

        únor 27. 2. 2016         
        březen 5. 3., 12. 3. a 19. 3. 2016

Hlavní úkol : úklid na trase rozvodu elektrické energie

Sraz účastníků v uvedený den v 09,00 u informační skříňky (pod ořechem) vedle 

parcely č.1 zahrádkové osady, žádáme dochvilnost.

Náplň práce pro všechny účastníky od fyzicky zdatných mužů po křehké ženy -  

potřebné nářadí - krumpáče, rýče, hrábě a lopaty podmínkou, pracovní rukavice.   

Ukončení brigády dle fyzických možností se souhlasem vedoucího akce.

Pro zdatné možnost odpracovat 5 brigádnických hodin.  

Za výbor: předseda ZO

(vloženo na web 24. 2. 2016)

____________________________________________________________________________________


B  R  I  G  Á  D  Y   5. a 12. prosince 2015:


Na základě usnesení VČS konané dne 16.4.2015 zve výbor ZO své členy na 

brigádu konanou z důvodu opravy rozvodu elektrické energie    

 v sobotu dne 5. prosince 2015 a dne 12. prosince 2015

Hlavní úkol : výkopové práce pro rozvod elektrické energie a úklid

Sraz účastníků v uvedený den v 09,00 u informační skříňky (pod ořechem) vedle 

parcely č.1 zahrádkové osady

Žádáme fyzicky zdatné účastníky, aby přišli včas s potřebným nářadím – 

krumpáče, rýče, hrábě a lopaty podmínkou.   

Ukončení brigády dle fyzických možností se souhlasem vedoucího akce !!!!

Pro zdatné možnost odpracovat 5 brigádnických hodin.  

Je možné si sjednat i individuální odpracování brigádnických hodin a to tak, že 

zájemci kontaktují předsedu ZO J. Vrlíka na telefonním čísle 775 661 702 a 

dohodnou si s ním termín. Kontrolu provedení prací provede osobně předseda 

ZO a nebo další člen výboru ZO.

Za výbor: předseda ZO

(vloženo na web 4. 12. 2015)

____________________________________________________________________________________Další   B  R  I  G  Á  D  A   v  sobotu  28. 11 2015 

Na základě usnesení VČS konané dne 16.4.2015 zve výbor ZO své členy na 

brigádu konanou z důvodu opravy rozvodu elektrické energie     

 v sobotu dne 28. listopadu 2015 

Hlavní úkol: výkopové práce pro rozvod elektrické energie

Sraz účastníků 28. listopadu 2015 v 09,00 u informační skříňky (pod ořechem) 

vedle parcely č.1 zahrádkové osady

Žádáme fyzicky zdatné účastníky, aby přišli včas s potřebným nářadím – 

krumpáče, rýče, hrábě a lopaty podmínkou.   

Ukončení brigády dle fyzických možností se souhlasem vedoucího akce !!!!

Pro zdatné možnost odpracovat 5 brigádnických hodin.  

Za výbor: předseda ZO


(vloženo na web 23. 11. 2015)

____________________________________________________________________________________B  R  I  G  Á  D  A   v sobotu 21. 11. 2015

Na základě usnesení VČS konané dne 16.4.2015 zve výbor ZO své členy na 

brigádu konanou z důvodu opravy rozvodu elektrické energie     

v sobotu dne 21. listopadu 2015 

Hlavní úkol : výkopové práce pro rozvod elektrické energie

Sraz účastníků 21. listopadu 2015 v 09,00 u informační skříňky (pod ořechem) 

vedle parcely č.1 zahrádkové osady

Žádáme fyzicky zdatné účastníky, aby přišli včas s potřebným nářadím – 

krumpáče, rýče a lopaty podmínkou.   

Ukončení brigády dle fyzických možností se souhlasem vedoucího akce !

Pro zdatné možnost odpracovat 5 brigádnických hodin.  

Za výbor: předseda ZO


(vloženo na web 18. 11. 2015)

____________________________________________________________________________________Uzavření vodovodního řadu

Dne 16. 11. 2015 od 15:00 hod. 

bude provedeno uzavření vodovodního řadu v zahrádkové kolonii na zimní období. 

Žádáme všechny kolegy zahrádkáře aby po dobu odstávky přívodu vody 

ponechali všechny ventily a kohouty otevřené 

a jejich vyschnutím zamezili jejich zamrzání a popraskání.

Výbor ZO ČZS


(vloženo na web 16. 11. 2015)

____________________________________________________________________________________


Soutěž  - uzávěrka 30. listopadu 2015

časopis Zahrádkář se stal mediálním partnerem akce Miss kompost. Nenechte se mýlit, organizátoři z firmy Ekodomov nehledají nejkrásnější majitelku kompostu, ale kompost, který nejvíce zaujme odbornou porotu. A to nejen svým vzhledem a stavbou, ale především příběhem svého vzniku. Stačí tedy kompost vyfotit a vyplnit v internetovém formuláři několik vět o něm. Soutěží se o zahradní techniku za celkem 100.000 Kč a  šance na výhru jsou vzhledem k malému počtu přihlášených opravdu vysoké. Mnohonásobně vyšší než u jiných podobných soutěží. Věřím, že se do této zajímavé soutěže se svým kompostem zapojíte a nezapomenete se případně v textu přihlásit ke svému členství v Českém zahrádkářském svazu J. Věřím, že si naši členové odnesou nejednu hodnotnou cenu. Soutěž končí 30. listopadu 2015!

Do soutěže se můžete přihlásit na níže uvedeném formuláři: (nezapomeňte si předtím kompost nejlépe v několika snímcích vyfotit)

http://www.kompostuj.cz/zapojte-se/soutez-miss-kompost/chci-soutezit-o-titul-miss-kompost/

(vloženo na web 9. 11. 2015)

____________________________________________________________________________________Výsledky prohlídky všech parcel osady konané 12. 9. 2015

(ve vazbě na dodržování osadního řádu)

V jednotlivých parcelách byly zjištěny tyto typické nedostatky (nesouladný stav s platným osadním řádem):

Nedostatek a číslo parcely, ke byl zaznamenán:

Neposekaná tráva podél vnější hranice pozemku (cesta) 13 19 26 39 44 48 52 53 54 56 57 58 59 67 68 69 70 71 72 73 74 75 81 83 84

Prorůst trávy oplocením 5 6 49 52 53 54 56 57 58 59 67 68 70 71 73 74 75 83 84

Neupravený živý plot 9 10 11 13 19 20 21 50 52 53 59 61 62 63 64 73

Vegetace přesahuje vnější hranici parcely 8 44 45 49 61 67 68 71 83

Vyskladněný různý materiál 4 9 20 54

Hluboký stupeň zanedbanosti parcely 27 43 83 84

Neposekaný trávník 71 74 77

Porušené oplocení, branka 7 46 53 54 56 57

A tyto nedostatky výjimečnějšího typu:

Nekrácené vzrostlé dřeviny (porušen čl. IV. Odstavec 1b OŘ 2014) 54,56 a u mnoha dalších dřeviny na hranicích parcel, 

dále ovocné stromy jejichž přesah na sousední parcely, cesty a vzrůst jsou v hrubém rozporu s osadním řádem

Nepovolený chov morčat 50 


Kontrolní komise ZO ČZS Malý Břevnov - Vypich     


Na základě těchto výsledků bude provedena důsledná kontrola stavu všech parcel v sobotu 31.10.2015 od 10,00 do 12,00 hodin. Kontrolu provedou členové výboru ZO s kontrolní komisí ZO a případnými zájemci z řad členů ZO. Sraz všech účastníků 31.10.2015 v 9,45 hod u ořechu před parcelou č. 1 

Poznámka: všechny zájemce z řad členů ZO žádám o řádné nastudování Osadního řádu z roku 2014

Za výbor ZO předseda: Vrlík

(vloženo na web 16. 10. 2015)

____________________________________________________________________________________


B R I G Á D A  17. října 2015

Na základě usnesení VČS konané dne 16.4.2015 zve výbor ZO své členy na brigádu konanou

v sobotu dne 17. října 2015. Sraz účastníků 17. října 2015 v 09,00 u informační skříňky (pod ořechem) vedle parcely č.1 zahrádkové osady

Žádáme účastníky, aby přišli včas s nářadím (hrábě, nůžky na větve, srp, vidle, lopaty). Hlavní úkol úprava cest a společných prostor v osadě, výměna oplocení u skladu nářadí. Ukončení brigády po splnění úkolů cca ve 13,00 hod.

Od 13,30 hodin společné ukončení letní sezony v zahrádkové kolonii (dle nálady a počasí např. opékání buřtů).

Informace o štěpkování:


LIKVIDACE  VĚTVÍ  ŠTĚPKOVÁNÍM     

od čtvrtka 15.října od 14,00 hod. do pondělí 19.října do 10,00 hod   


Větve se budou shromažďovat na označených místech před východní branou kolonie a vlevo od cesty od západní brány pod poslední parcelou zahrádkové osady. Jejich likvidace bude provedena rozdrcením na štěpky.


Místa pro ukládání větví bude možno využít od čtvrtka 15.října od 14,00 hod. do pondělí 19.října do 10,00 hod.Rozdrcené štěpky budou k dispozici členům

Za výbor: předseda ZO


(vloženo na web 12. 10. 2015)

____________________________________________________________________________________


Milí přátelé zahrádkáři,

Dovolujeme si vás pozvat na brigádu.

POZOR: prosíme do čtvrtka 10.9. do 18:00 hod potvrďte účast, kdo plánujete přijít a napište na e-mail: 

zahradkari-vypich@seznam.cz


                                                             B  R  I  G  Á  D  A

Na základě usnesení VČS konané dne 16.4.2015 zve výbor ZO své členy na brigádu konanou      

                                               v sobotu dne 12. září 2015 

Sraz účastníků 12. září 2015 v 09,00 u informační skříňky (pod ořechem) vedle parcely č.1 zahrádkové osady

Žádáme účastníky, aby přišli včas s nářadím (hrábě, nůžky na větve, srp, vidle, lopaty).   

Hlavní úkol úprava cest a společných prostor v osadě,  výměna oplocení u skladu nářadí.   

Ukončení brigády po splnění úkolů cca ve 14,00 hod.

Za výbor: předseda ZO 

(vloženo na web 9. 9. 2015)____________________________________________________________________________________
B  R  I  G  Á  D  A   20. června 2015:


Na základě usnesení VČS  zve výbor ZO své členy na brigádu konanou      


                      v sobotu dne 20. června 2015 


Sraz účastníků 20. června 2015 v 08,30 u informační skříňky (pod ořechem) vedle parcely č.1 zahrádkové osady. Žádáme účastníky, aby přišli včas s nářadím(hrábě, nůžky na větve, srp, vidle, lopaty). Hlavní úkol úprava cest a společných prostor v osadě,  výměna oplocení u skladu nářadí.   


Ukončení brigády po splnění úkolů cca ve 13,00 hod. V rámci brigády bude proveden odečet odběru el.energie a zaplacení poplatku za spotřebovanou energii.


Za výbor: předseda ZO

(vloženo na web 16. 6. 2015)____________________________________________________________________________________U S N E S E N Í   ČLENSKÉ SCHŮZE 2015  bylo přidáno na webové stránky

(viz menu vlevo Usnesení).


Nejbližší schůze výboru se koná 2. června v 18 hodin, místo obvyklé.

(vloženo na web 1. 6. 2015)____________________________________________________________________________________B  R  I  G  Á  D  A

Na základě usnesení VČS konané dne 16.4.2015 zve výbor ZO své členy na brigádu konanou v sobotu dne 25. dubna 2015 

Sraz účastníků 25. dubna 2015 v 08,30 u informační skříňky (pod ořechem) vedle parcely č.1 zahrádkové osady

Žádáme účastníky, aby přišli včas s nářadím (hrábě, nůžky na větve, srp, vidle, lopaty).   

Hlavní úkol úprava cest a společných prostor v osadě,  výměna oplocení u skladu nářadí.   

Ukončení brigády po splnění úkolů cca ve 13,00 hod.

Kontejner bude přistaven od pátku cca 14,00 hod. do neděle 20,00 hod. 

NEVHAZOVAT sklo, železo, plechy, plasty, kamení,stavební materiál.    

P.S.: Dejte mi vědět na mail kdo plánujete dorazit - hlavně chlapi kvůli rozdělení úkolů:

zahradkari-vypich@seznam.cz

Za výbor: předseda ZO 

(vloženo na web 21. 4. 2015)


____________________________________________________________________________________25. dubna 2015:

P O Z O R   D Ů L E Ž I T É  -  V O D A

Dne 25. dubna 2015 od 10,00 bude puštěna voda do systému rozvodu v zahrádkářské kolonii 

Žádáme uživatele jednotlivých parcel: 

* Uzavřete ventily(kohoutky) na Vašich  parcelách.

* Šetřete vodou, využívejte dešťovou vodu ze střech chat, altánů, skleníků apod. 

* Při zalévání neporušujte ustanovení Osadního řádu 2014   

Za výbor: předseda ZO 

(vloženo na web 21. 4. 2015)____________________________________________________________________________________
16. dubna 2015:


Vážení členové naší ZO ČZS Malý Břevnov - Vypich,

 dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi ZO ČZS Malý Břevnov - Vypich, Praha 6, která se koná dne 16. dubna 2015 v 17:00 hodin v sále Hotelu U Hvězdy, Bělohorská 259, Praha 6, u stanice tramvaje 22 - Malý Břevnov.

 

Program:

  1. Zahájení

  2. Volba mandátové, volební a návrhové komise

  3. Zpráva o činnosti za rok 2014 a návrh plánu činnosti na rok 2015

  4. Zpráva o hospodaření za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015

  5. Revizní zpráva 

  6. Schválení úprav Osadního řádu

  7. Diskuse

  8. Volba nového výboru a kontrolní komise

  9. Usnesení

10. Závěr schůze

 

Před zahájením schůze je možno od 16:00 hodin zaplatit členský příspěvek (100 Kč), provozní poplatek na rok 2015 (10 Kč za m2) a poplatek za neodpracované brigádnické hodiny. Prosíme dále o odečtení stavu elektroměru a zaplacení poplatků za spotřebu el. energie za r. 2014. Složenka na provozní poplatek  se rozesílala pouze fyzicky (nutno zaplatit za provozní poplatek nejpozději do 31. 5. 2015).


Celá pozvánka včetně dotazníku, který je potřeba vyplněný předložit při příchodu, je zde:


Celkem:
Dnes:
On line:
9057
6
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Malý Břevnov-Vypich, Praha 6
Bolívarova 2077/20, 160 00 Praha 6, č.zo: 806026, IČO: 68403607
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.