Kontrola stavu parcel

Naše zahrádkářská osada Malý Břevnov-Vypich patří mezi nejlépe udržované osady v Praze. Aby to tak zůstalo i v budoucnu, provádíme pravidelně kontroly a upozorňujeme na zjištěné nedostatky. Žádáme všechny, kdo v níže uvedeném seznamu naleznou číslo své parcely, aby ji uvedli do řádného stavu v souladu s Osadním řádem. 

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ (15. 10. 2017):

Vážení přátelé zahrádkáři,

obracím se na Vás s výzvou k odstranění nedostatků v naší zahrádkové osadě. Od dubna 2015 k dnešnímu dni bylo opakovaně provedeno minimálně 10 kontrol.
S výsledky jste byli seznámeni formou e mailů a zveřejněním v informačních skříňkách a jaký je výsledek téměř nulový. Po podrobném rozboru na schůzi výboru ZO došel výbor k závěru, že bude nutné neodstranění nedostatků řešit pohovory se na členy na schůzi výboru ZO. 

Na tomto místě Vás výbor ZO žádá o prostudování OŘ z roku 2014 a usnesení čl. schůzí z roku 2015,
2016, 2017 a věří, že se jimi budete v dalším období řídit.

V současné době přetrvávají v naší osadě následující nedostatky:
- živé ploty při vnějším oplocení osady jsou přerostlé
(vyšší než 1,5 m) a zarostlé do pletiva a v mnoha případech jejich spodní část je doslova zahrabána do země Vašim přičiněním, 
- vnitřní oplocení parcel je v řadě případů provedeno z materiálů v rozporu s osadním řádem a hlavně vyšší než 1,2 m, 
- stromy vysazené v osadě, v mnoha případech vzrůstem připomínají vzrostlé duby, jsou takové, že sběr ovoce na nich není Vámi realizován a po opadání na zem slouží k potravě vosám a škůdcům, zasahují a stíní na okolní parcely a brání volnému průjezdu po cestách, na několika parcelách jsou „pěstovány“ náletové dřeviny, 
- spojovací pěšina podél parcel 44,47,48,49 je uživateli těchto parcel neoprávněně  zúžena, její minimální čistá průchozí šíře musí být minimálně 1,2 m, ze strany uživatelů parcel se jedná o neoprávněné zabírání společných prostor osady, 
- realizace staveb zahradních altánů, WC, přístřešků na dříví, kompostů a dalších je budována
bez oznámení výboru ZO a v rozporu s platnými normami,
- dešťová voda není zachytávána a využívána k zalévání,
- není prováděno kompostovaní využitelného materiálu. 
Termín nápravy výše uvedených nedostatků 11.11.2017 

K možnosti nápravy výše uvedeného výbor zajistil přistavení kontejneru na dny 11. -12.11.2017 na odpad ze zahrádkářské činnosti - ne plasty, sklo, železo, větve apod., označí a umožní místa na tzv. úložiště
materiálu na štěpkování ( větve, křoviny, dřeviny) od 7. 11. do 11. 12. 2017 
Důsledná kontrola odstranění nedostatků bude výborem ZO a dobrovolníky z řad členů ZO provedena 11.11.2017 od 14,00 hod. 

Žádám Vás o pochopení těchto opatření a těším se na další spolupráci.

15.10.2017
Za výbor ZO
Josef Vrlík, předseda a Filip Novosád, tajemník 


VÝZVA K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ (22. 3. 2016):

Vážení přátelé zahrádkáři, obracím se na Vás s výzvou k odstranění nedostatků v naší zahrádkové osadě. Upozorňuji na to, že 31. března končí tzv. vegetační klid, kdy je možno upravovat stromy a keře. V přílohách jsou vyhodnoceny výsledky kontrol provedených v roce 2015. V současné době po prohlídce osady Vás žádám  o odstranění nedostatků zejména v těchto oblastech :

- výška živých plotů v zahrádkářské osadě je při vnějším oplocení osady maximálně 1,5 m a uvnitř osady maximálně 1,2 m a to i v případě kdy je tento živý plot jako podpůrný prostředek oplocení, 

- stromy vysazené v osadě dle platného povolení místního úřadu Prahy 6 mají být tzv. čtvrt kmeny a polokmeny zejména proto, aby nezasahovaly a nestíníly na okolní parcely,

- náletové dřeviny na parcelách jsou zakázány, 

- spojovací pěšina podél parcel 44,47,48,49 je uživateli těchto parcel neoprávněně zúžena, její minimální čistá průchozí šíře musí být minimálně 1,2 m, ze strany uživatelů parcel se jedná o neoprávněné zabírání společných prostor osady,        

Odstranění těchto nedostatků bude kontrolováno 5.4.2016 a jejich neodstranění bude rozebíráno na členské schůzi dne 7.4.2016.Důsledná prohlídka zahrádkové osady bude provedena 23.4.2016 v rámci 1.brigády na zvelebení osady a jejího okolí. Vezměte na vědomí, že po úpravě středové cesty v osadě bude tato oseta travným semenem a uzavřena pro provoz vozidel cca měsíc od 15.4.2016 do 15.5.2016.

Žádám Vás o pochopení těchto opatření a těším se na další spolupráci.

V Praze 22.3.2016                               předseda ZO Ing. Josef Vrlík

Výsledky prohlídky všech parcel osady konané 31.10.2015 


provedenou dle ustanovení Osadního řádu 2014, členy výboru a kontrolní komise ZO ČZS.

Na jednotlivých parcelách byly zjištěny typické nedostatky, jejichž výskyt je značně rozšířený. Týkají se primárně udržování pletiva a živých plotů parcel, které, vytvářejí vnější hranici celé kolonie, popř. cest a pěšin podél této hranice. 


Platí totiž, že:


- prorůstá-li pletivem tráva navaluje-li se různý materiál či kompost na pletivo se tak hrubě poškozuje. 


  Obnovu takto poškozeného oplocení provádí uživatel parcely na vlastní náklady. 


- živý plot nesmí být mimo oplocení a jeho max. výška při vnějším oplocení osady nesmí být vyšší než 1,5 m


- vzrůst ovocných a dalších stromů na parcelách do 2m od hranic parcely nesmí přesahovat 3 m


- větve ovocných a dalších stromů nesmí přesahovat do sousedních parcel


- větve stromů nesmí přesahovat do prostoru vně parcel tak, aby znemožnily jeho neomezené užívání 


- nájemce příslušné parcely je zodpovědný i za úklid plodů a listí  z těchto stromů ve vnějším prostoru


Hlavní nedostatky: 


Neposekaná tráva podél vnější hranice pozemku (cesta) 


Prorůstání trávy oplocením – týká se většiny parcel, jejichž oplocení představuje vnější hranici celé zahrádkové osady


Živý plot, který zasahuje mimo vnější hranici parcely


Nedostatek a číslo parcely, kde byl zjištěn:


Stav oplocení (díry, opěry materiálu, zanedbaná spodní část) – 54,56,57,58,59,60,67,71,83,67,68,69


Hluboký stupeň zanedbanosti parcely – 27,43,53,70,73,82,83,84


Větve zasahující vně parcely nebo stíní sousedům pro svůj nepovolený vzrůst - 1,2,17,19,36,38,73


Neshrabané listí pěstovaných dřevin, napadané vně parcel – 14,20,26,73


Vyskladněný různý materiál – 4,43,54,55  Zakázaný chov morčat - 50


Přesah hranice parcely či její vegetace do vnitřní cesty (min. šíře:120 cm) – 44,47,48 


Kontrolní komise ZO ČZS

____________________________________________________________________________________

Výsledky prohlídky všech parcel osady konané 12. 9. 2015

Výsledky prohlídky všech parcel osady konané 12.9.2015 provedenou dle ustanovení Osadního řádu 2014, kontrolní komisí ZO ČZS      

V jednotlivých parcelách byly zjištěny tyto typické nedostatky (v rozporu s platným Osadním řádem 2014): 

Nedostatek a číslo parcely, kde byl zaznamenán:

Neposekaná tráva podél vnější hranice pozemku (cesta) – 13,19,26,39,44,48,52,53,54,56, 57,58,58,59,67,68,69,70,71,72,73,74 

Prorůstání trávy oplocením - 5,6,49,52,25,54,56,57,58,59,67,68,70,71,73,74,75,83,84

Neupravený živý plot - 9,10,11,13,19,20,21,50,52,53,59,61,62,63,64,73

Vegetace přesahuje vnější hranici parcely - 8,44,45,49,61,67,68,71,83

Vyskladněný různý materiál - 4,9,20,54,55

Hluboký stupeň zanedbanosti parcely - 27,43,83,84

Neposekaný trávník - 71,74,77

Porušené oplocení, branka - 7,46,53,54,56,57

A tyto nedostatky výjimečnějšího typu: 

Nedostatek a číslo parcely, kde byl zaznamenán:

Nekrácené vzrostlé dřeviny (porušen čl.IV. odst. 1b OŘ 2014) – 54,56 a u mnoha dalších 

dřeviny na hranicích parcel, dále ovocné stromy jejichž přesah na sousední parcely, cesty a 

vzrůst jsou v hrubém rozporu s Osadním řádem.

Nepovolený chov morčat – 50

Kontrolní komise ZO ČZS

Celkem:
Dnes:
On line:
9726
5
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Malý Břevnov-Vypich, Praha 6
Bolívarova 2077/20, 160 00 Praha 6, č.zo: 806026, IČO: 68403607
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.