Vítáme Vás

Moštování bude probíhat i v listopadu každý pátek až do prvních mrazů

 


 

 

                                              

 

Vítáme Vás na stránkách základní organizace ČZS která působí ve městě Vítkov

   Zahrádkáříme v členitém terénu Vítkovské vrchoviny která náleží k celku Nízkého Jeseníku, průměrná výška je zde 480 m.n.m. Půdy Vítkovska jsou podzolové, kamenité a málo úrodné, vhodné k pěstování brambor.

     Klimaticky náleží Vítkovsko převážně k oblasti mírně teplé, mírně vlhké, s převládající izotermou 7°C a průměrným ročním srážkovým úhrnem 700 mm. Oblast je oproti sousednímu Opavsku výrazně drsnější, chladnější, s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou.

 

Celkem:
Dnes:
On line:
52834
28
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vítkov
č.zo: 706024, IČO: 70963592, mail: zahradkarivitkov@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.