Něco o nás...Složení výboru naší základní organizace:

  • Předseda: Ladislav Dufek
  • Místopředseda: Karel Vyhlídal
  • Pokladník: Ludmila Přibylová
  • Tajemník Z.O.: Jitka Boušková
  • Předseda kontrolní komise Z.O.: 
  • Členové kontrolní komise Z.O.:  Blechová Ladislava, Bartonová Anežka, Terbl Karel.
  • Delegát územního sdružení: Špaček Jiří
  • Členové výboru:Alena Vejmělková, Šimková Ludmila, Vybíralová Marie, Sedláčková Miloslava, Augustin Marek, Bohumil Mikeš, Němečková Blanka.

V současné době máme 95 členů z okolních obcí a Telče. Členská základna naší ZO se skládá z lidí hospodařících na  soukromých zahrádkách u domu, ale i ze členů kteří hospodaří na zahrádkách ve dvou zahrádkářských koloniích. Na Třešnovce a Štěpnice. Celková výměra takto obhospodařovaných pozemků je zhruba 25,8 ha. Z této výměry připadá 13,4 ha na zahrádky u domů na kterých hospodaří 44 členů a 12,4 ha v zahrádkářských koloniích na kterých hospodaří 51 členů.

Celkem:
Dnes:
On line:
105268
75
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Telč
U horní brány 10, č.zo: 607013
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.