Nástěnka

Pozvánka na schůzi
Kontaktní e-mail
Zahrádkářský týdeník

Pozvánka

 na schůzi osadníků a výroční členskou schůzi ZO ČZS Nalžovické Podhájí

 Výbor ZO ČZS Nalžovické Podhájí (dále jen ZO) si dovoluje pozvat členy ZO i ostatní osadníky na schůzi osadníků a výroční členskou schůzi, která se koná

 
v sobotu 1. září 2018
 
v 10:00 hod.

 

na hřišti naší osady.
 
Navrhovaný program schůze:
 
1)            Volba zapisovatele
2)            Schválení programu schůze
3)            Zpráva o hospodaření ZO
4)            Informace o převodu elektrického rozvodu na společnost ČEZ
5)            Ostatní
 
6)            .......
 
Další body mohou být doplněny.
 
-------
Pro členy ZO budou k dispozici členské známky.

 V případě dotazů a nejasností pište na e-mailovou adresu zoczsnp@volny.cz, popř. pište SMS nebo volejte na tel.č. 602 382 264.

 Za výbor ZO ČZS Nalžovické Podhájí dne 2.7.2018

Kontaktní e-mail

V této souvislosti bych Vás rád požádal o kontaktní e-mail. Pokud nedostáváte do své
e-mailové schránky informace, napište mi na prosím na zoczsnp@volny.cz a Váš e-mail bude zařazen do mail listu.

Zahrádkářský týdeník

Naše organizace dostává v pravidelných intervalech v elektronické podobě Zahrádkářský týdeník. Myslíme si, že jeho obsah by mohl být někomu užitečný. Tento týdeník můžeme případným zájemcům přeposílat do e-mailové schránky. Jeho elektronická verze, včetně archivních titulů je k dispozici na adrese http://zahradkaruvrok.cz/tydenik/


Jan Dovrtěl
tel. 737 33 55 07
e-mail: zoczsnp@volny.czINFORMACE

     Přístup do plechové boudy (k sekačce, křovinořezu, žebříku a sportovním potřebám) je možný zapůjčením klíče od p. Koksteina, p. Brettschneidera, p. Dovrtěla  resp. (pí. Dovrtělové/ pí. Matějkové) nebo pí. Seifertové. Mimo víkendy a jiné volné dny, kdy je předpoklad, že nebude nikdo z výše uvedených přítomen, si budete muset zapůjčit požadovanou věc s předstihem a to na nezbytně dlouhou dobu s tím, že správce klíče bude mít přehled, kde se zapůjčená věc nachází.Celkem:
Dnes:
On line:
5402
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nalžovické Podhájí
262 93 Nalžovice, č.zo: 111012, IČO: 68404638, mail: zoczsnp@volny.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.