Nástěnka

Informace k převodu el. rozvodů na ČEZ
Kontaktní e-mail
Zahrádkářský týdeník

INFO k připojení ČEZ

V současné době dostáváte do poštovních schránek dopis od ČEZ Distribuce. Dopis je informativního charakteru a není na něj nutné reagovat. Jde o prodloužení lhůty, do které je nutné upravit rozvod k přepojení . V současné době řešíme s Energonem. Pokud bude nutná součinnost z Vaší strany, budeme Vás neprodleně informovat.  
Doplatek za jistič v žádosti o připojení ČEZ

Na začátku roku 2015 jsme žádali o připojení k ČEZ. Následně jsme byli vyzvání k uhrazení částky XY, která se odvíjela od podané žádosti. Je více než vhodné, pokud již nebyla plná výše požadované částky uhrazena, ji uhradit. Tento proces je bezpodmínečně nutný ke konečnému připojení stejně jako úprava kapliček a její revize. Na základě jednomyslného souhlasu všech zúčastněných na schůzi 24.6.2017 dojde k této proceduře v následujících dnech. Úpravu a revizi kapliček uhradí ZO ČZS NP. O dalších krocích budete neprodleně informování.Kontaktní e-mail

V této souvislosti bych Vás rád požádal o kontaktní e-mail. Pokud nedostáváte do své
e-mailové schránky informace, napište mi na prosím na zoczsnp@volny.cz a Váš e-mail bude zařazen do mail listu.

Zahrádkářský týdeník

Naše organizace dostává v pravidelných intervalech v elektronické podobě Zahrádkářský týdeník. Myslíme si, že jeho obsah by mohl být někomu užitečný. Tento týdeník můžeme případným zájemcům přeposílat do e-mailové schránky. Jeho elektronická verze, včetně archivních titulů je k dispozici na adrese http://zahradkaruvrok.cz/tydenik/


Jan Dovrtěl
tel. 737 33 55 07
e-mail: zoczsnp@volny.czINFORMACE

     Přístup do plechové boudy (k sekačce, křovinořezu, žebříku a sportovním potřebám) je možný zapůjčením klíče od p. Koksteina, p. Brettschneidera, p. Dovrtěla  resp. (pí. Dovrtělové/ pí. Matějkové) nebo pí. Seifertové. Mimo víkendy a jiné volné dny, kdy je předpoklad, že nebude nikdo z výše uvedených přítomen, si budete muset zapůjčit požadovanou věc s předstihem a to na nezbytně dlouhou dobu s tím, že správce klíče bude mít přehled, kde se zapůjčená věc nachází.Celkem:
Dnes:
On line:
5072
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nalžovické Podhájí
262 93 Nalžovice, č.zo: 111012, IČO: 68404638, mail: zoczsnp@volny.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.