Termíny schůzí výboru

PLÁN SCHŮZÍ VÝBORU ZO ČZS-KŘÍŽNÁ NA ROK 2018

25. června         Změna místa konání                    17.00 hod.
Schůze výboru se bude konat v zahrádkové kolonii na ul. M Alše na parcele předsedy př. Pargáče (č. parcely 58)

25. června                                                                17:00 hod.
10. září                                                                     17:00 hod.
 8. října                                                                   16:30 hod
12. listopadu                                                            16:30 hod
10. prosince                                                             16:00 hod

Schůze výboru ZO ČZS-Křížná  se konají v Klubu důchodců na ulici Tolstého 1138, Valašské Meziříčí (vedle nového sídla Městské policie) Pokud potřebujete projednat s výborem ZO převod pronájmu zahrádkové parcely či jiné záležitosti je potřeba ověřit termín konání schůze a na níže uvedenou adresu oznámit věc k projednání. Případně dotazem u předsedy, místopředsedy nebo tajemníka na tel. kontakt jež je  uváděn na pozvánkách na Výroční členskou schůzi, a zasílana  poštou členům ZO.
Případně se lze dotázat na mail adrese výboru:

  zoczs-krizna.vm@seznam.cz

Celkem:
Dnes:
On line:
1689
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křižná, Valašské Meziříčí
č.zo: 710051, IČO: 75062305, mail: zoczs-krizna.vm@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.