Historie zahrádkáření v Kojetíně


     
      
                                                                 Město Kojetín

      Široké okolí Kojetína bylo již v dávné minulosti osídlováno nejstaršími středo- evropskými zemědělsky orientovanými civilizacemi. Příhodné úrodné krajinné podmínky jsou důsledkem zde nejrozšířenějšího průmyslového odvětví - zemědělství. Lidé jsou zde navyklí pěstovat užitkové plodiny a okrasné rostliny, zahrádkáření mají v sobě zažité a oblíbené.

                                                                                                   1.Ovocnáčský spolek Kojetín    
  Spolkové činnosti zahrádkáření a ovocnářství v Kojetíně sahají hluboko do minulého století. V roce 1911 se datuje založení 1.Ovocnářského spolku na území města Kojetína. I.světová válka přerušila spolkové aktivity, které se obnovily až ve 20.letech. Podobný osud zastihl spolkovou činnost i v období II.světové války. Obnovila se až v roce 1955.

                                                                             Výstavba Domu zahrádkářů : 1977-78

     V roce 1957 byl založen zahrádkářský spolek, který měl charakter víceméně společensko-propagační. Pořádaly se výstavy, přednášky i zájezdy. Až v roce 1963 začala činnost a orientace spolku nabývat charakter, který známe v současné době – MěNV Kojetín přidělil pro zájmovou zahrádkářskou činnost pozemek po zrušeném zahradnictví p. Kunce ve Vyškovské ulici. Poslední získanou kolonií, jak se dříve říkalo nynějším zahrádkářským osadám, byla bývalá školní zahrada v sousedství někdejších Vítkovických železáren.

 

                                                              Slavnostní uvedení do provozu v listopadu 1978

    S příchodem roku 1971 oznámil př.Drkoš, že členové zahrádkářského spolku budou mít rok náročnější, pracovnější, neboť se očekává zahájení výstavby Moštárny. Členové  chodili těžit stavební materiál z bouraček demolovaných staveb, finančně přispěly sbírky organizovaných zahrádkářů, MěNV a místní organizace, dokonce i ÚV ČOZS. Formou akce "Z" postavili zahrádkáři Dům zahrádkářů sami sobě. Hlavní budova byla předána do užívání v listopadu 1978. V letech 1980-81 byla vybudována přístavba k DZ s kotelnou ÚT a kuchyní pro komplex společenských místno.stí. Poslední modernizace proběhla v přízemí budovy v roce 2010-11.

  V současné době členové ZO ČZS Kojetín hospodaří v šesti lokalitách na dvanácti zahrádkářských osadách. Většina těchto osad se nachází na příjezdových komunikacích do města Kojetína. Je tedy předurčující, že orientace činnosti na zahrádkách musí mít mj. charakter propagující ZO ČZS s patřičnou estetickou úrovní pro město Kojetín. Vždyť zahrádkářské osady se ve většině případů nacházejí podél hlavních komunikací směřujících do Kojetína ze směrů od Přerova a od Vyškova.

                                                           Dům zahrádkářů, Kojetín

 

Celkem:
Dnes:
On line:
23796
3
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kojetín
Podvalí 1308, 752 01 Kojetín, č.zo: 708008, IČO: 60781980, tel. 604670251
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.