Složení kontrolní komise

Kontrolní komise ZO dohlíží, jsou-li záležitosti základní organizace řádně vedeny a vykonávají-li orgány základní organizace činnost v souladu se zvláštními právními předpisy, stanovami a ostatními vnitrosvazovými normami. § 26 stanov.
 Jméno příjmení
 Funkce Telefon Email
 Dobroslava Vlčková
 Předsedkyně  
 Jaroslava Kovářová
 Členka  
 Zdena Drábková
 Členka  
Celkem:
Dnes:
On line:
6341
2
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Jimramov
592 42 Jimramov, č.zo: 614050, IČO: 48895873
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.