Vývěsní deska

                  
Vítáme Vás na webovách stránkách základní organizace Pardubice-Jesničánky.

Pro komunikaci s členy výboru (připomínky, dotazy a podněty) prosím používejte
mailovou schránku       zojesnicanky@seznam.cz 
nebo 
volbu  Připomínky, podněty v hlavním menu vlevo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------12.8.2018--
Výzva všem zahrádkářům
Ve dnech 28. září až 1. října se koná Okresní výstava ovoce, zeleniny a květin v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu (bývalá Reálka - Komenského nám. 125, Pardubice).
Výbor naší zahrádkářské osady vyzývá všechny zahrádkáře, pokud mají na své zahrádce pěkný výpěstek ovoce, zeleniny nebo květin, aby tento výpěstek dali k dispozici pro účely výstavy.
 Výpěstky se budou přebírat ve středu 26.srpna od 17ti do 18ti h v klubovně naší osady.
Výbor děkuje všem zahrádkářům, kteří se svými výpěstky výstavy zůčastní.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------14.8.2018--

Prosím všechny zahrádkáře, aby zkontrolovali a případně doplnili chybějící označení čílem své zahrádky

-------------------------------------------------------------------------------------------aktualizace---30.7.2018--
V souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) dle právní normy Evropské unie, která vstoupila v účinnost 25. května 2018 je nutné, aby každý zahrádkář (nájemce), který má se ZO uzavřenu smlouvu, poskytl písemný souhlas se zpracováním svých osobních údajů
Formulář pro udělení souhlasu bude k dispozici v kanceláři (klubovně) výboru a to v sobotu 18.8.2018 v  14 - 16h.  Lze též kdykoliv kontaktovat předsedu ZO J.Papeže.
Formulář si lze též stáhnout v sekci "Dokumenty ke stažení" a přinést do klubovny již vyplněný a podepsaný ve výše uvedeném termínu nebo jej zaslat mailem na zojesnicanky@seznam.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------30.8.2018--

Pozvánka na letošní výstavu do Častolovic.

Na výstavě se budeme presentovat nejlepšími exponáty z Pardubické okresní výstavy v sále Jana Kašpara (bývalá Reálka) -  koná se  28. září až 1. října 2018. Všichni jste srdečně zváni. Pokud se chcete přihlásit se svými výpěstky, kontaktujte p.Papeže, místo k prezentaci máme objednané.

----------------------------------------------------------------------------2.5.2018--

Vzhledem k celorepublikovému nedostatku spodni vody (což se začíná projevovat i v naší kolonii - a to ještě pořádně nezačalo léto ) žádáme všechny zahrádkáře, aby v co největší míře šetřili vodou a nenechávali nikde téct vodu zbytečně a neplýtvali tak  touto stále dražší surovinou. Prosím omezte zejména zalévání trávníků. Zákázáno je též napouštění bazénů !!!
Moc Vám všem děkuji. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpis brigád na sečení a stříhání:----------------------------------------------------------------------------------------------------------17.4.2018--
Dovolte mi připomenout (viz usnesení členské schůze) povinnost všem zahrádkářům, jejichž chatka 
se nachází na pozemku města Pardubice, vyfotografovat chatku ze čtyř stran (pokud je to technicky možné) a tištěné fotografie formátu 10x15 (pohlednice) odevzdat výboru (termín byl 15.4.2018). 
Zatím odevzdána cca třetina.
Musíme odevzdat na městský úřad.
Jedná se o zahrádky č.: 1 až 5, 8 až 97 , 102 až 126 , 145 až 164.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10.2.2018--


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.1.2017--
                                                                                                                                             
Vážení zahrádkáři,
pokud Vám po výměně elektroměrů zbyly staré analogové a nevíte co s nimi, odneste je prosím vedle klubovny (z boku u kohoutku na vodu). Takto vybrané elektroměry budou věnovány Střednímu Odbornému učilišti a SPŠE a poslouží tak jestě k výuce žáků. Děkujeme Vám předem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.12.2017--
                                                                                                                             


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V souvislosti s připravovaným novým osadním řádem připomínám možnost předání Vašich připomínek a požadavků k jeho obsahu a to buď na mail naší organizace zojesnicanky@seznam.cz, na lístku vhozeném do schránky na klubovně, na našich web-stránkách  http://www.zahradkari.cz/zo/jesnicanky/ v sekci "Připomínky, podněty" nebo osobně členům komise pro tvorbu řádu:
Předseda komise Blahoslav Šrámek (zahr. 62)
Jednatel             Zdeněk Bittner (zahr. 183)
Členové              Jaroslav Papež (zahr. 39)
                         Stanislav Kout (zahr. 128)
                         Jiří Kala (zahr. 162)
Představen k diskusi bude na podzimní členské schůzi.

K nahlédnutí je návrh po kliknutí na odkaz "Osadní řád" vlevo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ze schůze výboru 15.8.2017
- předkupní právo odkupu nemovitostí město uplatňovat nebude, pokud však někdo vyžaduje toto 
  potvrzení (např. při prodeji zahrádky přes realitku) písemně, musí nájemce zahrádky požádat na
  majetkovém odboru MÚ
- probíhá postupné plombování nelektroměrů (p.Bulíček). Pokud nemáte rozvodnou desku (skříň), 
  výbor žádá o její instalaci
- našly se 2 klíče u plotu u nemošické silnice. Jsou v klubovně k vyzvednutí.
- dle informací z Útvaru hlavního architekta město v tuto chvíli neplánuje výstavbu bytových 
  jednotek v areálu ZO
- štěrk na opravu cest bude objednán koncem září
- ve vývěsních skříňkách bude vyvěšen seznam SPZ s povolením parkování v areálu kolonie

Informace ze schůze výboru 20.6.2017
- připravujeme nový Osadní řád v souvislosti se změnami zákona. Pokud máte nějaké připomínky či požadavky k bodům, které by měl obsahovat, prosím uveďte je v sekci "Připomínky" a to do 15.9.2017
- v průběhu prázdnin budete kontaktováni v souvislosti s plombováním elektroměr%
Celkem:
Dnes:
On line:
5476
5
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pardubice - Jesničánky
Devotyho 1028, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, č.zo: 506019, IČO: 68212976
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.