Vývěsní deska

                  
Vítáme Vás na webovách stránkách základní organizace Pardubice-Jesničánky.

Pro komunikaci s členy výboru (připomínky, dotazy a podněty) prosím používejte
mailovou schránku       zojesnicanky@seznam.cz 
nebo 
volbu  Připomínky, podněty v hlavním menu vlevo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10.2.2018--
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16.1.2017--
                                                                                                                                              
Druhý termín prodeje objednaných hnojiv se bude konat 
v sobotu 17.3. v době od 14ti do 16ti hodin bude probihat 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16.1.2017----

Členská schůze se bude konat ve čtvrtek 22. března od 17 hodin v restauraci U Kosteleckých - Černá za Bory.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.1.2017--
                                                                                                                                             
Vážení zahrádkáři,
pokud Vám po výměně elektroměrů zbyly staré analogové a nevíte co s nimi, odneste je prosím vedle klubovny (z boku u kohoutku na vodu). Takto vybrané elektroměry budou věnovány Střednímu Odbornému učilišti a SPŠE a poslouží tak jestě k výuce žáků. Děkujeme Vám předem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.12.2017--
                                                                                                                             


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpočet spotřeby el. energie 

Proveďte nelépe k 15.11.:

Pokud jste NEMĚNILI elektroměr: vyplňte tiskopis "Starý elektroměr"

Pokud jste MĚNILI, vyplňte tiskopis "Starý elektroměr, na němž uvedete spotřebu od loňského odpočtu do termínu výměny.
Poté vaplňte tiskopis "Nový elektroměr", kde uvedete spotřebu na novém elměru od výměny do data odpočtu.

Všechny tiskopisy odevzdejte do schránky na klubovně do 30.11.2017

Konzultace odpočtů možná v klubovně v sobotu 18.11. od 10ti do 12ti h.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Připomínám možnost objednání hnojiv vhozením objednávky do 31.10.2017 na papíře formátu A5 do schránky na dveřích klubovny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V souvislosti s připravovaným novým osadním řádem připomínám možnost předání Vašich připomínek a požadavků k jeho obsahu a to buď na mail naší organizace zojesnicanky@seznam.cz, na lístku vhozeném do schránky na klubovně, na našich web-stránkách  http://www.zahradkari.cz/zo/jesnicanky/ v sekci "Připomínky, podněty" nebo osobně členům komise pro tvorbu řádu:
Předseda komise Blahoslav Šrámek (zahr. 62)
Jednatel             Zdeněk Bittner (zahr. 183)
Členové              Jaroslav Papež (zahr. 39)
                         Stanislav Kout (zahr. 128)
                         Jiří Kala (zahr. 162)
Představen k diskusi bude na podzimní členské schůzi.

K nahlédnutí je návrh po kliknutí na odkaz "Osadní řád" vlevo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ze schůze výboru 15.8.2017
- předkupní právo odkupu nemovitostí město uplatňovat nebude, pokud však někdo vyžaduje toto 
  potvrzení (např. při prodeji zahrádky přes realitku) písemně, musí nájemce zahrádky požádat na
  majetkovém odboru MÚ
- probíhá postupné plombování nelektroměrů (p.Bulíček). Pokud nemáte rozvodnou desku (skříň), 
  výbor žádá o její instalaci
- našly se 2 klíče u plotu u nemošické silnice. Jsou v klubovně k vyzvednutí.
- dle informací z Útvaru hlavního architekta město v tuto chvíli neplánuje výstavbu bytových 
  jednotek v areálu ZO
- štěrk na opravu cest bude objednán koncem září
- ve vývěsních skříňkách bude vyvěšen seznam SPZ s povolením parkování v areálu kolonie

Informace ze schůze výboru 20.6.2017
- připravujeme nový Osadní řád v souvislosti se změnami zákona. Pokud máte nějaké připomínky či požadavky k bodům, které by měl obsahovat, prosím uveďte je v sekci "Připomínky" a to do 15.9.2017
- v průběhu prázdnin budete kontaktováni v souvislosti s plombováním elektroměrů (pokud již nebylo provedeno
- výbor schválil:
   - výměnu plotu na zahr.č. 1 (vlastní náklady)
   - instalaci samostatného odběrného místa el. energie na zahr.č. 120 (vlastní náklady)
   - možnost parkování p. Pickovi v areálu (zdravotní důvody)
- výbor doporučil:
   - zařídit pokácení přerostlého smrku (zahr.č.109)
- termíny následujících výborových schůzí: 18.7., 15.8., 19.9., 17.10. - vždy v klubovně. Hodinu předtím bude přítomen předseda  pro výřízení Vašich připomínek a dotazů

Žádost: vzhledem k nedostatku spodní vody v našem okrese žádáme všechny o šetření vodou. 
            Prosíme, neplýtvejte. Např. krtka se vodou nezbavíte, ale jen plýtváte vodou!!!

------------------------------------------------------------------------
Stav revizí elektroměrů k 22.4.2017:
         k 20.6.2017 chybí 24 revizí - č. zahrádek:
5     7     15     16     22     23     24     29     37     38      51      58  
59   66    77    97     98     99    100    146    154   111a  111b   186b


(Pokud byste byli mezi uvedenými chybějícími a platnou revizní
zprávu přesto máte, nebo již máte novou, prosím dejte nám o ní vědět).

Termín dokončení revizí je 30.8.2017. Po tomto termínu budou
zahrádky bez platné (doložené) revize odpojeny od el. energie.
Prosíme o postupné doručování protokolů uskutečněných revizí.
Kontakty na revizní techniky:
p. Chaloupka     776 601 428
p. Molič            723 392 731
p. Landsman      602 413 116
p. Nešetřil         603 590 913
------------------------------------------------------------------------
Parkování v areálu:
Prosíme vjíždějte do areálu auty jen v nejnutnějších případech.
Pokud ponecháte auto zaparkované v areálu, prosíme zanechte 
za oknem vozidla viditelné mobilní telefonní číslo.
-------------------------------------------------------------------------
Spalování odpadu
pouze rostlinný materiál, ostatní odvést do sběrného dvora
1.11. - 29.2. - kdykoliv
1.3.   - 30.6. - pouze v pondělí od 16ti h
1.7.   - 31.8. - jen malé ohníčky (opékání buřtů, grily)    
-------------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------
Celkem:
Dnes:
On line:
2398
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pardubice - Jesničánky
Devotyho 1028, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, č.zo: 506019, IČO: 68212976
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.