Vývěsní deska

                  
Vítáme Vás na webovách stránkách základní organizace Pardubice-Jesničánky.

Pro komunikaci s členy výboru (připomínky, dotazy a podněty) prosím používejte
mailovou schránku       zojesnicanky@seznam.cz 
nebo 
volbu  Připomínky, podněty v hlavním menu vlevo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------11.6.2018--
Plnění usnesení výroční členské schůze 22.3.2018: schůze uložila všem zahrádkářům s chatkou na pozemku města Pardubice předat výboru vyfotografovanou chatku ze 4 stran a to do 15.4.2018.
K 9. červnu stále neodevzdali fotografie a nesplnili tak usnesení členské schůze níže uvedení zahrádkáři, které tímto důrazně žádáme, aby tak neprodleně učinili. Případné finanční sankce či zvýšené náklady bychom pak byli nuceni přeúčtovat těm, kteří nesplnili tuto povinnost.
J.Slavíček - z.č.3                 J.Koutová - č.108
A.Fliedrová - č.18                P.Andrýs - č.109
F.Knoflíček - č.21                M.Karásková - č.110
R.Knoflíčková - č.38           Z.Jičínská - č.126
L.Tobiášová - č.58              Z.Flídr - č.147
Š.Rušín - č. 83                    A.Češíková - č. 154
.Chrbolková - č.86              Z.Dvořáková - č. 149
P.Skutil - č.96                     V.Hájková - č. 155
M.Farkaš - č.97                   G.Vavřiny - č.156         
L.Vích - č.102
----------------------------------------------------------------------------------------------------------11.6.2018--
Dne 27.6. od 16ti h se v sále ZK Tesla v Hronovické ulici konat veřejné projednávání nového územního plánu, které se týká návrhu bytové výstavby v naší kolonii.
Vyzýváme všechny zahrádkáře, aby se tohoto projednávání podle možností zúčastnili a uplatnili tak i svým vystoupením protest proti tomuto záměru. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5.2018--
Vzhledem k celorepublikovému nedostatku spodni vody (což se začíná projevovat i v naší kolonii - a to ještě pořádně nezačalo léto ) žádáme všechny zahrádkáře, aby v co největší míře šetřili vodou a nenechávali nikde téct vodu zbytečně a neplýtvali tak  touto stále dražší surovinou. Prosím omezte zejména zalévání trávníků. Zákázáno je též napouštění bazénů !!!
Moc Vám všem děkuji. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpis brigád na sečení a stříhání:----------------------------------------------------------------------------------------------------------17.4.2018--
Dovolte mi připomenout (viz usnesení členské schůze) povinnost všem zahrádkářům, jejichž chatka 
se nachází na pozemku města Pardubice, vyfotografovat chatku ze čtyř stran (pokud je to technicky možné) a tištěné fotografie formátu 10x15 (pohlednice) odevzdat výboru (termín byl 15.4.2018). 
Zatím odevzdána cca třetina.
Musíme odevzdat na městský úřad.
Jedná se o zahrádky č.: 1 až 5, 8 až 97 , 102 až 126 , 145 až 164.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10.2.2018--
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16.1.2017--
                                                                                                                                              
Druhý termín prodeje objednaných hnojiv se bude konat 
v sobotu 17.3. v době od 14ti do 16ti hodin bude probihat 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16.1.2017----

Členská schůze se bude konat ve čtvrtek 22. března od 17 hodin v restauraci U Kosteleckých - Černá za Bory.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.1.2017--
                                                                                                                                             
Vážení zahrádkáři,
pokud Vám po výměně elektroměrů zbyly staré analogové a nevíte co s nimi, odneste je prosím vedle klubovny (z boku u kohoutku na vodu). Takto vybrané elektroměry budou věnovány Střednímu Odbornému učilišti a SPŠE a poslouží tak jestě k výuce žáků. Děkujeme Vám předem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.12.2017--
                                                                                                                             


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpočet spotřeby el. energie 

Proveďte nelépe k 15.11.:

Pokud jste NEMĚNILI elektroměr: vyplňte tiskopis "Starý elektroměr"

Pokud jste MĚNILI, vyplňte tiskopis "Starý elektroměr, na němž uvedete spotřebu od loňského odpočtu do termínu výměny.
Poté vaplňte tiskopis "Nový elektroměr", kde uvedete spotřebu na novém elměru od výměny do data odpočtu.

Všechny tiskopisy odevzdejte do schránky na klubovně do 30.11.2017

Konzultace odpočtů možná v klubovně v sobotu 18.11. od 10ti do 12ti h.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Připomínám možnost objednání hnojiv vhozením objednávky do 31.10.2017 na papíře formátu A5 do schránky na dveřích klubovny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
V souvislosti s připravovaným novým osadním řádem připomínám možnost předání Vašich připomínek a požadavků k jeho obsahu a to buď na mail naší organizace zojesnicanky@seznam.cz, na lístku vhozeném do schránky na klubovně, na našich web-stránkách  http://www.zahradkari.cz/zo/jesnicanky/ v sekci "Připomínky, podněty" nebo osobně členům komise pro tvorbu řádu:
Předseda komise Blahoslav Šrámek (zahr. 62)
Jednatel             Zdeněk Bittner (zahr. 183)
Členové              Jaroslav Papež (zahr. 39)
                         Stanislav Kout (zahr. 128)
                         Jiří Kala (zahr. 162)
Představen k diskusi bude na podzimní členské schůzi.

K nahlédnutí je návrh po kliknutí na odkaz "Osadní řád" vlevo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ze schůze výboru 15.8.2017
- předkupní právo odkupu nemovitostí město uplatňovat nebude, pokud však někdo vyžaduje toto 
  potvrzení (např. při prodeji zahrádky přes realitku) písemně, musí nájemce zahrádky požádat na
  majetkovém odboru MÚ
- probíhá postupné plombování nelektroměrů (p.Bulíček). Pokud nemáte rozvodnou desku (skříň), 
  výbor žádá o její instalaci
- našly se 2 klíče u plotu u nemošické silnice. Jsou v klubovně k vyzvednutí.
- dle informací z Útvaru hlavního architekta město v tuto chvíli neplánuje výstavbu bytových 
  jednotek v areálu ZO
- štěrk na opravu cest bude objednán koncem září
- ve vývěsních skříňkách bude vyvěšen seznam SPZ s povolením parkování v areálu kolonie

Informace ze schůze výboru 20.6.2017
- připravujeme nový Osadní řád v souvislosti se změnami zákona. Pokud máte nějaké připomínky či požadavky k bodům, které by měl obsahovat, prosím uveďte je v sekci "Připomínky" a to do 15.9.2017
- v průběhu prázdnin budete kontaktováni v souvislosti s plombováním elektroměr%
Celkem:
Dnes:
On line:
4282
7
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pardubice - Jesničánky
Devotyho 1028, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, č.zo: 506019, IČO: 68212976
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.