Základní informace pro členy ZO

Vážení přátele zahrádkáři, v záložce členské schůze je dokument, který se musí podepsat a odevzdat k založení. Tento dokument pojednává o ochraně osobních údajů – GDPR.                                    

výběr poplatků v hotovosti:  platba za pronájem pozemků
       Od Magistrátu města Ústí nad Labem 
v tyto dny:
15.9.2018  od 10.00 do 12.00 hod.
6.10.2018  od 10.00do 12.00 hod.
 
Platby převodem z účtu:nejpozději do30.10.2018
číslo účtu:2000424427 / 2010   FIO Banka a.svariabilní číslo: 2018xx
4.9.2018 přidáno(xx=parcelní číslo)
 .P O Z O R !!!

S okamžitou platností členská schůze rozhodla a odsouhlasila následující opatření:

V případě nedostatku užitkové vody čerpané z Bílého potoka, se užitková voda bude pouštět jen 2x týdně

 ve středu od 16.00 hod.  a  v  sobotu od 10.00 hod.

Toto opatření bude v platnosti, dokud nepomine nepříznivé suché počasí.

 Nebo: Magistrát města Ústí nad Labem

Nařídí s okamžitou platností zákaz čerpání vody z povrchových vodních toků, zalévání zahrádek a napouštění bazénů. Toto opatření bude v platnosti, do ukončení tohoto zákazu.

V tyto dny se v uvedených termínech bude pouštět užitková voda ze zásobníků do vyčerpání, jen na doplnění sudů po dobu 30 minut.                                   Za výbor předseda ZO

                                                   Miroslav Zlesák

Upraveno 4.9.2018


Vážení zahrádkáři - 
výbor ZO upozorňuje
POZOR, Magistrát města Ústí nad Labem nařizuje s okamžitou platností zákaz čerpání vody z vodních toků a zalévání zahrádek a napouštění bazénů. Toto opatření bude v platnosti, dokud nepomine letošní nepříznivé suché počasí.

   Upraveno 15.8.2018                                      Za výbor předseda ZO

                                                                  Miroslav Zlesák 

pokladník: Eva Urbánková vyúčtování za rok 2017 je již vloženo v menu bod 9.

OZNÁMENÍ

ZO ČZS U Habrovického rybníka nabízí k pronájmu několik    volných sklepů ve Všebořicích v bývalé vodárně.           Jedná se o prostory se stabilní teplotou a vlhkostí.   Zájemci se můžou hlásit u předsedy ZO 

p. Zlesáka (tel:606652944); 

nebo p. Nežerného (tel:724863192)
Číslo běžného účtu - 2000424427 / 2010   FIO Banka a.s.

Každý z vás má možnost uhradit poplatek za služby za zahrádky v hotovosti na pobočce FIO BANKY v Pařížské ulici nebo převodem na účet s variabilním symbolem. Svou platbu za zahrádku si pak můžete zkontrolovat na transparentním účtu ZO.
Celkem:
Dnes:
On line:
54006
15
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U Habrovického rybníka, Ústí nad Labem
Habrovice 120; 40340 Ústí nad Labem, č.zo: 410027, IČO: 66111854, tel. 606652944, mail: zlesakm@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.