Údržba veřejné zeleně

Od založení spolku se chudeničtí zahrádkáři starali o údržbu veřené zeleně nejen v obci, ale i o sad Hany Kvapilové, první ženy slavného chudenického rodáka Jaroslava Kvapila, básníka, dramatika, překladatele a také autora libreta k pohádkové opeře Rusalka od Antonína Dvořáka. V roce 2014 zbudovali členové spolku okrasnou skalku u restaurace "U Baláků". Osázeli menšími okrasnými keři nové záhony  u kostela a na chudenickém náměstí, naproti prodejně ZKD. Za zmínku stojí magnolie satisfaction u Starého černínského zámku, kterou měli též v prvopočátku v péči. Podle paní Anny Horákové, dlouholeté kastelánky na zámku, která letos oslavila 97 let, se výsadba této magnolie datuje do roku 1930.***18.5.2018***

Všem členům, kteří se podílí a podíleli na údržbě zeleně, patří velké poděkování. Ocenění se našemu spolku také dostává od turistů, návštěvníků našeho městyse, kteří si při cestě na zámek osázenou plochu rádi fotí.
V úterý 5. června 2018 jsme upravili vysázené záhony navezenou štěpkou, kterou nám poskytl Městys Chudenice.
Celkem:
Dnes:
On line:
10758
17
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chudenice
Kvapilova 215, 339 01 CHUDENICE, č.zo: 304006, IČO: 66343879
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.