Zápisy z obecní kroniky městečka Chudenic

r. 1965 kronikář pan učitel Poslední

V r. 1961 byl obnoven v Chudenicích spolek zahrádkářů. V krátké době do něho vstoupilo 70 členů. Předseda spolku byl zvolen Josef Ryneš, v r. 1965 A. Koller, jednatelem důchodce V. Macán.

V r. 1964 spolek zřídil v bývalé prádelně ve Starém zámku moštárnu.

Od MNV si vyžádal obecní pozemek "Rajčůr" (správně "Reitschule" - bývalá jízdárna husarské posádky, která měla v Chudenicích na Podskalí svá kasárna). Staré nerodící třešně členové spolku na podzim 1964 vykáceli a na jaře r. 1965 vysázeli jabloně.

MNV předal spolku bývalou školní zahradu "Na oužlebí", která byla rozdělena na díly a prodána těm členům spolku, kteří vlastní zahrady nemají. Moštárna funguje, ale letos pro nedostatek ovoce, využita nebyla. Vylisováno bylo jen 2 020 kg ovoce.

Lipovou alej od Chudenic k Lázni (u silnice do Lučice) si vzali zahrádkáři do socialistické péče, lípy prořezali a na místo uhynulých vysázeli nové.

                                                       *****                                            

r. 1936  pan děkan Šperl

Byl proveden soupis ovocných stromů.

Napočítáno bylo:

2 579 jabloní        1 289 hrušní         1 577 třešní      178 višní      4 202 švestek     232 slív     37 broskví

22 meruněk       148 ořechů    Mimoto tu bylo    655 rybízů   a   598 keřů angreštu

                                        *************************

 

r. 1932  pan děkan Šperl

Po parném dnu o Božím Těle dne 26. května rozpoutala se nad městečkem a okolím prudká bouře s krupobitím. Krup napadlo tolik, že ještě druhý den se bělaly na zemi. Naštěstí nebyly veliké a padaly promíchány s deštěm, takže škody bylo odhadnuto 5-15 %.

                                                **********

 

r. 1935  pan děkan Šperl

Sucho trvající v r. 1934 dostoupilo svého vrcholu. Letošní zima byla beze sněhu, z jara pršelo nepatrně, v létě velká vedra, to vše způsobilo, že následky sucha byly daleko hrozivější než loni.

Obilí předčasně uzrále sekalo se už začátkem července. Ovoce se stromů spadalo, opadalo i listí, takže stromy v srpnu vyhlížely jako jindy v listopadu. Brambory byly maličké, otava se nesekala, mnohým hospodářům se ztratila ve studních voda. Nepršelo ani na podzim, půda byla rozpukaná. Hospodáři připřahali k pluhům přípřeže, neboť jedno zpřežení nebylo s to utvrdlou půdu zorat.

                                          ******************

 

Celkem:
Dnes:
On line:
10759
18
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chudenice
Kvapilova 215, 339 01 CHUDENICE, č.zo: 304006, IČO: 66343879
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.