Ovocné dřeviny - hnojení

    Navazujeme na rady z 15. a 16. 2. V březnu ukončíme vápnění a hnojení zahradních plodin kompostem, fosforem a draslíkem v minerálních hnojivech. Tam, kde jsme nedali kompost, dále k ovocným hnojíme dusíkem v poloviční dávce potřebné pro vegetaci, stanovené na základě půdního rozboru hlavně u P a K, s přihlédnutím k intenzitě růstu a výši výnosu (N se nestanovuje, jeho množství je v půdě nestabilní). Velmi vhodné je současné přidání plných kombinovaných hnojiv s kompostem, proto v průběhu tohoto měsíce všem stromům prospěje dostatečné přihnojení. Plná kombinovaná hnojiva rozhazujte u starších stromů po obvodu koruny lehce směrem ven, kde se nachází nejvíce kořenového vlášení. Poté je lehce zapravte motyčkou do půdy, odkud se dešťem splaví do oblasti kořenů.

    K zásobení ovocných dřevin na volné půdě je nutné základní hnojení v březnu, nejdříve na těžkých půdách. U stromů je navíc neúčinné rozhození hnojiva v blízkosti kmene. Pro správné a dostatečné zásobení ovocných stromů v trávníku je výhodné hloubkové hnojení, pro které je nejvhodnějším termínem jaro (březen, duben). Největší význam má především v zatravněných sadech a k tomuto účelu jsou používány roztoky minerálních hnojiv, lze použít i močůvku. Je ale nutné, aby byla půda vlhká - nikdy nedělejte hloubkové hnojení za sucha.

    Rámcové dávky živin k ovocným dřevinám s praktickými radami Miroslava Kaliny - viz. Kalendárium časopisu Zahrádkář 2009/3.