Hnojení kompostem

    Nejdůležitější v problematice hnojení je si uvědomit, že rostliny hnojíme prostřednictvím půdy, odkud čerpají minerální látky. Nejčastější chybou je aplikace dávek hnojiv odhadem bez znalosti o jejich množství v půdě. Nejčastějším nedostatkem je nesprávné načasování používání dusíku i kompostu. Dusík je látka nezbytná pro růst rostlin, proto ho přednostně aplikujeme na jaře, v létě pak jen v menších dávkách. Na podzim není jeho používání vhodné - není v půdě pevně vázán a na rostliny působí škodlivě - snižuje odolnost proti mrazu. Výjímkou je pouze hnojení kompostem ze kterého se dusík uvolňuje pomalu a dlouhodobě. Před výsadbou sadby, setím zeleniny nikdy nepoužívejte dusíkatá hnojiva ani kompost, porosty zelenin těmito hnojivy nikdy nepřihnojujte. V okrasné zahradě je použití kompostu na začátku vegetace možné, u trávníku je doporučované i hnojení dusíkatými hnojivy po každém sečení dokonce i na podzim.

    Uvádíme orientační dávky kompostu pro uvedené plodiny. Dávky jsou v litrech na 1 metr čtverečný, protože toto množství je snadněji odměřitelné.
- jahody: 1-2 litry / 1 m2
- trávníky, růže, ovocné stromy a drobné ovoce: 2
- okrasné stromy a keře: 2-3
- trvalky a letničky: 4
- zelenina podle náročnosti: 4, 6-8

    Kompost jen mělce zapravíme do půdy a na trávník jej prosátý pouze rozhodíme. Pokud použijeme kompost v těchto doporučených dávkách, je použití vícesložkových hnojiv na jaře zbytečné.

V časopise Zahrádkář vycházel v roce 2009 cyklus článků Miroslava Kaliny věnovaný praktickým otazkám a radám jak správně hnojit.