hlavička
placená inzerce reklama

Rukověť zahrádkáře

Od roku 2003 vydává Český zahrádkářský svaz publikaci určenou všem členům ČZS. Vychází ke konci roku tak, aby si ji mohli zástupci ZO vyzvednout s členskými známkami na svých územních sdruženích. Přináší pravidelně pěstitelské a věkterých případechi i vnitrosvazové informace. Rukověť je určena všem členům bezplatně v rámci členského příspěvku.

[1] [2] [3] [4] (celkem: 16)

Rukověť zahrádkáře 2008

Obr: 82.jpg

Úvod předsedy svazu; Některé zvláštnosti majetkoprávních vztahů a členství v ČZS; Neplacení nájemného, členských a účelových příspěvků a způsob jejich vymáhání; Obecné zásady postupu orgánů ČZS při uplatňování nároků na náhradu škody; Práce s mladou generací v ČZS; Regionální výstavy v ČZS; Společenská rubrika ročenky; O půdních vlastnostech ve vztahu ke zpracování půdy; Kompost v zahrádce; Výskyt škodlivých organizmů při kompostování; Kompostovatelné sáčky na biologický odpad; Vliv mulčování na půdu a rostliny; Zaléváme zahrádku; Poruchy zahradních rostlin způsobené nevhodnou výživou; Hnojení zelenou hmotou, "na zeleno"; Výběr minerálního hnojiva pro hnojivou zálivku; Hnojení ovocných stromů; Zahrada u rodinného domu; Zkouška klíčivosti osiva.

celý text -->

Rukověť zahrádkáře 2007

Obr: 81.jpg

Historické kořeny zahrádkářství a vznik ČZS; František MACHALA, 1. předseda Svazu (1958-1961); Českému zahrádkářskému svazu je padesát; Václav KOVANDA, 2. předseda Svazu (1961 - 1974); Spolupráca SZZ a ČZS na úseku odborného vzdelávania; Vlastimil JEŽEK, 3. předseda Svazu (1974 - 1989); Funkčnost soudobých zahrad a směřování odborné činnosti ČZS; Ing. Jiří ČADA, 4. předseda Svazu (1990 - 1999); Flora Olomouc 2006 přes značné problémy velký úspěch; Zahrádkáři a výstavy; RNDr. Josef KLIMEŠ, 5. předseda Svazu (1999 - 2004); Spolupráce ČZS s Českým rozhlasem; MUDr. Josef KŘÍŽ, 6. předseda Svazu; Zelenina na zahrádkách; Fazole na živý plot;

celý text -->

Rukověť zahrádkáře 2006

Obr: 80.jpg

Úvod: Zahrádkářské perspektivy 21. století; Zahrádkář a stáří; Stanovy ČZS; Jednací a volební řád orgánů svazu; Zahrádkáři a územní plány statutárních měst; Ovocnářská komise ČZS; Komise životního prostředí a ochrany přírody; Práce Komise odborné výchovy ČZS; Náplň činnosti vinařské komise v novém funkčním období; Český zahrádkářský svaz a mezinárodní spolupráce; Kaktusáři v ČZS; Ohlédnutí vinaře za letošním rokem;
JARO: Fólie v praxi na zahradě; Taky jste se pokusili vypěstovat v bytě mango? Registrované novinky odrůd jabloní; Nové odrůdy rybízu; Nedostatek vápníku a vápnění; Pivoňky na zahrádce; Pokryvné růže; Květy 2006 v Lysé nad Labem.

celý text -->

Rukověť zahrádkáře 2005

Obr: 79.jpg

JARO: Zahrádkářské muzeum v Hradci Králové; Jihomoravští drobní vinaři po vstupu ČR do EU; Biologická ochrana rostlin v temperovaných prostorách; Ptactvo na zahradě škůdci nebo pomocníci? Méně známé formy smrku pro alpina; Řez okrasných dřevin; Pěstování broskvoní v podhůří Orlických hor; Vliv kosení na užitné vlastnosti trávníku; Letničky, které snesou chlad.
LÉTO: Klíšťata na zahrádce; Letnění pokojových květin; Ještě něco chybělo - ošetření rododendronů; Réva vinná na pergole jako užitkový a estetický prvek; Pěstování angreštu a rybízu černého v podmínkách ohrožení americkým padlím angreštovým;

celý text -->

Rukověť zahrádkáře 2004

Obr: 78.jpg

JARO: Výsadba pelargonií na konečné stanoviště; Chvála deště; Stálezelené dřeviny; Stromkové muškáty; Přezimování muškátů; Roubování růžovitých; Nové odrůdy jabloní; Vylil se nám do půdy olej; Přístup k ochraně rostlin proti lalokonosci na zahrádkách; Navštivte Zahradnictví Lebiš, Boskovice; Pěstování papriky;
LÉTO: Vápník do půdy, nebo do kompostu? Problém zvaný SRŠNĚ; Netradiční způsoby pěstování jahodníku

celý text -->

[1] [2] [3] [4] (celkem: 16)

Rukověť zahrádkáře je u starších ročníků možné stáhnou z těchto stránek v podobě souboru PDF.

Expedici Rukověti pro jednotlivá uzemní sdružření lze sledovat na samostatné straně.
Celkem:
Dnes:
On line:
4762252
510001
58
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.