hlavička
Pozvánka na CVV Břeclav -

Oblastní školení odborných instruktorů

Oblastní školení je jednou z forem odborného vzdělávání Okresních odborných instruktorů Českého zahrádkářského svazuje. Je součástí systému odborné výchovy svazu a je organizováno ve školicích střediscích Oblastního školení (OS) ČZS. Střediska a jejich centra (příslušné ÚS) byla zvolena podle dopravní dostupnosti účastníků celého střediska, technického zázemí a možnosti realizace. V současné době má ČZS 9 středisek oblastních školení.

Střediska oblastních školení
Oblastní školení ÚS ČZS realizující školení
Středočeské ÚS Praha-město
Jihočeské ÚS České Budějovice
Západočeské ÚS Plzeň-region
Severočeské ÚS Teplice
Východočeské ÚS Hradec Králové
Západomoravské ÚS Jihlava
Severomoravské ÚS Karviná
Středomoravské ÚS Olomouc
Jihomoravské ÚS Brno-venkov

K organizaci školení je využíváno období vegetačního klidu, kdy je možné očekávat účast relativně největší. Celému školicímu ročníku jsou věnovány víkendové bloky v listopadu až březnu následujícího roku (většinou soboty), výjimku tvoří Severomoravské středisko, kde celý školící cyklus jednoho ročníku proběhne vždy intenzivně internátní formou v jednom dvoudenním víkendovém soustředění. Podle místních možností obohacují jednotlivá střediska program OS některými dalšími formami vzdělávání - praktické instruktáže, zájezdy, besedy s odborníky, tematické videoprogramy apod.

Podle místních podmínek (využití kapacity přednáškového sálu apod.) umožňují jednotlivá střediska přístup na školení i ostatním členům ČZS, příp. i veřejnosti - podmínky jsou uvedeny u programů jednotlivých školících středisek.

Středočeské oblastní středisko

Program oblastního školení odborných instruktorů ČZS

 

Program školení na rok 2017

pořádá ÚS ČZS Praha - město

Pozvánka na cyklus přednášek oblastního školení
pro odborné instruktory a všechny zahrádkáře Prahy a Středočeského kraje

Školení se koná v budově ZO ČZS Na Skalce, Přetlucká 130, Praha 10 vždy od 9 do 13-14 hodin.

Dopravní spojení:
- autobusem MHD č. 101 ze zastávky Skalka do zastávky Královická (3. zastávka - na znamení!).
- pěšky cca 12 minut od Metra Skalka ulicí Vyžlovská - Přetlucká viz plánek nebo ukázat na Mapy.cz 


Program:

 • 7. 1. 2017
  Zelinářství od A do Z
  - Ing František Pazdera (SZŠ Rakovník)

 • 21. 1. 2017
  Pěstování meruněk a broskvoní na zahrádce
  - Jaroslav Kraus (odborný instruktor ČZS)

 • 4. 2. 2017
  Hnojiva, podpůrné a biologické prostředky, dusíkaté vápno
  - Ing. Josef Balda (Fertistav)
  Chemická ochrana rostlin a nové trendy
  - Ing. Pavel Hasman (Lovela Terezín)

 • 18. 2. 2017
  Asijské hrušně, maliny, a ostružiny a drobné ovoce
  - Ing. Ivan Dvořák (Ústředí ČZS)

 • 4. 3. 2017
  Léčivé houby a jejich účinky na lidský organizmus
  - Ing. Jiří Baier

 • 18. 3. 2017
  Agrotechnika, ochrana rostlin, hnojení nové odrůdy zeleniny pěstování česneku
  - Radek Aust (MoravoSeed)

Srdečně Vás zveme na uvedená sobotní dopoledne za symbolické vstupné 15 Kč.

Dále si vás dovolujeme pozvat na přednášky pro širokou veřejnost, které pořádáme ve spolupráci se Stanicí přírodovědců DDM hlavního města Prahy. Program přednášek najdete na této straně.

správce

Jihočeské oblastní středisko

Program oblastního školení odborných instruktorů ČZS

 

Program školení na rok 2017

pořádá ÚS ČZS České Budějovice

PLÁN
oblastního školení odborných instruktorů ÚS ČZS České Budějovice 2017


Vážení přátelé,
zveme Vás na oblastní školení odborných instruktorů ÚS ČZS České Budějovice na rok 2017.

Všechny uvedené přednášky se konají v sídle: Územního sdružení ČZS České Budějovice, v Kněžská 86/11.


 • 14. ledna 2017 ve 9:00 hod. (sobota)
  • přednáší František Melounek
   • Téma: „Degustace jablek

 • 11. února 2017 v 9:00 hod. (sobota)
  • přednáší Ing. Ivan Dvořák
   • Téma: „Drobné ovoce a peckoviny“

 • 11. března 2017 v 9:00 hod. (sobota)
  • přednáší Ing. Zdeněk BUZEK, Tábor
   • Téma: „Staré odrůdy jádrovin“

 • 21. října 2017 v 9:00 hod. (sobota)
  • přednáší: Ing. Ivan Dvořák
  • Téma: „Japonské hrušky a exotické ovoce

Těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem
Petr Hrubecký
předseda ÚS České Budějovice

Schusserova 15.2.2017

Západočeské oblastní středisko

Program oblastního školení odborných instruktorů ČZS

 

Program školení - 2017

pořádá ÚS ČZS Plzeň - region

Oblastní školení pro region Plzeň se koná vždy v níže uvedených termínech,
to je o sobotních dopolednech od 8.30 hod. do 11.30 hod.
ve velkém sále TOTEMU v Plzni na Košutce, Kaznějovská 51


 • 7. ledna 2017
  • Pěstování révy na Plzeňsku
  • Ing. Jan Kratochvíl instruktor ÚS ČZS region Plzeň
   • Vlastní pěstování, odrůdy
   • Řez vinné révy
   • Množení vinné révy
   • Škůdci a nemocí vinných keřů

 • 21. ledna 2017
  • Pěstování ořešáků
  • Miroslav Vaněk z Horních Strakor
   • Správná výsadba a řez
   • Odrůdy
   • Množení

 • 4. února 2017
  • Plevele v našich zahradách
  • Doc.Ing. Jan Mikulka VURV Praha
   • Jednoděložné a dvouděložné plevele
   • Jejich užitkovost
   • Způsoby likvidace plevelů

 • 18. února 2017
  • Pěstování subtropických rostlin
  • Václav Rajšl instruktor ÚS ČZS region Plzeň
   • Pěstování citrusů v našich podmínkách
   • Vhodné odrůdy
   • Choroby a škůdci citrusů
   • Pavel Diviš instruktor ÚS ČZS region Plzeň
   • Pěstování zimovzdorných fíkovníků
   • Odrůdy a množení

 • 4. března 2017
  • Ing. Josef Vačkář
   • Instruktáž řezu ovocných stromů
   • Nebílovský sad

správce z podkladů ÚS Plzeň

Severočeské oblastní středisko

Program oblastního školení odborných instruktorů ČZS

 

Podzim 2017

pořádá ÚS ČZS Teplice

POZVÁNKA

na cyklus přednášek - podzimní běh Oblastního školení ČZS v Ústeckém kraji pro odborné instruktory a ostatní zájemce z řad členů ČZS v roce 2017 pořádaný ÚS Teplice.

Prohlídka Botanické zahrady Teplice a přednáška se budou konat vždy v sobotu a to ve dnech 30. 9. a 14. 10. od 10 do cca 14 hodin. Místa konání (včetně přístupu) jsou uvedena u jednotlivých dnů konání.

Pozvánky na jednotlivé akce nebudou dále rozesílány. Cestovné a vstupné vyjma přednášejících hradí vysílající organizace nebo účastník sám.

PROGRAM ŠKOLENÍ

30. 9. 2017

Komentovaná prohlídka Botanické zahrady Teplice

(téma okrasné rostliny a léčivky vhodné do zahrádky)

Komentovaná prohlídka - zaměstnanci BZT

Místo konání: Botanická zahrada Teplice p.o., ulice Josefa Suka č.p. 1388/18, Teplice.

Sraz v 10 hodin u vstupní brány (u pokladny)

Přístup od hlavního nádraží v Teplicích kolmo dolů Nádraž. náměstím do lázeňské čtvrti a přes Masarykovu třídu (2x semafory) ulicemi Vrchlického a Svatopluka Čecha (pěšky lze zkrátit přes park na ulici U Hadích lázní) a přes kruhový objezd v obou případech vzhůru ulicí Pod Doubravkou. Na první křižovatce vpravo ulicí Josefa Suka až nakonec k vstupní bráně Botanické zahrady. Cca 15 min.

Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti do 15 let, studenti, senioři (nad 60 let), ZTP 25,- Kč Návštěvu vřele doporučujeme!

14. 10 2017

Výživa rostlin a kompostování na zahrádce

Ing. Miroslav Kalina (výživa a hnojení), Ing. Ludvík Huleš (kompostování)

Místo konání: Restaurace ..Aladdin“ , Masarykova třída č.p. 159/72, Teplice. Přístup od hl. nádraží v Teplicích cca 10 min. Začátek v 10 hod. Konec cca ve 14 hodin.


Telefon: 728 575 552 (Ing. Josef Kotlík), e-maii pepikotlik@seznam.cz
zajišťuje telefon: 603 481 508 (Ing. Ludvík Huleš), e-mail hludvik@seznam.cz

Na setkání se těší Ing. Ludvík Huleš

Východočeské oblastní středisko

Program oblastního školení odborných instruktorů ČZS

 

Program školení na rok 2017

pořádá ÚS ČZS Hradec Králové
 PROGRAM
oblastního školení odborných instruktorů ČZS
HRADEC KRÁLOVÉ 2017


 • 21. 1. 2017
  • 8.00–8.50
   • Ing. Otto Macl, ÚS ČZS HK
    Zahrádkářské výstavy
  • 9.00-12.00
   • Jaroslav Matejsek, Vršovka
    Slivoně – sortiment pro zahrádkáře, pěstování
  • 13.00-16.00
   • Ing. Tomáš Foral, Brno
    Okrasné rostliny do extrémně suchých míst
 
 

 • 18. 2. 2017
  • 8.00-9.50
   • Mgr. Miroslava Dostálová, ÚS ČZS HK
    Růže – agrotechnika podporující jejich mrazuvzdornost
  • 10.00-11.30 a 12.15-13.45
   • Ing. Peter Gajdoštín, Dobrá semena, Štěpánov
    Plodová zelenina – sortiment, pěstování, ochrana
  • 14.00-16.00
   • Miroslav Muška, Třebíč
    Odrůdy brambor pro zahrádkáře,pěstování, ochrana s ochutnávkou
 Školení se koná v restauraci „U Švagerků“, Hradec Králové, Všehrdova 194 jako v minulých letech. Občerstvení event. možnost zakoupení oběda dle vlastního výběru na místě.

Školení se mohou zúčastnit i odborní referenti a členové ZO ČZS.
 

RNDr. Irena Hanovcová, CSc.
 ved. oblastního školení
 ÚS ČZS Hradec Králové12. 11. 2013 RNDr. Irena Hanovcová, CSc.

Západomoravské oblastní středisko

Program oblastního školení odborných instruktorů ČZS

 

Program na rok 2017

pořádá ÚS ČZS Jihlava
 • 14.1.2017
  • Pěstování a ochrana brambor, přehled odrůd
   • Miroslav Muška (Pěstitelská komise ČZS)
  • Pěstování jahod, malin, ostružin a borůvek
   • Blažej Bobek

 • 28.1.2017
  • Novinky v sortimentu jádrovin (pěstování)
   • Ing. Dušan Nesrsta (UKZUZ ZS Želešice)

 • 11.2.2017
  • Minimalizace ochrany rostlin na zahrádkách
   • Ing. Zdeněk Simek (Komise odborné výchovy ČZS)

 • 25.2.2017
  • Novinky v sortimentu zeleniny (pěstování)
   • Ing. Martin Hala (Semo Smržice)

Přednášky se uskuteční vždy v sobotu v 8.30.hodin v Kulturním domě v Jihlavě na Malé scéně.
Potrvají asi do 12.00 hod.

Ladislav Pecina

Severomoravské oblastní středisko

Program oblastního školení odborných instruktorů ČZS

 

Podzim 2016

pořádá ÚS ČZS Karviná
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční podzimní oblastní školení určené pro odborné instruktory z územních sdružení. Školení se bude konat 11.-12. 11. 2016 v prostorách internátu střední zahradnické školy v Ostravě – Zábřehu.

Program školení:
Pátek 11.11.
 • 13:00 – 13:30 Prezence, ubytování, oběd
 • 14:00 – 16:00 Pestovaní révy vinné, včetne výsadby, tvarovaní, ochrany, výživy. Ing. Čerňanský
 • 16:00 – 18:00 Odrodová skladba révy vinné - vhodné a najnovšie odrody overené u nás. J. Majzel
 • 18:00 – 18:30 Večeře
 • 18:30 – 20:30 Beseda o ovoci

Sobota: 12.11.
 • 7:00 – 8:00 Snídaně
 • 8:00 – 10:00 Zeleninové a ovocné saláty pro zdraví MVDr. Kubesa Stanislav
 • 10:00 – 12:00 Pěstování pokojových rostlin Miroslav Nechvátal
 • 12.00 – 13:00 Oběd
 • 13:00 – 14:00 Prezentace ukázkové zahrady Střední zahradnické školy Dr. Hlavinová
 • 14:00 – 15:00 Ochrana rostlin zeleniny, ovoce Ing. Jaroslav Rod CSc.
 • 15:00 – 16:45 Pěstování jádrového ovoce s degustací Miroslav Přasličák
 • 16:45 – 17:00 Zhodnocení školení a závěr
 • 17:00 – Večeře

Adresa: Oblastní školení se koná na internátě Střední zahradnické školy v Ostravě Zábřehu ul. Dolní 78.

Dojezd: ze Svinova tramvají č.7 Svinov mosty - Karpatská, z Hlavního nádraží a ÚAN tramvají č.2 na zastávku Karpatská.

Platbu za účastníka ve výši 500,00 Kč uhraďte na účet : 250642970/0300 Poštovní spořitelna,
VS evidenční číslo Vašeho územního sdružení, KS 0308.

Oldřich  Janků                                                                        Marcela Urbanová
Předseda ÚS ČZS Karviná                                                       Tajemnice ÚS ČZS Karviná 
Mob:732 566 778                                                                   mob: 604 339 690

správce 28. 2014

Středomoravské oblastní středisko

Program oblastního školení odborných instruktorů ČZS

 

Program školení ČZS, Územní sdružení Olomouc - 2017

pořádá ÚS ČZS Olomouc
Pořadatelé srdečně zvou na školení všechny příznivce zahrádek a zahrádkaření, zúčastnit se mohou nejen členové ČZS, ale také neorganizovaní zájemci. Vstup je možný jen do naplnění kapacity přednáškového sálu.


Místo konání:
 
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., tř. Kosmonautů 1288/1
tramvaj č. 1 a 7, zastávka Vejdovského nebo Envelopa


 
datum hodina přednášející název přednášky
7.1.2017 8-12 Ing. Ivan Jablonský, ČZU Praha Pěstování hub jedlých a léčivých
14.1.2017 8-10 Ing. Peter Gajdoštín, Štěpánov Pěstování cibulové zeleniny
  10-12 Ing. Jaroslav Rod, CSc., Vsisko Ochrana cibulové zeleniny před chorobami a škůdci
4.2.2017 8-12 Ing. Petr Ackerman, CSc., Brno Integrovaná ochrana ovocných stromů
11.2.2017 8-12 Doc. Ing. Helena Uhrová, CSc., VŠChT Praha Konzervování ovoce a zeleniny; ovocná vína, destiláty
18.2.2017 8-10 Ing. Martin Dokoupil, Ing. Pavel Maláč, CSc. Množení rybízů a angreštů
  10-12 Mgr. Jiří Jakl, Praha Magnolie - pěstování, umístění v sadovnických kompozicích
25.2.2017 8-12 Mgr. Miroslava Dostálová Agrotechnika růží se zaměřením na zvýšení mrazuvzdornosti. Doprovodné rostliny k růžím, sadové úpravy anglických zahrad

Vlasta Schubertová, ÚS Olomouc

Jihomoravské oblastní středisko

Program oblastního školení odborných instruktorů ČZS

 

2016 - 2017

pořádá ÚS ČZS Brno - venkov

Vážení přátelé
Naše územní rada jako každoročně pořádá pro zahrádkáře z Jihomoravského kraje Jihomoravský zimní oblastní kurz. Tento kurz spadá do kategorie oblastních školení oblastních odborných instruktorů (OŠ-OOI) pořádaných oblastními školícími středisky (OŠS) územních rad Českého zahrádkářského svazu. Na rozdíl od ostatních OŠ-OOI je náš kurz koncipován pro širokou zahrádkářskou veřejnost. Jeho účastníkům (cca 50-100 osob) budou odborníky z MZLU a z praxe přednášeny přednášky na různá témata z oblasti zahradnictví. Na tento kurz si Vás dovolujeme pozvat.
Kurz bude probíhat během osmi sobot od listopadu do března v čase od 900 do 1300hod. Přednášky budou probíhat v Brně v sále na Křenové 67 (nad ÚR Brno-město). Je to tramvajemi č. 8, 9 a 10 nebo trolejbusy 31 a 33 zastávka Masná (druhá od hl. nádraží). Z autobusového nádraží na Zvonařce je možno dojít pěšky ulicí Čechyňskou (dle přiložené mapky) nebo přes hlavní nádraží.
Letošní kurz jsme jako obvykle připravovali ve spolupráci s Prof. Ing. Vojtěchem Řezníčkem, CSc.; za územní radu se přípravy kurzu zúčastnil místopředseda územní rady Ing. Jiří Procházka, na kterého se můžete obracet telefonem na číslo 739 382 426 nebo e-mailem na adresu prochazka.czs@email.cz, a komise složená ze zástupců Brno-venkov, Znojmo a Uherské Hradiště.
Přednášky jsou věnovány cibulovým zeleninám, teplomilným plodinám, semínkování, léčivým rostlinám, historii pěstování révy vinné a historii tvarů ovocných dřevin, vermikompostům, včelám a jejich produktům, vázaní květin, letničkám k řezu, Konzervaci zelenin mléčným kvašením, sortimentu brambor novinkám v odrůdách peckovin a skořápkatého ovoce. V rámci kurzu představíme také zahradní centrum Brabec a  sortiment  osiv společnosti MORAVOSEED CZ a.s. Na konec kurzu zajistíme terénní cvičení na ŠLP Mendelovy univerzity v Žabčicích, které proběhne v rámci polního dne univerzity.

Přesto, že přednášející jsou většinou vysokoškolští vyučující a odborníci z praxe, tím i nejvyšší kapacity ve svém oboru v naší republice, jsou přednášky podávány srozumitelně i pro poučeného laika, jímž většina zahrádkářů je. Proto se nebojte na ně přijít a popřípadě pozvat i své přátele. Kurz je pro členy ČZS (po předložení platného průkazu) zdarma. Proto této šance využijte a přijďte.

Na setkání se těší Za územní radu ČZS Brno venkov
Ing. Jiří Procházka


Jihomoravský zimní oblastní kurz ČZS 2016-2017

OŠ-OOI (oblastí školení oblastních odborných instruktorů)

Přednášky probíhají na ulici Křenová 67, v II. patře


12.11.2016

900

Ing. Aleš Jezdínský, Ph.D.
MZLU Brno ZF Lednice na Moravě Ústav zelinářství a květinářství:
Cibulové zeleniny

1100

Ing. Blanka Kocourková CSc.
MZLU Brno AF Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství:
Možnosti pěstování teplomilných plodin v podmínkách jižní Moravy

26.11.2016

900

Semínkování, teoretický úvod do sdílení amatérských osiv

1100

Doc.PharmDr. Petr Babula, Ph.D., docent farmakologie:
Ústav přírodních léčiv, palackého 1/3, Farmaceutická fakulta VFU Brno,
Léčivé rostliny

10.12.2016

900

Ing. Jiří Brabec
Majitel zahradního centra
Představení společnosti Zahradní centrum Brabec


1100

Ing. Libor.Růžička
MORAVOSEED CZ a.s.
Představení sortimentu semen

7.1.2017

900

Mgr. Martin Markel, Ph.D.
Masarykova univerzita, FF Historický ústav
Historie pěstování Révy vinné

1100

Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
MZLU Brno ZF Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin:
Historický vývoj pěstovaných tvarů ovocných dřevin

21.1.2017

900

Ing. Petr Filip
Chov, poradenství a prodej kalifornských žížal
Vermikomposty

1100

Ing. Antonín Pavlíček 
Český včelařský svaz
Včely, včelaři a včelí produkty

4.2.2017

900

Felklová Dana
Střední zahradnická škola Rajhrad
Vázání květin

1100

Doc. Dr. Ing Jiří Uher
MZLU Brno, ZF, Ústav zelinářství a květinářství
Letničky k řezu

25.2.2017

900

Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Mendelova univerzita v Brně:
Konzervace zelenin mléčným kvašením  - mikrobiologické aspekty kvašení a skladování kvašených zelenin

1100

Ing. František Štefánek
Sativa Keřkov a.s. :
Sortiment brambor společnosti

4.3.2017

900

Bc Tomáš Jan
ÚKZÚZ ZS Lysice:
Novinky v odrůdách peckovin

1100

Bc Tomáš Jan
ÚKZÚZ ZS Lysice:
Novinky a trendy ve skořápkatém ovoci

Termín bude upřesněn později

Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc., Ing. Blanka Kocourková CSc.

Terénní cvičení v rámci polního dne na ŠLP V Žabčicích 


Přednášky budou probíhat v Brně v sále na Křenové 67 (nad ÚR Brno-město). Je to tramvajemi č. 8, 9 a 10 zastávka Masná (druhá od hl. nádraží), nebo trolejbusy 31 a 33 zastávka Čechyňská (druhá od hl. nádraží). Z autobusového nádraží na Zvonařce je možno dojít pěšky ulicí Čechyňskou  nebo tramvají přes hlavní nádraží.

Změna programu vyhrazena


Ukázat na mapě: http://www.mapy.cz/s/5Clx

Ing. Jiří Procházka, 18. X. 2013

Celkem:
Dnes:
On line:
3416427
288
9
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.