hlavička
placená inzerce reklama

Diskusní fórum

Diskusní fórum je otevřené - bez registrace a je částečně moderované. Na váš dotaz odpovídají přímo pracovníci ústředí, nebo zprostředkují názor odborníka v oboru, proto odpověď nepřichází bezprostředně. Na některé dotazy však odpovědět nelze, buď jsou příliš obecné a neobsahují dostatek informací pro identifikaci problému, nebo naopak velmi speciální, že na ně ani my odpověď neznáme. V každém případě doporučujeme pomocí hledání ve fóru zjistit, zda již někdo neřešil stejný problém.

Právní dotazy ve fóru zásadně neřešíme. Pro řešení právních sporů disponuje ČZS právní poradnou a to zdarma pokud se jedná o spor v ZO ČZS při zahrádkářské činnosti.

Dále pamatujte na slušnost - nevhodné dotazy, ale i odpovědi z fóra odstraňujeme.

Pokud sháníte či nabízíte zahrádku, použijte inzerci, inzertní příspěvky v diskusi budou odstraněny.

Kdo u vás vybírá za vodu? Kumulace hospodáře a pokladníka?

  <<< zpět na hlavní stranu
  < zpět

 

Autor: Jana 2010-02-01 16:09:093129
Dobrý den, prosím o informaci, kdo v osadě má vybírat peníze za spotřebovanou vodu (z veřejného vodovodu) jednotlivými členy osady. U nás to vybírá správce osady "na ksicht" teď, ale první zálohu na vodu platí nejdříve v květnu, pouze pár korun, pak platí v srpnu a pár korun doplácí v říjnu. Vodu 30.9. zavíráme a otvíráme nejdříve 1.5. Dělá to tak už dvacet let, takže od prosince nebo ledna má u sebe nebo kde zhruba 6 000,-- Kč, které nejsou nikde evidované. Jednak mu z nich jdou úroky, protože tuto částku má od nás uloženu téměř trvale těch 20 let. A co kdyby se s ním něco stalo? Jak to dostaneme od pozůstalých zpět, když to zapřou? Neměl by to vybírat správně pokladník, který je určen výborem, a řádně to zúčtovávat? Tahle praxe se mi pranic nelíbí, co na to vy, jak je to u vás a jak to má být právně správně? - v našich přředpisech jsem to nikde nenašla. Probírali jste to někdy na školení hospodářů? A může být kumulovaná funkce hospodář a pokladník? To jsem v našich předpisech taky nikde nenašla.
Děkuji mnohokrát za odpovědi.
Autor: Kožešník Miloš, ústředí ČZS 2010-02-02 08:29:333131
Vybíráním záloh na vodné může ZO pověřit kohokoli, v podstatě i nečlena ZO i když to nejčastěji vykonává pokladník, ale v žádném případě není přípustné nevydávat žádné potvrzení o tom, že jste zálohu zaplatil, na to máte právo, které je zakotveno přímo v zákonech ČR a proto je neupravuje žádný předpis ČZS. To že se vybírá vodné s velkým předstihem je obvyklé - často se zálohy vybírají při první výborové schůzi již zjara a vodné se také většinou platí zálohou, doplatek bývá obvykle jen dorovnáním, ale v každém případě by peníze měly být neprodleně uloženy na účet ZO. Ukládání peněz na soukromých účtech (dříve často na vkladních knížkách) je v rozporu s hospodařením ZO a bylo o tom mnohokráte psáno ve Věstníku ČZS. Takové prostředky se pro ZO stanou v případě úmrtí v podstatě nedostupné, mnohdy ani ZO neprokáží, že jim patří.
Autor: Jana 2010-02-02 21:32:023134
Moc děkuji za odpověď. Asi jsem poněkud retardovaná. Píšete, že ZO může pověřit kokokoli, ale kdo ze ZO - výbor nebo jen předseda nebo kdo? A písemně, ústně, zápisem ze schůze, jak? A vydané potvrzení má být s podpisem příjemce, nebo i s razítkem ZO?A faktury za vodu jsou adresovány komu? Kdo platí faktury? A jak se má vést spotřeba vody jednotlivými členy a celkem? Má to kontrolovat taky revizor?
A kumulovaná funkce pokladník a hospodář může být?
Děkuji za odpověď. Ve Věstnících na webu jsem o tom nic nenašla.
Autor: Jarka 2010-04-07 22:19:473343
Dobrý večer Jano, věřte, že nejste retardovaná, to váš správce 6 000,- Kč je břídil proti naší pokladní . Ta nám vždy v dubnu pošle "VYÚČTOVÁNÍ " nudli 1 cm x 20 cm, žádné svavy, ale voda 150,-,provozní náklady 300,- / nikdo neví co to je, to asi aby měli na ty odměny co si vyplácejí jako výbor koncem roku/, stav ke konci roku - 2.450,- ... a jelikož každý člen u nás musí mít na svém kontě + 1.000,- Kč uhradíte bratru nějakých 4.000,-- Kč. V kolonii je nás cca 73 pozemků, tak počítejte se mnou, kolik peněz spravuje naše pokladní na svém soukromém účtu. Už několik let se snažím získat číslo účtu ZO, abych mohla provádět úhradu převodem z účtu a měla řádný doklad o zaplacení na výpisu z účtu,ale marně, paní podnikatelka mi sdělila, že si nepřeje, abych ji na jejím účtu dělala bordel,pro mě jako pracovníka banky nepochpitelná věc, můžete argumentovat Věstníkem ČZS,marnost nad marnost. Moc se mi hodí odpověď pana Kožešníka, 13.4.2010 máme schůzi, ale patrně odejdu s nepořízenou, prože u nás je to jedna velká cochcárna. V UT 13.4. večer sdělím, jak jsem uspěla.Další praktiky mohu sdělit a budu hódně dlouho psát,nebo povídat. Zdravím z Jablonce nad Nisou, Jarka.
Autor: Jirka 2010-05-04 05:25:583439
Dobré časné ráno Jano,sdělím nám naši zkušenost.Jsme velká osada s téměř 150 soukromými zahrádkami .Máme celkem 5 odběrných vodoměrů.Každá zahrádka má svůj odečítací vodoměr.Vyúčtování provádíme 1xročně bezhotovostně,platbou na účet v bance.Při tom se platí i členský příspěvek 100 Kč a příspěvěk 300 Kč na opravy vodovodního řádu od úředního vodoměru k uzávěrům před vodoměry na zahrádkách.Všechny kontakty s bankou,elektrárenským podnikem,finančním úřadem/daně/,katastrem nemovitostí /změny majitelů zahrádek/ jsou vedeny přes předsedu.Máme pokladní,která má stanovenou pevnou odměnu.Ta také jedině na příkaz předsedy proplácí jednotlivé faktury,účtenky za materiál na opravy,případně práce na "Smlouvu o díle".Tato praxe byla uplatněna po tom,co předseda s pokladní hospodařili po svém.K vodě Vám sdělím ještě toto:Vodárny na zimu odpojují vodoměr na naši objednávku,na jaře připojují.Za dni,kdy je voda funkční,si účtují poměrnou část pevných nákladů.U nás to činilo za 189 dnů997,59Kč z1839Kč.Tato částka se liší podle počtu zapojených zahrádek za úředním vodoměrem.Je třeba si ohlídat i smlouvy a faktury.Bylo nám totiž účtováno v jednom případě i stočné.Vrací se pouze za 3 roky.A teď trochu negativních věcí.Jsou také zahrádkáři,kteří ještě neodmontovali svůj vodoměr před zimou.Uvažujeme,že přijmeme podobné opatření, jaké mají zahrádkáři na pronajatých pozemcích.Ti před zapojením vody zkontrolují,že všichni mají namontovány správně vodoměry a po spuštění vody překontrolují jejich funkčnost a zaplombují je.U nových vodoměrů je totiž možné měřící systém sejmout a vyhnout se tak placení.Nezaplacení v předu uvedených částek do stanoveného termínu máme odhlasovanou sankci 500Kč.Nyní se zaměříme na ty,kteří si koupili zahrádky a nepracují na nich.Je to smutný pohled a vadí to slušným lidem.Pokusíme se :1.vyzvat k nápravě stavu,2.odhlasovat sankci,3. podat podnět přestupkové komisi magistrátu.Zda se nám to podaří,můžeme posoudit za rok.Praxe v Kanadě je taková,že obecní strážník za bordel napomene stanový termín
nápravení stavu.Pak dá pokutu.V našem právním státě jsme zatím na bordeláře a zloděje krátcí.
Autor: Josef 2010-05-26 10:25:593562
Dobrý den, mám prosím dotaz k odběru vody z vodovodu a el.energie od ČEZ: jak vyúčtováváte jednotlivým odběratelům nadodběr? Máme vždy patní místo, tj. vodoměr VAK a elektroměr ČEZ a v každé chatě poměrná měřidla, tj. vodoměr a elektroměr. Nadspotřebu rozúčtováváme jako: nadspotřeba/počet odběratelů, nikoliv tedy kdo více odebírá, ten i více doplácí. Každému stejně, neb stejně využívá (může využívat) vodovodní řad a stejně se k němu "ohřívají" dráty pro odběr el.energie. Vše bylo odhlasováno členskou schůzí ZO v r.2008. Pokud je nám známo, tak neexistuje právní norma, která by toto nějak upravovala. Nejvyšším orgánem v tomto případě je členská schůze, co si odhlasuje, to platí.
Otázka: děláme (rozúčtováváme) to správně, nebo špatně, co se nadspotřeby týká? Jaké máte zkušenosti Vy?
Děkuji za odpověď maximálně rychlou, neb v sobotu 29.5.10 máme čl.schůzi a v osadě několik "stálých" nespokojenců, se kterými to bude zase asi těžké............ :o(
Autor: Miloš Kožešník, ústředí ČZS 2010-05-26 10:54:273564
Dobrý den.
Docela se divím benevolenci vašich členů, pokud jsou ochotni někteří doplácet svou nízkou spotřebou na druhé, zvláště pokud máte poměrová měřidla. Vyúčtování je v takovém případě velmi jednoduché a při platbě na počátku roku se jedná o zálohy a ty by vždy měly být zúčtovány podle skutečnosti - pak přestanou být zálohami a stanou se dílčími platbami.
Celková cena za dodávku v Kč / dělena součtem náměrů poměrových měřidel je pro vás výchozí cena za jednotku a dále pak zúčtujete měřidlem prokázanou spotřebu jednotlivci (postup je obdobný jako u družstevních domů s vodou a teplem). Pokud se vám jedná ještě o nějaký paušál na opravy rozvodů, pak je to věcí dohody na čl. schůzi, zda budete tyto opravy hradit ze společných prostředků na opravy nebo vyčleníte část poplatku na elektřinu a vodu jako paušál na údržbu těchto zařízení. Většinou pro zjednodušení se opravy pořizují ze společných prostředků přesto, že ten kdo více odebírá odběrnou soustavu ji více zatěžuje a tím asi i více opotřebovává.
Autor: Jiří 2010-05-26 21:19:043566
Dobrý den,
způsob rozúčtování spotřeby elektřiny a vody v zahrádkové osadě žádný předpis nenařizuje. Proto záleží jen na členské základně ZO, jaký způsob si odhlasují a podle toho se rozúčtování provádí až do případně odhlasované další změny. Na dva základní možné příklady rozúčtování elektřiny (voda se může udělat obdobně) se můžete podívat na internetových stránkách www.zahradkari-karvina.ic.cz (vlevo pod "Stránky" kliknout "Ke stažení" a otevřít soubor "Zápis ze semináře pro výbory ZO - 2010" a tam na stránkách č.11 a 12 jsou příklady).
Autor: Mirek 2010-07-16 20:50:583792
Prosím,poraďte mi někdo co nejdříve,jiné podobné téma jsem zde neviděl,tak doufám,že otázka je zde kladena správně.Nemám studnu a každá kapka vody ušetřená je dobrá,kór v dnešních horkých dnech.Chci vyměnit vodu z bazénku a tuto vodu chci použít na zeleninu,stromy,nebo keře.Problém je jen ten,že před týdnem jsem do vody dal patřičné množství Sanitanu k udržování čisté vody.Ptám se:mohu tuto již odstátou vodu použít k zalévání?Děkuji za brzkou odpověď,již jednou jsem zde dal dotaz a odborník i ostatní mi dobře poradili-je to super stránka,Mirek,Pálava
Autor: Vlasta Chomutov 2018-06-16 08:31:5414157
Dobrý den,
Jsme zahrádkáři v Chomutově a máme množinu zahrádek,ksm je přivedena voda z města a osazen hlavní vodoměr od Vodáren,
.Každá zahrádka má přístupný svůj podružný vodoměr. Podléhají tyto vodoměry kalibraci podle metrologického zákona, když se podle nich účtují fin.prostředky za spotřebovanou vodu a musí být zaplombované a kdo to může provádět.?

PŘIDAT ODPOVĚĎ
Pokud váš příspěvek s tímto tématem nesouvisí, pak zde prosím neodpovídejte.
Založte si nové téma v hlavním menu.
(Nejprve vyberte tematický okruh a v něm založte téma.)

Inzertní nabídky / poptávky vkládejte do INZERCE, z tohoto fóra budou odstraněny.

Jméno
Text
připojit obrázek    jen JPG!
(max. šířka 640 px - větší obrázky budou zmenšeny)
pro přidání příspěvku zadejte kód z obrázku vlevo:
Celkem:
Dnes:
On line:
4591536
339285
14
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.