hlavička
placená inzerce reklama

Diskusní fórum

Diskusní fórum je otevřené - bez registrace a je částečně moderované. Na váš dotaz odpovídají přímo pracovníci ústředí, nebo zprostředkují názor odborníka v oboru, proto odpověď nepřichází bezprostředně. Na některé dotazy však odpovědět nelze, buď jsou příliš obecné a neobsahují dostatek informací pro identifikaci problému, nebo naopak velmi speciální, že na ně ani my odpověď neznáme. V každém případě doporučujeme pomocí hledání ve fóru zjistit, zda již někdo neřešil stejný problém.

Právní dotazy ve fóru zásadně neřešíme. Pro řešení právních sporů disponuje ČZS právní poradnou a to zdarma pokud se jedná o spor v ZO ČZS při zahrádkářské činnosti.

Dále pamatujte na slušnost - nevhodné dotazy, ale i odpovědi z fóra odstraňujeme.

Pokud sháníte či nabízíte zahrádku, použijte inzerci, inzertní příspěvky v diskusi budou odstraněny.

Porušování stanov a osadního řádu výborem ZO

  <<< zpět na hlavní stranu
  < zpět

 

Autor: Věra 2008-10-06 13:54:091703
Na koho konkrétně se máme obrátit, když výbor ZO dlouhodobě porušuje Stanovy ČZS i Osadní řád, např. v přidělování parcel, nehájí zájmy zahrádkářů, chov slepic bez našeho souhlasu, komposty těsně u hranic sousedů aj. ? Písemnou stížnost jsme předali výboru ZO, ale nikdo se jí nezabýval a nic se neděje, přestože jsme požádali o písemnou odpověď a prošetření dle platných právních předpisů? Možná ji má předseda u sebe a nepředal ji dál patřičným orgánům (nevíme ani jakým, protože to Stanovy neřeší), je to už 40 dnů a nic se neděje. Kdo to řeší dál, revizní komise řeší jen hospodářské a daňové věci, jak jsem se dočetla. Děkuji za odpověď. veravi@seznam.cz
Autor: Dan 2008-10-19 17:49:001739
Paní Věro,z vlastní zkušenosti,kterou mám za sebou.Řešil jsem to samé,předseda i výbor si dělali co chtěli.Co bylo v jejich prospěch bylo pořádku,co nebo kdo se nehodil,šel z kola ven.1)stížnost zašlete na územní sdružení pod které spadáte,v kopii do Prahy na revizní skupinu,zabývají se i tímto,2)po obdržení odpovědi od územního sdružení se budete rozhodovat o dalším postupu,3)nachystejte si veškeré podklady,budete je potřebovat,vše si kopírujte nebo tiskněte dvojmo,poštu zásadně doporučeně na dodejku,4)zjistěte si názor ostatních osadníků,při členské schůzi budete potřebovat každý hlas,ta totiž rozhoduje,5)nastudujte volební a jednací řád,bude se vám to na schůzi hodit.
Autor: Tibi 2008-10-29 12:41:481766
Dobrý den.
Jak nejlépe postupovat proti "taky"zahrádkáři který chová domácí zvířectvo(kachny,slepice,králíky)ať je to ve stanovách zakázáno.Zápach hnoje se šíří zahradami.Toto zvířectvo mu navíc hlídá pes přivázaný na řetězu,který když mi přijedeme na svoji zahradu štěká a štěká a štěká!!!Pes a kočka ale není zakázán.Někdy jsme až zoufalí.Jedete si na chatu odpočinout a pak vás čeká toto.Majitel totiž dělá na směny a stává se, že se tu neukáže i 3dny(prý i déle).Předseda i členové výboru o jeho chovu vědí,ale stále neřeší.Předseda chce funkci "položit",tak stím zřejmě nechce už nic mít.Pozemky jsou zatím pronajaty od PF,ale již se řeší jejich prodej.Co pak až dojde k prodeji?Má domluva sousedovi nic neřeší.
Děkuji za radu a odpověď.
Autor: Bora 2009-02-09 09:32:221916
Není to jednoduché. Ale přesto: Zjistěte a zajistěte si všechny úřední listiny, na základě kterých byla Vaše osada, organizace zřízena, jaké jsou stanoveny podmínky jejího provozu atd. Je to většinou: 1) Územní rozhodnutí pro osadu či zahrádku, 2) Stavební povolení či ohlášení stavby (osady, zahrádky), 3) Kolaudační rozhodnutí nebo povolení užívání, 4) mimo jiné i vyjádření dotčených složek, které bylo přílohou ke stavebnímu povolení (hygienik, sousedi atd.), 5) případně schválený Územní plán, má-li Vaše obec něco takového, 6) Stavební zákon a předpisy související atd. Tyto doklady bývají většinou uloženy v archivu Stavebního úřadu. Tam by mělo být stanoveno, k čemu je stavba či pozemek určený. (K případné změně užívání máte právo se vyjádřit předem, než bude schválená a to jako soused či jiná osoba s oprávněnými zájmy.) Potom si můžete úspěšně stěžovat na užívání nemovitosti v rozposu s ... (územní rozhodnutí, kolaudace...) na Úřadu. Přinejmenším nepříjemní sousedé by měli dostat pokutu. První bude taková symbolická. Ohlídejte si termíny plnění, jestliže se stav nezlepší, ozvěte se znova. Druhá pokuta už bude tučnější, a tak stále dokola, až si to někdo rozmyslí, či se najde jiné řešení. Ale pozor, do dokumentace v archivu může nahlížet pouze vlastník nemovitosti a nebo musíte mít od vlastníka písemný souhlas. To se dá nahradit prosbou o pomoc v písemné stížnosti, jíž budete adresovat úřadu. Ten by měl na základě Vaší stížnosti zahájit řízení včetně šetření na místě samém a také sám prozkoumat dokumentaci tam uloženou.
Také Osadní řád, Stanovy, případně další předpisy Vaší organizace se dají použít u stížnosti na sousedské soužití nejenom na nečinném výboru organizace, ale na příslušném úřadu, kam spadáte.
Celou cituaci předem důkladně zvažte. Jestliže se jednou "dáte na vojnu", pak vytrvejte. Jinak si z Vás bude nepříjemný soused stále dělat dobrý den.
Hodně štěstí a pevné nervy přeje Bora.
Autor: Věra 2009-02-10 14:16:561922
Především jsem čekala, že se mi ozve náš fundovaný a odpovědný nadřízený, proto jsem uváděla emailovou adresu. Bohužel se mně, předpokládám ani nikomu jinému s obdobnou problematikou, neozval. Natož aby reagoval veřejně na fóru. Přesně v duchu "mrtvého brouka" či "zametání problémů pod koberec" - a ten musí být za ta léta hodně velký!!!!!!! Tak bohužel vypadá dlouholetá netečnost,která panuje uvnitř celého našeho svazu, krom několika výjimek. A tato naprostá netečnost chce prosadit zahrádkářský zákon????? A O čem? O pozůstatku komunistického molocha, kde si "zasloužilí osmdesátníci" hrají na funkcionáře a neví, co to jsou nové Stanovy či internet.
Protože pokud mi řekne předseda výboru, že se volí výbor a ten si pak mezi sebou zvolí předsedu, tak to není předseda, natož fundovaný, to je vůl!
Nerada bych se někoho dotkla, ale problém netečného komunistického molocha, který nechá jednotlivé členy plácat se samotné bez podání pomocné ruky, je tak rozšířen, že není zatím moci, která by jej vytěsnila z našich řad. Je logické, že komunistický moloch nemůže v této době prosadit zahrádkářský zákon.
Přitom Stanovy hovoří jasně v § 6, bodu 5. "Vyěěí orgány jsou povinny pomáhat nižším orgánům."
Já jsem pouhým členem nižšího orgánu a mohu zodpovědně prohlásit, že vyšší orgán od 6. října 2008 cit. povinnost nesplnil.
Stačilo napsat - pošli sem a sem.....my s tím něco uděláme. Jenže tím by si někdo přidělal práci, a to se v našem svazu bohužel nenosí.
Panu Danovi moc děkuji za promptní odpověď. Na územní radu nic posílat nemohu, protože náš předseda je samozřejmě v územní radě i ten další, kterého se to týká, to by bylo kontraproduktivní a zbytečné.
Ale věřím, že vše vyřeším a pomohu hodně lidem, protože já když se zakousnu, tak držím a nepustím.
Nejsem z těch, která se vzdá, když protistrana zkouší, co vydržím. Jen mi přijde zbytečné ztrácet čas tím, co by mělo být samozřejmostí. Chybí kontrola a dobrá vůle.
A hodně dobré vůle přeji všem, kteří to až sem dočetli. Průběžně budu informovat o konkrétních zkušenostech, protože vím, že moloch je rozšířen všude. Hezkého Valentýna. Věra
Autor: Honza 2009-02-20 09:47:121969
Paní Věro,mám stejnou zkušenost.Předseda si zřídil trvalé bydlení v kolonii,tomu přizpůsoboval vše co se toho týkalo.Svévolně přiděloval dílce a kdo se ozval,toho prostě vyštval.Po stížnosti na ústředí nás bez prodlení na mimořádné schůzi nechal vyloučit i když neměl požadovaný počet hlasů a porušil všechny dané postupy,bylo mu to jedno.Přitákávají mu pouze 80-níci,kteří vůbec netuší o co jde a poslední informace vstřebali před 30-ti lety,hlavně ať mají pokoj.Po zdlouhavých peripetiích nám ústředí zaslalo dopis,že se problémem bude zabývat v 2 nebo 3 měsíci 2009,tak uvidíme,poznatky zde zveřejním.Pevné nervy a mnoho zdaru.Jinak příspěvek od Dana je všeříkající,tohoto postupu jsme se drželi a snad to přinese ovoce.
Autor: Věra 2009-03-03 16:43:042041
Pane Honzo, jsem moc zvědavá, jak to ústředí vyřeší, věřím, že se ozvete v každém případě, protože kdybychom nepochodili ani my, můžeme se dát dohromady a vymáhat svá práva soudní cestou. Třeba by se ještě někdo přidal, spor by byl veden proti jednomu žalobci, takže bychom ušetřili na soudních poplatcích i nákladu na advokáta a mohlo by se to soudit na společném jednání. Advokáta mám velmi chytrého a levného, nahoře máte můj email, který je samozřejmě i pro ostatní postižené - přesto znovu: veravi@seznam.cz. Hezký týden. Věra
Autor: Honza 2009-03-18 13:01:042112
Již je druhá půle března a nikdo nás zatím nekontaktoval,tak uvidíme.Snad to zase nebyli jen řeči.
Autor: Josef 2009-03-20 15:25:592123
Nevím jestli se dočkáte nějakého řešení.Tam nahoře jim jde jen o tučné odměny a na nás řadové zahrádkáře kašlou.Doneslo se mi,že ředitel si podle revize neoprávněně vyplatil odměnu ke svému půlmilionovému platu za rok 2008 ještě přes 100 000,- Kč a právník dostal něco přes 2 miliony za nejakou nemovitost co o ní svaz přišel. To se mají docela dobře, nedivte se,že se jim pak nechce se zabývat našimi problémy, kde jde jen o drobné. Jsem zvědav co vypadne za vola z nových voleb a jak bude nový předseda zkorumpovatelný. Ten současny alespoň neprodal časopis Zahrádkář, minulý se o to dost snažil, samozřejmě za velké všimné. Víte je to tam pěkně zkorupovaná pakáž, které jde nej o sebe, nečekejte, že vám nějak pomohou.
Autor: Burian 2009-03-21 12:42:022125
Tak toto je dost tvrdé obvinění,páni konšelé,co vy na to.Nebo nemáte čisté svědomí a nevystrčíte ani čumák,natož aby jste se nějak obhájili.?
Autor: Helena 2009-03-23 15:21:182137
Kdysi jsem byla také v zahrádkářské osadě, tak vím. Myslím si, že máte dvě možnosti: buď si koupit vlastní zahradu nebo se stát členem - nejlépe přímo předsedou osadního výboru. Na pomoc ústředí rozhodně nečekejte.
Autor: Honza 2009-05-10 15:47:462351
Tak,je pomalu polovina května.Ústředí nás písemně vyrozumělo,že do konce dubna vše řádně prošetří.Nic se nestalo,nikdo nás nekontaktoval,žádná kontrola neproběhla.A to nás předseda svazu p.Charvát osobně ujišťoval,že se vše řádně prošetří.Holt smůla,Josef to tu zřejmě napsal zcela přesně.Závěr je - předseda je svrchovaný vládce,a né že né,povídky o členech,kontrolních orgánech,právu a spravedlnosti, to si nechte pro vnoučata.Jestli tedy máte někdo problémy s vedením osady,rychle si je udobřete,namažte hlavu indulonou a šup tam,protože vám nikdo nepomůže a na svazové orgány se můžete spolehnout pouze ve výběru členských poplatků.Hanba vám páni a dámy,díky vám je u nás takový bordel a soudruzi co zamrzli v 80-tých letech si můžou dělat co chtějí,doufám,že na vás taky dojde.
Autor: JAN 2009-05-23 10:20:572415
DOBRÝ DEN, MÁM MOŽNOST KOUPIT V PRAZE NA BALKÁNĚ ZAHRÁDKU SE ZAHRADNÍM DOMKEM OD ČLENA ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SPOLKU ZA 600 TIS. POZEMEK JE V NÁJMU.JEDNALO BY SE O PŘEVOD ČLENSKÝCH PRÁV. NEJSEM Z PRAHY A TAK BYCH ZAHRADU VYUŽÍVAL HLAVNĚ K ODPOČINKU . ALE MÁM OBAVY ZDA O TUTO ZAHRADU NEMOHU ČASEM PŘIJÍT, TŘEBA Z DŮVODU MALÉ UČASTI NA ZAHRÁDCE. POČÍTAM TAK DVAKRÁT TŘIKRÁT DO MĚSÍCE O VÝKENDECH BYCH TAM BYL, POSEKAL TRÁVU A REKREOVAL SE. NEMÍNÍM PĚSTOVAT KVĚTINY ATD. PROSÍ O VYJÁDŘENÍ SE K MÉMU ŮMYSLU. PS. NERAD BYCH ZAPLATIL ZA NĚCO 600 TIS. A ČASEM SE OD SPOLKU ZAHRÁDKÁŘŮ DOZVĚDĚL ŽE NESPLNUJI STANOVY ŘÁDU A TUDÍŽ MI ZAHRADA BUDE ODEBRÁNA. DĚKUJI ZA ODPOVĚD. SPOZDRAVEM JAN.
Autor: Honza 2009-05-23 21:24:062420
Milý Jane,jak jsi si mohl výše přečíst,nic není nemožné.Jelikož ani jako člen nemáš nikde odvolání,tak potom k čemu členství, musíš s touto možností počítat.Předseda JE a JE svrchovaný vládce osady a oni to moc dobře vědí a jestli ještě k tomu má alespoň pár příznivců tak je to v p...... .Z hlediska rozumu a práva by ti to pochopitelně nikdo nic vyčítat nemohl,ale na to se u nás nehraje.Rozum a stanovy praví:neporušuješ řád - je to v klidu,ale stačí že k nějakému nesmyslnému důvodu,proč tě zahrady zbavit,přesvědčí nějaké své pohůnky a máš vymalováno.A pořídit si zahradu za hříšný prachy kvůli tomu abych se tahal po soudech a komisích ,to se asi nikomu nechce.Zjisti si opatrně,nenápadně co je vedení zač a pak usoudíš,ale za 600 táců,to bych si radši koupil dezolátní domek s pozemkem někde na vsi,kde by to bylo v tvém vlastnictví a nikdo na tebe nemohl,a byl v klidu.Tady furt budeš podřízenej ať chceš nebo ne,furt ti někdo bude kázat a diktovat,členství ve svazu žádné výhody nemá a stejně si každý dělá co chce v rámci svý moci.Prostě česká klasika.
Autor: Radka 2018-06-28 21:29:3714242
Dobry večer potřebujeme podat stížnost na jednu paní která se o svou zahradu nestará a město s tím bohužel nemůže nic dělat pokut nepodame stížnost😕 můžete mi prosím poradit jak ji sepsat? Děkuji
Autor: Radka 2018-06-28 21:50:0514243
Dobry večer potřebujeme podat stížnost na jednu paní která se o svou zahradu nestará a město s tím bohužel nemůže nic dělat pokut nepodame stížnost😕 můžete mi prosím poradit jak ji sepsat? Děkuji
Autor: Radka 2018-06-29 05:31:3614247
Dobry večer potřebujeme podat stížnost na jednu paní která se o svou zahradu nestará a město s tím bohužel nemůže nic dělat pokut nepodame stížnost😕 můžete mi prosím poradit jak ji sepsat? Děkuji

PŘIDAT ODPOVĚĎ
Pokud váš příspěvek s tímto tématem nesouvisí, pak zde prosím neodpovídejte.
Založte si nové téma v hlavním menu.
(Nejprve vyberte tematický okruh a v něm založte téma.)

Inzertní nabídky / poptávky vkládejte do INZERCE, z tohoto fóra budou odstraněny.

Jméno
Text
připojit obrázek    jen JPG!
(max. šířka 640 px - větší obrázky budou zmenšeny)
pro přidání příspěvku zadejte kód z obrázku vlevo:
Celkem:
Dnes:
On line:
4591593
339342
18
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.