hlavička
placená inzerce reklama

Diskusní fórum

Diskusní fórum je otevřené - bez registrace a je částečně moderované. Na váš dotaz odpovídají přímo pracovníci ústředí, nebo zprostředkují názor odborníka v oboru, proto odpověď nepřichází bezprostředně. Na některé dotazy však odpovědět nelze, buď jsou příliš obecné a neobsahují dostatek informací pro identifikaci problému, nebo naopak velmi speciální, že na ně ani my odpověď neznáme. V každém případě doporučujeme pomocí hledání ve fóru zjistit, zda již někdo neřešil stejný problém.

Právní dotazy ve fóru zásadně neřešíme. Pro řešení právních sporů disponuje ČZS právní poradnou a to zdarma pokud se jedná o spor v ZO ČZS při zahrádkářské činnosti.

Dále pamatujte na slušnost - nevhodné dotazy, ale i odpovědi z fóra odstraňujeme.

Pokud sháníte či nabízíte zahrádku, použijte inzerci, inzertní příspěvky v diskusi budou odstraněny.

§ 25, odst.7, písm. q porušení???

  <<< zpět na hlavní stranu
  < zpět

 

Autor: zelenáč 2017-09-25 02:13:0513317
Dobrý den,
výbor naší ZO je napadán jednou členkou proto, že zakoupil dvě nové hliníkové vývěsky, (jeden ks za 6500.- Kč), aniž požádal o svolení k nákupu členskou schůzi, čímž výbor údajně porušil § 25, odst. 7, písm. q, stanov ČZS. Důvodem k nákupu bylo, že původní dřevěné vývěsky se jednak rozpadaly a jednak rozměrově nevyhovovaly. Doplňuji, že nebyl překročen rozpočet v kapitole údržba a opravy majetku, a pochopitelně ani celkový rozpočet ZO.

Výbor ZO si vykládá ustanovení výšeuvedeného paragrafu tak, že částka 10.000.- Kč a vyšší, kterou paragraf uvádí jako nutnou ke schválení Členskou schůzí, se týká jednoho předmětu. V tomto případě by tedy nákup 2ks vývěsek (2x 6500,- Kč), což jsou de facto PPS nebylo porušením uvedeného paragrafu. V případě, že citovaný paragraf uvádí částku 10000,- Kč jako částku souhrnnou, pro všechny eventuelně kupované předměty, byl by tento případ opravdu porušením stanov. Bohužel, výklad stanov v tomto případě je nejednoznačný a já bych rád tímto požádal vedení ČZS, aby patřičný orgán svazu výklad stanov veřejně upřesnil, popřípadě opravil znění § 25, čl. 7, odst. q) tak, aby nezakládal možnost chybného výkladu.
Předem děkuji za vyslyšení.

PŘIDAT ODPOVĚĎ
Pokud váš příspěvek s tímto tématem nesouvisí, pak zde prosím neodpovídejte.
Založte si nové téma v hlavním menu.
(Nejprve vyberte tematický okruh a v něm založte téma.)

Inzertní nabídky / poptávky vkládejte do INZERCE, z tohoto fóra budou odstraněny.

Jméno
Text
připojit obrázek    jen JPG!
(max. šířka 640 px - větší obrázky budou zmenšeny)
pro přidání příspěvku zadejte kód z obrázku vlevo:
Celkem:
Dnes:
On line:
4612634
360383
22
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.