hlavička

Diskusní fórum

Diskusní fórum je otevřené - bez registrace a je částečně moderované. Na váš dotaz odpovídají přímo pracovníci ústředí, nebo zprostředkují názor odborníka v oboru, proto odpověď nepřichází bezprostředně. Na některé dotazy však odpovědět nelze, buď jsou příliš obecné a neobsahují dostatek informací pro identifikaci problému, nebo naopak velmi speciální, že na ně ani my odpověď neznáme. V každém případě doporučujeme pomocí hledání ve fóru zjistit, zda již někdo neřešil stejný problém.

Právní dotazy ve fóru zásadně neřešíme. Pro řešení právních sporů disponuje ČZS právní poradnou a to zdarma pokud se jedná o spor v ZO ČZS při zahrádkářské činnosti.

Dále pamatujte na slušnost - nevhodné dotazy, ale i odpovědi z fóra odstraňujeme.

Pokud sháníte či nabízíte zahrádku, použijte inzerci, inzertní příspěvky v diskusi budou odstraněny.

odprodej zahr.parcel- situace

  <<< zpět na hlavní stranu
  < zpět

 

Autor: Karel 2014-12-04 11:36:019670
Prosím, věděl by někdo, jaká je současná situace kolem odprodeje zahrádk.parcel?Platí dosud při hlédnutí k bonitě půdy a další záležitosti?
Autor: Miloš Kožešník, Ústředí ČZS 2014-12-19 14:04:459694
V současné době již platí zákom 503/2012, který jasně definuje způsob prodeje půdy která je nyní ve vlastnictví státu a je spravována SPÚ. Více jsem o tom uvedl zde: http://www.zahradkari.cz/dokumenty/prevod_zahradky.php Bonita půdy se již neřerší, stanovuje se cena obvyklá v místě a čase. Cenu stanovuje znalec posudkem a podle dosavadních zkušeností přihlíží spíše k komerčním nabídkám podobného charakteru v dané lokalitě. Je výjimečně cenu upravuje (snižuje) s ohledem na její ztížené využití.
Autor: Karel 2015-07-30 13:23:2811005
Od mého prvého dotazu na tomto portálu(4.12.2014)zde všem nyní pravdivě sděluji, co jsem spolu s kolegou zjistil ve věci prodeje zahrádkářských parcel, prostřednictvím nejen SPÚ, ale dokonce i ze strany MF!! Nehledě na zákon 503/2012 Sb.,s odkazem na §14,prodej za cenu obvyklou, a dále bez ohledu na BPEJ,Územní plán obce,navíc s účelovým zrušením 3.odstavce v §10,téhopž zákona, se prodej všech zahrádk.parcel provádí za cenu parcel STAVEBNÍCH!!! Ano, STAVEBNÍCH!!! Doslova a do písmene jsou takto nabádány samotní soudní znalci, kteří jsou ze strany SPÚ účelově vybíráni, aby tak plnili pokyny SPÚ!!! Kdo se postaví proti, je vyřazen z další spolupráce. Znalci se doslova omlouvají, když získají dost málo informací z okolí, kde jsou nabídky stavebních ploch, právě pro porovnání se záměrem nastavení prodejní ceny. Máme v ruce jeden z těchto posudků,vč. pokynu k provedení zn.posudku. Přidám třešničku na toto "požehnání" a pokyn, jak sedřít lidi z peněz pro státní kasu.Existuje interní pokyn ředitele Odboru pro řízení Krajských pozemkových úřadů a následných poboček v okresních městech,kde udílí pokyny všem referentům a vedoucím, jak postupovat ve věci prodeje parcel. Navíc dle výsledků budou tito lidé hodnoceni... Mezi řádky lze vyčíst, snad i vyhozeni... Otázka na závěr. Že by o těchto zvěrstvech nikdo z vedení zahrádkářského Svazu nevěděl? Nebo si nechce pálit prsty, když vše nechává na jednotlivých organizacích? Viz článek věstníku 1/2015...který byl dost a dost trapný... K čemu jsou tito lidé na ústředním výboru zahrádkářského svazu? Ano, je to vše na soud, na který se aspoň naše organizace připravuje za pomoci dosti fundovaných lidí,vč. advokátů, spolu se získáním zásadních materiálů, které hovoří nejen proti SPÚ, ale i dalším orgánům, kteří rozhodují o státní kase! Co vy na to,pane Kožešník? Zase budete mít plnou hlavu zákona 503? Což není dogma ve věci ceny obvyklé!!
Autor: Miloš Kožešník, ústředí ČZS 2015-07-31 10:40:4011009
Vážený pane Karle, pokud jste dospěl ke zjištění že SPÚ nutí znalce oceňovat pozemky v rozporu se zákony ČR, je to opravdu dobré řešit soudně. Pokud se ptáte, zda proti tomu něco děláme, tak mohu zodpovědně říci, že ne, protože sami takové poznatky nemáme a nemáme tudíž žádné podklady, které by byly použitelné k jednání. Pokud je, máte vy je smutné, že vystupujete zde takto anonymně, a že nám nesdělíte své zkušenosti, které by jistě byly přínosné pro ostatní ZO. Je smutné i to, že se navážíte do mne, jako bych byl spolčen s tímto jednáním, o kterém přitom vůbec nevím. Sám nemám plnou hlavu zákona 503, protože žádnou půdu od státu nekupuji, jen jsem vám odpověděl, že zákon 95/1995 který oceňoval půdu podle bonity při prodeji neplatí.
Autor: Karel 2015-07-31 11:55:0711010
Takže pane Kožešníku. Do nikoho, jakož i o Vás se nenavážím. Zda-li to taku Vás vyznělo, je to jen Váš názor. Jinak co mě vedlo k otázce na Vás, co Vy na to? Skutečnosti, se kterými e zde po určitém čase setkávám. Tedy zcela nejasnými vzkazy, které k ničemu nevedou. Korunu všemu bylo článek ve věstníku č.1/2015,kde v průběhu článku odkazujete lidi na vlastní řešení, což je plně uvedeno v samotném závěru. Podepsaní jsou pánové doktoři... O tom to tu nyní není. Dost mě překvapuje, že o záležitosti úmyslného prodeje zahrádk.parcel, bez ohledu na další zákonné podmínky, jsou ze strany jak SPÚ, tak dle včerejší informace (shoda náhod)i ze strany MF! jeden příklad. Soudní znalec v této problematice vypracuje dle zásadních právních pokynů zn.posudek na zahrádku spolu s zahr.chatkou. Po předání posudku majitelem zahrádky na "fin.odbor", bylo vzkázáno a doporučeno tomuto znalci, ať přepracuje posudek na "stavební" parcely!!! Tento to samozřejmě odmítl, navíc, když mu měl pracovník z fin.odboru snad i vyhrožovat. Prosím, soudnímu znalci chce vyhrožovat... Detaily k soudním znalcům jsou Vám jistě známé... Takže když to shrnu, je pro mě dost překvapivé, že o těchto zásadních informacích nikdoi z ústředí zahrádkářů neví.... A jinak, proč myslíte, že dávám tyto záležitosti zde na tento portál? Samozřejmě proto, že když právníci, vedení v rádmci svazu zahrádkářů odmítají spolupráci,tak již z morálního hlediska mám zájem lidi informovat. Co se týká soud, vězte, že na ten se připúravujeme a poté budeme konat. Prozatím nám jde o vyvolání veřejné polemiky a hlavně,oinformace pro klasické zahrádkáře, kterým není a nechci být jedno, jak je kdo odírá!!! Závěr nejen pro Vás. Až bude vyřešen náš případ, byť soudně, dám sem na vědomí výsledek... S pozdravem Karel
Autor: Karel 2015-07-31 11:58:2011011
doplnění... zákon č.503/2012 Sb. je zákon o SPÚ. nezáleží na tom, zda-li má někdo zahrádku...
Autor: Slávek 2015-08-01 05:13:5411015
Pane Karle, kde seženu onen zmiňovaný Interní pokyn ředitele Odboru pro řízení Krajských pozemkových úřadů a následných poboček v okresních městech, kde udílí pokyny všem referentům a vedoucím, jak postupovat ve věci prodeje parcel.
Velice by mě zajímal. Případně byste ho mohl poskytnout nejenom mě, ale i svazu. Děkuji, Slávek.
Autor: Karel 2015-08-03 07:16:3811017
Info nejen pro Slávka. O interním pokynu se zde nechci konkrétně vyjadřovat!! Co ale mohu udělat,je uvést aspoň název. Jde o, "Hlavní cíle a úkoly Státního pozemkového úřadu v jednotlivých agendách vykonávaných organizačními jednotkami SPÚ (KPÚ a pobočky) pro rok 2015". Ze slušnosti musím uvést jedni záležitost. Jestliže lze očekávat soudní spor, jakož že jej očekáváme, nebudeme zveřejňovat konkrétní fakta, která jsme získali. Ano, pracujeme ve věci jak na poli právním tak na poli znaleckém. Samozřejmě v dost velkém záběru!!! Co ser týká Vaší závěrečné poznámky v dotazu, nikdo z našich lidí nemá zájem podávat informace lidem, kteří každého zahrádkáře nechávají ve štychu a navíc s odkazem na vlastní pomoc... Zde to byla věta oznamovací, ne rozkazovací, jak to pro mě vyznělo!!! navíc se pod tento text podepíší dva "svazoví" právníci... Dále to ponechávám již bez komentáře. Každý si může udělat sám svůj názor ve věci.
S pozdravem Karel
Autor: Karel 2016-06-04 14:15:4411711
Vážení přátelé,
uplynula dost velká doba, abych se zde zmínil k problematice ocenění pozemků, prostřednictvím SPÚ v rámci prodeje. Dost málo se ve věci změnilo. Naše parta dokázala změnu v zák.503/2012 Sb., když bylo v zeměd.výboru PČR rozhodnuto o prodloužení žádostí o odprodej zahr.parcel k 31.12.2018!!jak jistě víte, původní rozhodnutí bylo k 31.12.2013!! Zásadní problém,prodej parcel za cenu BPEJ, kde se nejedná o zemědělské pozemky, nadále zůstává. V tomto směru byl i písemný kontakt s min.zeměd.,Jurečkou,který zastřešuje SPÚ. jak jsme zjistili, skupina soudních znalců, vedená pod názvem "Ještěd", podala návrh SPÚ, s instruktáží těch znalců, kteří jsou ochotni pro SPÚ zhotovovat ZP za cenu obvyklou v místě a čase, nehledě na zákon č.151/2997 Sb. tento návrh SPÚ akceptuje. Podstatou tohoto postupu je skutečnost zhodnocování všech zahrádkářských pozemků, coby parcel stavebních !!!
V tomto směru znalci postupují, navíc bez ohledu na rozhodnutí ÚP i evidence parcel na samotném KN !!! A protože je v současné době tato záležitost u nás aktuální, připravujeme a řešíme právní kroky, které chceme příp. dotáhnou až k ÚS, bez pardonu !!! Co je zde smutné? Skutečnost "prodejných" soud.znalců,. kteří pro svůj zisk ztrácí soudnost! Etický kodex jim nic prostě neříká... Navíc je pro mě škoda., žendošlo k dohodě na počátku roku k dohodě s jistým poslancem PČR ve směru návrhu zahrádkářského zákona, kde jsem se rovněž aktivně angažoval u řady poslanců napříč sněmovnou a byl za blba, když si mě postěžovali, že žádný návrh podán nebyl...
Autor: Martin 2016-07-31 11:39:4611894
Dobrý den chci se zeptat zda je něco nového ohledně převodu zahrad od pozemkového fondu. Mě znalec odhadl pro SPÚ z důvodu možnosti koupě mé (pronajaté)zahrádky cenu obvyklou v katastru Chotěboř na 120,-kč/m2. Podivné,město Chotěboř podobné pozemky prodává o polovinu levněji.
S pozdravem Martin.
Autor: Karel 2016-09-19 16:40:5212044
Vážení zahrádkáři. Opět uplynula určitá doba, abych se Vám zde zmínil o problému prodeje zahr.parcel ze strany SPÚ, jak je výše uvedeno. V současné době "došlo" i na naší zahr.kolonii k zhodnocení soudním znalcem. Znalcem, který se řídil pokyny SPÚ! Samozřejmě že zahrádky byly ohodnoceny za cenu stavebních parcel!!! Konkrétně stanovená cena - 350,80 Kč/m2 !!!Celkem v průměru cena za 176.000,- Kč za zahrádku!!(prům.4 ary) K tomu upřesnění! Tam, kde je zahr.chata,altán,stojící na základech, je určená výše uvedená cena!! Tam, kde není žádná chata či altán, je cena za 90,- Kč/m2!!! Proč tato cena? není nikde zdůvodněno !!! Tam, kde ješ chata, altán, stojící na "kuřích nožkách", tedy není stojící na základech, je rovněž cena 90,- Kč/m2 !!!
Protože jsem si nechal osobně nezávazně udělat ZP v r.2015,máme v ruce možnost porovnání. Soudní znalec bez vlivu SPÚ provedl odhad zahrady na 50.000,- Kč !!!
Věc se řeší následnou podanou stížností na znaleckou komoru přes MS !!!V současné době v jednání! Očekáváme výsledek řešení! Navíc je podaný podnět na MZe ve věci přechodu agendy PF na SPÚ. Tedy odkaz na podané a nevyřízené žádosti o převod zahr.parcel za doby platnosti zák.95/1999 Sb. I tuto záležitost řešíme po právní stránce!!! Viz odkaz na zák.500/2004 Sb. !!!
Autor: Karel 2016-09-19 16:40:5412045
Vážení zahrádkáři. Opět uplynula určitá doba, abych se Vám zde zmínil o problému prodeje zahr.parcel ze strany SPÚ, jak je výše uvedeno. V současné době "došlo" i na naší zahr.kolonii k zhodnocení soudním znalcem. Znalcem, který se řídil pokyny SPÚ! Samozřejmě že zahrádky byly ohodnoceny za cenu stavebních parcel!!! Konkrétně stanovená cena - 350,80 Kč/m2 !!!Celkem v průměru cena za 176.000,- Kč za zahrádku!!(prům.4 ary) K tomu upřesnění! Tam, kde je zahr.chata,altán,stojící na základech, je určená výše uvedená cena!! Tam, kde není žádná chata či altán, je cena za 90,- Kč/m2!!! Proč tato cena? není nikde zdůvodněno !!! Tam, kde ješ chata, altán, stojící na "kuřích nožkách", tedy není stojící na základech, je rovněž cena 90,- Kč/m2 !!!
Protože jsem si nechal osobně nezávazně udělat ZP v r.2015,máme v ruce možnost porovnání. Soudní znalec bez vlivu SPÚ provedl odhad zahrady na 50.000,- Kč !!!
Věc se řeší následnou podanou stížností na znaleckou komoru přes MS !!!V současné době v jednání! Očekáváme výsledek řešení! Navíc je podaný podnět na MZe ve věci přechodu agendy PF na SPÚ. Tedy odkaz na podané a nevyřízené žádosti o převod zahr.parcel za doby platnosti zák.95/1999 Sb. I tuto záležitost řešíme po právní stránce!!! Viz odkaz na zák.500/2004 Sb. !!!
Autor: Karel 2016-09-19 16:40:5512046
Vážení zahrádkáři. Opět uplynula určitá doba, abych se Vám zde zmínil o problému prodeje zahr.parcel ze strany SPÚ, jak je výše uvedeno. V současné době "došlo" i na naší zahr.kolonii k zhodnocení soudním znalcem. Znalcem, který se řídil pokyny SPÚ! Samozřejmě že zahrádky byly ohodnoceny za cenu stavebních parcel!!! Konkrétně stanovená cena - 350,80 Kč/m2 !!!Celkem v průměru cena za 176.000,- Kč za zahrádku!!(prům.4 ary) K tomu upřesnění! Tam, kde je zahr.chata,altán,stojící na základech, je určená výše uvedená cena!! Tam, kde není žádná chata či altán, je cena za 90,- Kč/m2!!! Proč tato cena? není nikde zdůvodněno !!! Tam, kde ješ chata, altán, stojící na "kuřích nožkách", tedy není stojící na základech, je rovněž cena 90,- Kč/m2 !!!
Protože jsem si nechal osobně nezávazně udělat ZP v r.2015,máme v ruce možnost porovnání. Soudní znalec bez vlivu SPÚ provedl odhad zahrady na 50.000,- Kč !!!
Věc se řeší následnou podanou stížností na znaleckou komoru přes MS !!!V současné době v jednání! Očekáváme výsledek řešení! Navíc je podaný podnět na MZe ve věci přechodu agendy PF na SPÚ. Tedy odkaz na podané a nevyřízené žádosti o převod zahr.parcel za doby platnosti zák.95/1999 Sb. I tuto záležitost řešíme po právní stránce!!! Viz odkaz na zák.500/2004 Sb. !!!
Autor: Karel 2016-09-20 23:46:0612052
Vážení zahrádkáři. Jsem rád, že Vás mohu informovat ve věci, jak jsem uvedl výše.
V současné době obdrželi údajně všichni zahrádkáři dopis z KSPÚ, že se nabídka prodeje parcel zastavuje na základě mé stížnosti ministru spravedlnosti a věc je předaná k řešení na příslušný krajský soud, pod kterým je evidován znalec, provádějící ZP! Po vyřešení záležitosti se bude nadále pokračovat v nabídce prodeje. Otázka je jasná. Odsouhlasí Kraj.soud postup znalce za správný, když ocenil zahrádky za cenu stavebních parcel ?!? Posvětí toto svinstvo a plně to zlegalizuje? Zda-li ano, je tu další možnost odvolání až třeba k ÚS !!! Samozřejmě cestou postupu všech soudních článků ... Velmi rád Vám všem zde sdělím výsledek...
Autor: Jaruš 2017-02-24 23:06:0912274
Prosím, potřebuji poradit jak vyvlastnit ze zahr.spolku pozemek pod rekreační chatou kvůki hypotéce. Děkuji za radu
b.jarus@seznam.cz
Autor: Honza 2017-06-04 15:17:1012668
Dobrý den, pane Karle můžete prosím uvést číslo jednací pod kterým se městský soud pro Prahu záležitostí zabývá. Děkuji.
Autor: Honza 2017-06-04 18:06:3512669
Dobrý den, pane Karle můžete prosím uvést číslo jednací pod kterým se městský soud pro Prahu záležitostí zabývá. Děkuji.

PŘIDAT ODPOVĚĎ
Pokud váš příspěvek s tímto tématem nesouvisí, pak zde prosím neodpovídejte.
Založte si nové téma v hlavním menu.
(Nejprve vyberte tematický okruh a v něm založte téma.)

Inzertní nabídky / poptávky vkládejte do INZERCE, z tohoto fóra budou odstraněny.

Jméno
Text
připojit obrázek    jen JPG!
(max. šířka 640 px - větší obrázky budou zmenšeny)
pro přidání příspěvku zadejte kód z obrázku vlevo:
Celkem:
Dnes:
On line:
4419464
167213
12
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.