hlavička

Diskusní fórum

Diskusní fórum je otevřené - bez registrace a je částečně moderované. Na váš dotaz odpovídají přímo pracovníci ústředí, nebo zprostředkují názor odborníka v oboru, proto odpověď nepřichází bezprostředně. Na některé dotazy však odpovědět nelze, buď jsou příliš obecné a neobsahují dostatek informací pro identifikaci problému, nebo naopak velmi speciální, že na ně ani my odpověď neznáme. V každém případě doporučujeme pomocí hledání ve fóru zjistit, zda již někdo neřešil stejný problém.

Právní dotazy ve fóru zásadně neřešíme. Pro řešení právních sporů disponuje ČZS právní poradnou a to zdarma pokud se jedná o spor v ZO ČZS při zahrádkářské činnosti.

Dále pamatujte na slušnost - nevhodné dotazy, ale i odpovědi z fóra odstraňujeme.

Pokud sháníte či nabízíte zahrádku, použijte inzerci, inzertní příspěvky v diskusi budou odstraněny.

spory

  <<< zpět na hlavní stranu
  < zpět

 

Autor: T.Hála 2007-09-25 15:53:17493
Dobrý den.
Můj dotaz se týká jak postupovat(právně)proti sousedovy sousední zahrady!
O prázdninách jsem koupil chatičku se zahradou.Můj soused,vlastník vedlejší zahrady zde ale chová domácí zvířectvo.Po předání veškerých dokladů k zahradě tím i OSADNÍM ŘADEM jsem zjistil,že není dovoleno zde chov hospodářských zvířat!!!Mimochodem zvířata jsou v žalostném stavu a na malém prostoru.Tento problém už prý trvá nejméně 5let a nikdo s ním nehne.Předseda ZO ČZS sním o tom již několikrát diskutoval,ale on to vždy hodí za hlavu a ještě se otáčí na známosti se starostou obce.
Můj druhý dotaz se týká naší přístupové cesty na náš pozemek.Cesta je vedena mezi oběma pozemky,ale on si nepostavil plot ohraničující jeho část.Prakticky to vypadá,že chodíme po jeho pozemku.Jelikož jsou tyto pozemky v částečném svahu dochází k jeho ujíždění.Začíná se cesta zužovat a na jejím konci už je asi o 1m užší!Vlastně tím neoprávněně užívá větší část pozemku než má přidělenu!!!Máme tím znemožněno jezdit autem až ke své parcele.
Poraďte jak postupovat a vypořádat se s tím.Kdo by měl hradit případné náklady na zabezpečení cesty atd.
Předem moc děkuji.S pozdravem nový člen T.Hála.
Autor: Miloš Kožešník, ústředí ČZS 2007-09-25 21:09:01495
Vážený pane, soused zřejmě porušuje osadní řád, ale pokud není předseda a další funkcionáři ochotni to řešit, asi to sám také nevyřešíte. Máte jedinou možnost - získat na svou stranu většinu členů a při řádné schůzi vyměnit funkcionáře, tak aby spor řešili. Vzhledem k tomu, že ale řídící funkce v ZO většinou nechce nikdo vykonávat, nevidím to jako příliš reálné. Občas to funguje v případě spekulací, při vidině získání majetokvého prospěchu.
U cesty nevím jaký je váš a sousedův vlastnický vztah k pozemku, často uváděná koupě v ZO se většinou vztahuje jen na stavbu a pozemek bývá pronajatý (nejčastěji dočasná stavba na cizím pozemku). Dále bych vás upozornil na to zda není nakonec sousedem někdo jiný než váš uváděný soused. Zní to možná divně, ale pokud vlastníkem cesty, která vede mezi vámi a uváděným sousedem je např. obec, je vaším skutečným sousedem obec a ne onen soused. Pak bude uplatnění práv proti uváděnému přestupci ještě složitější.
Zdravotní stav zvířat bych raději nehodnotil, to mi ani nepřísluší, věřím, že se ve vašem okolí najde dostatek ochránců zvířat, kteří vám pomohou.
Z výše uvedeného sám vidíte, že právní problematika není zdaleka tak jednoduchá, jak na první pohled vypadá, proto vám doporučuji situaci popsat podrobněji a písemně ji zaslat na ústředí pro prosudování naším právníkem, který vám kvalifikovaně odpoví.
Autor: T.Hála 2007-09-29 14:37:05513
Mockrát děkuji za radu a odpověď.
Co se týče cesty,tak jsem na katastru nem.zjistil,že patří pozem.fondu.Vlastně skoro všechny parcely se nachází na pozemcích fondu.Je ale zažádáno (hromadně) na jejich odkup.Vyřešila by se tím má situace,kdybych požádal poz.fond na odkup tohoto dílu?
Autor: Miloš Kožešník, ústředí ČZS 2007-09-29 22:22:11517
Odkoupit pozemek vám doporučuji v každém případě a to i ostatním členům v ZO. Získáte tak jistotu užívání - vlastní stavba na vlastním pozemku. To vás ale nezbavuje dalších vazeb na ZO v které jste o převod požádal. Podrobně se o tom dovíte v članku JUDr. Krcha v Rukověti na rok 2008 - zanedlouho ji obdržíte od své ZO. Cesta pak asi bude majetkem ZO, parcela vaše, záleží na způsobu vyměření. V každém případě budete dále vázáni na ZO a osadní řád, i když se to zdá nelogické, podle zákona o převodu pozemků smíte pozemek dále prodat jen jinému členovi té ZO, která o převod pro vlastníky požádala a nebo má předkupní právo zase pozemkový fond. Jiný prodej je protiprávný, proto ani nakládání s pozemkem není plnohodnotné, to má vyloučit spekulace s pozemky. Snazší bude ale postavení plotu a případné spory o užívání cesty. Pokud soused bude užívat i cestu, která mu nebude patřit, může ho vlastník cesty vyzvat k oplocení pozemku podle vyměřené hranice.
Autor: T.Hála 2007-10-09 09:43:08544
Poslední dotaz.
Může mu starosta obce povolit vyjímku pro chov domácího zvířectva i když je osadním řádem tento chov zakázán? Má starosta právo udělovat takovéto (jiné) vyjímky? Jak je vázán k ČZS. Kdo a jak může tuto starostovu vyjímku (kterou on udělil, popř.jeho předchůdce) zrušit!!!
Autor: Miloš Kožešník, ústředí ČZS 2007-10-09 14:27:39547
Je to poněkud nestandardní, zvláště pokud se jedná o pozemky státu.

Osadní řád je tvořen proto, aby soužití v ZO vyhovovalo všem nebo většině členů, proto se o rozhodujících věcech hlasuje a rozhoduje se podle mínění většiny. Pokud se členové usnesli na osadním řádu, a v něm je výslovně uvedeno, že se zvířata chovat v ZO nesmějí, pak starosta do toho nemůže vstupovat a něco povolovat. Na druhou stranu nesmíte chov zakazovat ani vy, zákaz přijala členská schůze, uvedela to do zápisu a do osadního řádu a opět jen tato schůze může zákaz odvolat. Pokud zákaz někdo poruší je na předsedovi a ostatních funkcionářích ZO, aby si ho vymohli. Pokud to ostatním zahrádkářům a funkcionářům nevadí dosáhnete pravděpodobně nanejvýš toho, že místo zákazu bude opraven osadní řád s povolením chovu.
Autor: Nikolaos Tsametis - ZO "Na Svobodě" Ostrava - Poruba - Martinov 2010-10-30 23:46:344160
Naše Zahrádk. osada vznikla před r. 89 včetně příjezdových panelových cest š. 3 m. Nyní už máme skoro všichni pozemky odkoupené od vlastníků, kteří je dostali zpět v rámci privatizace. některén pozemky byly státní. Při koupi pozemku jsme rovněž odkoupili adekvátní čast pozemku pod komunikaci. Samozřejmě někteří mají větší část, někteří menší. Teď se ozvala jedna členka a kni se přidali i další, že mají odkoupenou a zaplacenou větší část než ostatní a tím pádem požadují po těch, kteří mají menší část, aby jim za ten rozdíl platili nájem. První návrh dali 5,- Kč/m2, paní už zase chce 15,- Kč/m2 a za rok může chtít třebas 50,- Kč/m2. Je to typické věcné břemeno. Jak se tato záležitost dá právně vyřešit? V Osadním řádu to řešeno není. Nejjednodušší by snad bylo, aby ti co mají menší část uhradilitěm co mají větší část, částku, kterou zaplatili navíc jednorazově.
Poraďte prosím.
Děkujeme.
Autor: Fofoňková Danuše - ZO Pohrad II., okr. Cheb 2013-01-21 15:10:376894
Můj dotaz se týká společných cest a ostatních ploch uvnitř kolonie,jejichž celková výměra činí cca 3 000 m2 a je ve spoluvlastnictví 66 členů ZO. Každý člen vlastní ideální 66tinu a svoji pozemkovou parcelu.
V posledních letech dochází ke změnám vlastníků jednotlivých zahrádek - darování či prodej, avšak spoluvlastnický podíl není převeden. Zůstávají stále majiteli původní vlastníci, kteří již se ZO nekomunikují a nevíme jak tuto situaci řešit popř. pomoci novým vlastníkům.
Dle evidence v katastru nemovitostí jsem zjistili, že je v roce 2011 zaevidován exekuční příkaz k prodeji spoluvlastnického podílu dle Usnesení Okr. soudu v Chebu. Uvedený majitel již tři roky není členem ZO,dle evidence obyvatel má uvedenu adresu na Městském úřadě. Nový majitel nemůže tento podíl od něho koupit. Ani ZO nemůže s touto situací nic dělat. Poraďte prosím. Děkuji. Jednatelka ZO.
Autor: Jirka 2013-01-25 01:00:226903
Neochotu poradit přímo fundovanou osobou z řad ČZS považuji za chybu a nešvar Ústředí ČZS. To totiž tvrdí, že zahrádkáře pouze sdružuje a ti si musí poradit sami. V takovém případě nevidím důvod, proč být jejich členy a platit jim příspěvky. Na co, když si musíme poradit sami.
Autor: Miloš Kožešník, správce stránek 2013-02-04 09:27:006919
Vážená paní Fofoňková váš problém spadá do právní oblasti, kterou nelze řešit v tomto fóru, pro správné rozhodnutí a volbu dalšího postupu je nutno znát další podrobnosti. Prosím obraťte se na sekretariát ústředí e-mailem, abychom vám mohli odpovědět.
Autor: Fofoňková Danuše - ZO Pohrad II., okr. Cheb 2013-02-04 13:57:246928
Děkuji za podanou zprávu, obrátíme se na právní oddělení.

PŘIDAT ODPOVĚĎ
Pokud váš příspěvek s tímto tématem nesouvisí, pak zde prosím neodpovídejte.
Založte si nové téma v hlavním menu.
(Nejprve vyberte tematický okruh a v něm založte téma.)

Inzertní nabídky / poptávky vkládejte do INZERCE, z tohoto fóra budou odstraněny.

Jméno
Text
připojit obrázek    jen JPG!
(max. šířka 640 px - větší obrázky budou zmenšeny)
pro přidání příspěvku zadejte kód z obrázku vlevo:
Celkem:
Dnes:
On line:
4436489
184238
20
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.