hlavička
placená inzerce reklama

Diskusní fórum

Diskusní fórum je otevřené - bez registrace a je částečně moderované. Na váš dotaz odpovídají přímo pracovníci ústředí, nebo zprostředkují názor odborníka v oboru, proto odpověď nepřichází bezprostředně. Na některé dotazy však odpovědět nelze, buď jsou příliš obecné a neobsahují dostatek informací pro identifikaci problému, nebo naopak velmi speciální, že na ně ani my odpověď neznáme. V každém případě doporučujeme pomocí hledání ve fóru zjistit, zda již někdo neřešil stejný problém.

Právní dotazy ve fóru zásadně neřešíme. Pro řešení právních sporů disponuje ČZS právní poradnou a to zdarma pokud se jedná o spor v ZO ČZS při zahrádkářské činnosti.

Dále pamatujte na slušnost - nevhodné dotazy, ale i odpovědi z fóra odstraňujeme.

Pokud sháníte či nabízíte zahrádku, použijte inzerci, inzertní příspěvky v diskusi budou odstraněny.

povolení bazénu

  <<< zpět na hlavní stranu
  < zpět

 

Autor: Simona Kampová 2010-07-13 15:03:243770
Dobrý den,
chtěla jsem Vás poprosit o radu.Máme zahrádku v zahrádkářské osadě Řeporyje II.Na zahrádku jsme si dali bazén do kterého jsme si na vlastní náklady nechali dovést vodu,abychom ji nečerpali ze společné studně.Přesto osadníci nám nařídili , abychom bazén odstranili z důvodu , že zahrádkářská osada není rekreační středisko.Mám tři děti a myslím že bazénem nenarušujeme nijak osadu.Porušujeme nějaké stanovy ČZS?
Velice děkuji za odpověď.
Simona kampová
Autor: Traktorista 2010-07-28 12:30:513856
Zákon určitě porušujete, jedná se o stavbu, která podléhá stavebnímu povolení!
Autor: Miloš Kožešník, ČZS 2010-07-28 15:47:553857
Dobrý den,
moje odpověď sice díky ochlazení asi není tak aktuální, ale dovolte abych situaci trochu objasnil. Stavební povolení není třeba na bazén do 40 m2 dle stavebního zákona, ale podle dotazu mi připadá že se jedná o nadzemní bazén na který není nutné stavební povolení ani ohlášení a ani územní rozhodnutí, nejedná se o stavbu, nejsou pro něj nutné stavební úpravy - snad kromě pečlivého vyrovnání terénu a podsypání slabou vrstvou písku. Stanovy přímo zákaz bazénů neuvádějí, ale na druhou stranu nelze bazén považovat za základní stavbu potřebnou k zahrádkářské dle současných stanov stále ještě spíše pěstitelské činnosti, proto se nesouhlasu ostaních členů nedivím. Pokud jste použila opravdu vlastní vodu, nemělo by tím dojít k žádné újmě ostaním členům.
Domnívám se, že nejlepší by bylo projednat určité podmínky fungování bazénu při členské schůzi. Vzhledem k tomu, že rekreační využívání zahrádek se stále více dostává do popředí zájmů, především u mladších členů s dětmi předpokládám, že nebudete ve svém požadavku na umístění bazénu na zahrádce ojedinělá. Znám některé osady, kde je užívání bazénů přímo upraveno v osadním řádu a dokonce vím o případu, kdy mají stanoveny příplatky pro bazénáře za vyšší odběr elektřiny na čerpání vody do bazénů podle jejich velikosti v m3.
Vše je možné řešit, ale jen po vzájemné shodě, protože o činnosti v osadě skutečně rozhodují všichni jeho členové.
Autor: JUDr. Labuta,tajemník RR ČZS 2010-07-29 13:08:373861
Vážená paní Kampová, k umístění bazénu v zahrádce, pokud nejde o bazén přenosný, event. o konstrukci, která má charakter přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejíž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů, potřebujete tzv. územní souhlas, který na základě dokumentace uvedené ve stavebním zákonu vydává příslušný stavební úřad. Vedle toho se musíte řídit, pokud jste členkou ZO ČZS, osadním řádem zda bazény na zahrádkách umožňuje či nikoli, event. nájemní či podnájemní smlouvou, pokud máte zahrádku v nájmu. Pokud se na zahrádce věnujete převážně zahrádkářské činnosti a neobsahuje-li osadní řád či zmíněná smlouva zákaz umisťování bazémů na zahrádkách, pak není důvod bazény na zahradě odmítat, jsou-li zřízeny v souladu se stavebním zákonem.
Autor: Lída 2010-11-28 22:39:184215
Když jsem se byla ptát kvůli naší ZO na magistrátu, řekli, že nadzemní bazény být mohou, ale zapuštěné v zemi už ne. Pokud není zákaz ve vašem osadním řádu, zkuste se informovat na náhled úředníků u Vás.
Autor: Zahrádkář 2011-05-12 23:07:584681
Přimlouvám se za zahrádkaření na zahrádce, ne za prezentaci majetku, jako je tomu třeba v naší osadě. Ale pokud jde o děti, pak se přimlouvám za nadzemní bazén, který je přenosný a tudíž není trvalou ani dočasnou stavbou.

Nicméně Vyhláška hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy praví:
(14) V zahrádkových osadách smí být kromě zahrádkářských chat umístěna jen společná stavba s hygienickým zařízením, popřípadě se společenskou místností, a s místem pro shromažďování utříděných odpadů. Garáže se v zahrádkových osadách nesmějí zřizovat.

Podle tohoto ustanovení by v zahrádkové osadě nesměl být ani skleník, ani pergola... Jak je tomu u vašich kritiků v Řeporyjích II ?
Autor: Zahrádkář 2011-05-13 02:35:194684
Ještě úryvek z Územního plánu hl.m. Prahy k funkčnímu využití zahrádkových osad: Bazén, jakožto drobná vodní plocha, je doplňkové využití funkce zahrádky v Praze, tudíž je tam oprávněně.
Simono, držím vám palce a nedejte se. Mnohdy na zahrádkách vládnou zapšklí strejcové s klapkami na očích, kteří si jedou po vyjetých kolejích a nevidí napravo, ani nalevo. Já říkám, že už mají zkornatělý mozek. Ale na druhou stranu si dejte pozor, aby vaše děti příliš nedráždily a neprovokovaly sousedy, což bývá také nepříjemné. Přeji hodně štěstí a mír v osadě.

připojený obrázek:
Autor: Petr Bendl 2015-05-01 08:00:5610265
závist ostatních
Autor: Petr Bendl 2015-05-01 08:01:3010266
závist ostatních

PŘIDAT ODPOVĚĎ
Pokud váš příspěvek s tímto tématem nesouvisí, pak zde prosím neodpovídejte.
Založte si nové téma v hlavním menu.
(Nejprve vyberte tematický okruh a v něm založte téma.)

Inzertní nabídky / poptávky vkládejte do INZERCE, z tohoto fóra budou odstraněny.

Jméno
Text
připojit obrázek    jen JPG!
(max. šířka 640 px - větší obrázky budou zmenšeny)
pro přidání příspěvku zadejte kód z obrázku vlevo:
Celkem:
Dnes:
On line:
4517557
265306
11
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.