hlavička
placená inzerce reklama

Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné

předchozí další

Duben

 

 • Většinou v polovině měsíce provádíme u ovocných stromů první jarní postřik proti přezimujícím škůdcům, nejlépe na líhnoucí se nebo již na vylíhlé škůdce (ve fázi zeleného až růžového či bílého poupěte) u všech stromů. Místo přípravku Oleoekol, u kterého byla zrušena registrace, použijeme hodnotné náhrady ve formě TM směsi 90-100ml Ekolu s Mospilanem 20 SP 2,5 g /10 l vody, nebo místo Calypsa  nověji registrovaný Reldan 22 v dávce 25 ml + 100 ml Ekolu/10 l vody. Místo Ekolu, který je v současně hůře k sehnání by se dal použít v TM směsi přípravek Biool a nebo lze použít i Rock Effect (uvádím příslušnou vhodnou kombinaci – Přezimující škůdci STOP- Rock Effect 90-100 ml + Mospilan 20 SP 2,5 g na 10 l vody).
  • Účinnost insekticidů s obsahem oleje stoupá s intenzitou dýchání daných škůdců, čím později přípravek použijeme (do počátku květu), tím lepší bude jeho dusivý efekt a celková účinnost.
  • Upozorňuji, že pouze kombinované olejovité jarní postřiky obsahující i insekticid mají rozhodující účinnost při likvidaci mer, puklic a štítenek. S těmito škůdci mají v poslední době významné problémy zahrádkáři, kteří takové ošetření pomocí TM postřiků s oleji opomíjejí.
  • Při aplikaci těchto TM olejových přípravků s uvedenými insekticidy musí být teplota nad 12 °C.
  • Lokality s pravidelným výskytem štítenky zhoubné se doporučují chemicky ošetřit kombinovanými olejovitými přípravky co nejpozději (od fáze růžového poupěte a event. i později), kdy dochází již k rozlézání nymf první generace. Zde preferujeme použít z insekticidů do kombinace  Mospilan 20 SP.
  • Naopak v lokalitách, kde pravidelně škodí květopas jabloňový, je nutné ošetřit jabloně již ve fázi myšího ouška a i zde z insekticidů v kombinovaném postřiku jsme odkázáni na Mospilan 20 SP..
  • Pokud se nám nepodaří vytvořit výše uvedenou kombinaci TM s olejem, pak jako alternativu doporučuje firma Agro CS Říkov přípravek pod názvem Přezimující škůdci STOP- Rock Effect ve zvýšené dávce 300 ml/10 l vody, anebo firma AgroBio Opava dodává Jarní soupravu obsahující bohužel jen insekticid a smáčedlo.
 • Současně v době preventivního jarního postřiku, ale nejpozději ve fázi myšího ouška, je třeba provést i první preventivní ošetření jádrovin proti strupovitosti. Z organických kontaktních fungicidů se používá především mancozeb tj. Dithane DG Neotec. Alternativně  se dá použít i Thiram Granuflo či Merpan 80 WG anebo nově zaváděný Antre 70 WG. Opakuji, že zahajující postřik vyjmenovanými přípravky je  třeba provést již ve fázi myšího ouška, a další opakovaný pak nejpozději ve fázi růžového poupěte.
 • V teplejších oblastech nacházíme zpravidla již koncem dubna více než 5 % větviček poškozených padlím jabloně. Zde je pak nutné nejpozději ve fázi zeleného až růžového poupěte ostříhat dostupné postižené větvičky a v této době provést první ošetření proti této chorobě, a to preparátem na bázi elementární síry (Kumulus WG). Je vhodné aplikovat přípravek na bázi síry solo, nikoliv  jako TM -  tankmix s výše vyjmenovanými přípravky proti strupovitosti a pro zajištění účinnosti přípravek Kumulus aplikovat vždy při teplotě nejméně 16°C.
 • U peckovin provádíme toto první jarní ošetření zpravidla ve vegetační fázi zeleného poupěte.
 • Pokud alternativně využijeme k jarnímu ošetření pouze sólové aplikace povolených insekticidů (např. Mospilan 20 SP případně Reldan 22), pak je nutné vždy do naředěné postřikové látky přidat smáčedlo.
 • U rybízu provedeme v dubnu před květem první ošetření proti listovým houbovým chorobám (antraknóze a sloupečkové rzivosti rybízu). Použijeme zde přípravek na bázi mancozebu,(Dithane DG Neotec).
 • U maliníku případně i u ostružiníku, když rašící mladé výhony dosáhnou výšky 20cm, je zapotřebí provést ošetření porostu kombinovaným přípravkem  s názvem Signum obsahující systémově účinné látky boskalid a pyraclostrobin a to především všude tam, kde se na starých výhonech objevily v dolních úsecích nekrotické změny kůry signalizují  závažnou houbovou chorobu - didymelové odumírání maliníku.  Pravým původcem tohoto onemocnění jsou dva druhy hub Didymella applanata a Leptosphaeria coniothyrium, které  se vyskytují samostatně a nebo častěji společně. Přípravek Signum je již na trhu pro zahrádkáře v malobaleni..v současné době mohou zahradkáři použít proti této chorobě další kombinovaný fungicid s názvem Switch  a nebo Score 250 EC.. Podle intenzity  postižení porostů se ošetření pak 2-3x opakuje v intervalu 7-14 dní. Je však třeba si uvědomit, že základem ochrany  u tohoto onemocnění jsou především preventivní opatření. Nutno vybrat vhodné stanoviště, dodržovat řídkou hustotu porostu a vyrovnanou výživu, zejména nepřehnojovat dusíkem a provádět včasnou obměnu porostů. Silněji napadené pruty je třeba včas odstranit a  na rizikové lokality nevysazovat náchylné odrůdy.
 • Réva vinná raší poněkud později, většinou až koncem dubna. V této době je vhodné provést postřik olejovitým přípravkem TM směs s akarididem proti přezimujícím škůdcům především proti vajíčkům svilušky a larvám puklice švestkové (Ekol 100ml+8g Nissorun 10 WP). Porosty s pravidelným výskytem hálčivce a vlnovníka révového s obrazem kadeřavosti případně plstnatostí révy se ošetří při rašení nebo těsně po vyrašení sirnatými přípravkem (Kumulus WG) a nebo polysufidickou sírou (např. Sulka  K, Sulka Extra).  Navíc jako biologická ochrana proti fytofágním roztočům (sviluškám a vlnovníkům) se s úspěchem používá uměle vysazovaný dravý roztoč Typhlodromus pyri (Biolaagens -TP).
 • Při eventuálním chladném a deštivém počasí pokračujeme až do kvetení broskvoní ve čtrnáctidenních intervalech nadále s ochrannými postřiky proti kadeřavosti. Do vyrašení pupenů lze eventuelně využit maximálně ještě jednou přípravky na bázi mědi. Po vyrašení je nutné použít již jen organické fungicidy, např. Dithane DG Neotec nebo  Thiram Granuflo.
 • U meruněk a višní případně u třešní při chladném a deštivém počasí v době kvetení se provádí preventivně raději dvakrát ošetření proti moniliniové spále, a to na počátku květení a poté při dokvétání. Nejčastěji se používá systémově účinný přípravek Horizon 250 EW nebo  Teldor 500 SC, Talent. případně nově registrovaný kombinovaný přípravek Signum.
 • Po odkvětu angreštu bude rovněž nutné pokračovat v ošetření proti hnědému padlí, a to dvěma postřiky ve čtrnáctidenních intervalech. Předpokládám, že již před květem byl angrešt preventivně ošetřen účinným fungicidem (přípravky na bázi elementární síry). Po odkvětu pak použijeme dvakrát strobilurin Discus.
 • Při začátku kvetení jahodníku a poté při jeho dokvétaní je potřeba zejména za deštivého počasí ošetřit porosty proti šedé hnilobě. První postřik provedeme přípravkem Rovral Aquaflo a druhý dalším fungicidem Teldor 500 SC.
 • Cibule pěstovaná ze sazečky často vykazuje v květnu zkroucené deformované listy, což je nepochybný příznak toho, že byla napadena první generací vrtalky pórové (podobné vizuální příznaky se objeví i při virové žluté zakrslosti cibule – OYDV).  Vrtalka je moucha, která z jarní generace nalétává především na cibuli ze sazečky, případně i na česnek a přezimující pór, a to od dubna až do začátku května. Jedinou racionální ochranou je překrytí vzešlé cibule ze sazečky netkanou textilií. Teoreticky existuje i možnost chemické ochrany v době hromadného rojení dospělců vrtalky pórové a to ošetření porostu pyrethroidy (např. Decis Protech, nebo již naředěný Decis AL)..
 • Brukvovitou zeleninu nám mohou po výsadbě nebo při vzcházení a po vzejití úplně zničit dřepčíci. V listech vykusují drobné otvory a při silném výskytu mohou malé vzcházející rostlinky zcela zahubit. Nejvhodnější ochranou je včasné překrývání záhonů netkanou textilií (ihned po výsevu) anebo využití chemické ochrany, a to postřiku rostlinek pyrethroidy (např. Decis Protech či Karate se Zeon technologií 5 CS). Netkaná textilie navíc chrání košťáloviny, pokud je umístěna na záhonu ihned po výsadbě, i proti plodomorce zelné. Její larvy poškozují vegetační vrcholy rostliny, takže se u květáku a brokolice nevytvářejí růžice a u jiných košťálovin pak hlávky.
 • Upozorňuji ještě nakonec, že přípravek Champion 50 WP lze s určitým úspěchem využít k ochraně květů meruněk proti mrazu. Obyčejně to bývá koncem dubna, kdy při signalizaci poklesu teplot pod bod mrazu preventivně 1-2 dny před nástupem mrazu, ošetříme stromy 0.2% postříkem s tímto přípravkem (tj. 20g Championu na 10l vody)..

zpět -->

Celkem:
Dnes:
On line:
4674301
422050
15
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.