hlavička
placená inzerce reklama

Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné

předchozí další

Listopad

 

  • všech ovocných stromů a keřů provádíme těsně po opadu listů tzv. podzimní asanační postřikbakteriostatickým a fungicidním měďnatým přípravkem. Touto aplikační kapalinou ošetříme nejen stromy a keře, ale i zbylé opadané listy pod stromy. Takové ošetření např. Kuprikolem 50 je zvláště potřebné u broskvoní, kde podstatně omezí výskyt kadeřavosti v příštím roce, dále výskyt korových nekróz peckovin a navíc účinně zasáhne i proti rozšiřující se chorobě tzv. suché skvrnitosti listů a plodů peckovin. Toto houbové onemocnění se během vegetace projevuje především dírkovitostí listů až jejich opadem, dále suchou skvrnitostí plodů. V zimním období se manifestuje především  odumíráním pupenů a  nekrózou pletiv na jednoletých výhonech kolem odumřelých pupenů. Infekce touto houbou (Stigmina carpophila) pak dovede podstatně oslabit kondici a úrodnost stromů, především broskvoní, ale i ostatních peckovin. Právě na podzim, v době opadů listů, mohou vzniknout podmínky příznivé pro infekci letorostů touto houbou přes jizvy po listových stopkách. Optimální pro vznik této infekce je častý déšť a příznivé teploty v tomto období. Stačí však, když jsou teploty lehce nad nulou (2–3 °C). Samotný postřik provádíme zásadně za suchého počasí, při teplotách nad 7 °C.
  • Spadlé listy ze stromů a keřů na podzim shrabujeme. Listy napadené minujícími živočišnými škůdci likvidujeme. Pokud jsou napadeny listovými chorobami, zarýváme je do půdy, zakopáváme do země nebo je můžeme i zkompostovat. Podmínkou však je, aby poslední vrstva listí na kompostu byla dokonale překryta vrstvou zeminy nebo jiného materiálu (např. posečené trávy).
  • V listopadu můžeme ničit i mšici krvavou, a to tak, že k patám jabloní nasypeme prachové pálené vápno. V něm uhynou i larvy vlnatky krvavé, které se sem stěhují k přezimování.
  •   V listopadu, nejlépe těsně před nástupem mrazíků vysazujeme na záhony česnek. Je třeba jej před výsadbou vždy namořit proti vlnovníku česnekovému a proti houbovým chorobám. Vlnovník je spolehlivě likvidován přípravkem Sulka obsahující polysulfid síry. Registrace původní Sulky bohužel skončila, na trhu je však náhrada pod názvy Síra SK 520, Sulka K, Sulka New a  Sulka Extra.Tyto přípravky jsou vedeny jako hnojivo, obsahují kromě polysulfidické síry bezchlorový draslík a dusík. Dle etiket jsou vhodné tyto přípravky kromě půdního hnojení i na moření česneku. Zde stačí k efektu 4% suspenze (40 ml/1 l vody) a délka moření 6-12 hodin. Od prosince 2010 byl znovu povolen přípravek s účinnou látkou iprodione pod názvem Rovral Aquaflo (zde stačí 0,4% suspenze a délka moření proti houbovým chorobám 20 minut). Nejdříve moříme stroužky česneku přípravkem s polysulfidem (Sulka K nebo Síra SK 520) a poté (nikoliv naopak) odděleně moříme  česnek proti houbovým chorobám.
  • V této době odstraňujeme ze zahrady staré a nemocné stromy a keře. Zvláště radikálně je třeba likvidovat peckoviny postižené virovou šarkou, dále pak jabloně postižené fytoplazmovou proliferací, případně hrušně postižené fytoplasmovým chřadnutím, dále maliník se známkami fytoplazmové zakrslosti s metlovitostí, meruňky a broskvoně postižené evropskou žloutenkou peckovin (ESFY) a konečně ve vinohradu keře révy vinné postižené fytoplazmovým žloutnutím a červenáním listů (stolburem bramboru). Pozor, ze země musíme odstraňovat všechny, dokonce i drobnější kořeny, z nichž by mohly vyrůst postižené podnože.
  • Po provedení podzimního asanačního postřiku měďnatým fungicidem vyčistíme postřikovač a uložíme ho spolu s ochrannými přípravky do suché místnosti, kde teplota přes zimu neklesne pod bod mrazu.

zpět -->

Celkem:
Dnes:
On line:
4511432
259181
17
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.