hlavička
placená inzerce reklama

Floristická soutěž

Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku dávala možnost porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice.

Od roku 2014 byla pro značný zájem doplněna i o kategorii pro dospělé - senioři.

Že je mládež ve floristice velmi zručná se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. To také dalo podnět ke vzniku této samostatné soutěže. Celostátní kolo bývá pořádáno v Lysé nad Labem při výstavě Květy.

[1] [2] [3] [4] (celkem: 16)

Floristická soutěž 2016 - Zemské kolo Praha

Výsledková listina - Zemské kolo floristické soutěže

20.5.2016 Praha-Skalka

celý text -->

Floristická soutěž 2016 - vyhlášení

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 5. ročník Floristické soutěže.

Soutěž je tříkolová:
Okresní kola pořádají příslušná Územní sdružení ČZS.
Zemská kola (české a moravské) pořádá komise pro práci s dětmi a mládeží a ÚS ČZS, zemská kola proběhnou:
 • Praha - 20. května 2016 (zajišťuje Rudolf Peterek)
 • Prostějov - 3. června 2016 (zajišťuje Vlasta Ambrožová)
 • Celostátní finále pořádá komise pro práci s dětmi a mládeží + Ústředí ČZS na výstavě Květy 15. července 2016 v Lysé nad Labem.

celý text -->

Floristická soutěž 2015

Finále soutěže proběhlo 10. 7. 2015 na výstavě "Květy 2015" v Lysé nad Labem v expozici výstavy ČZS - Do soutěže se probojovalo 18 soutěžících ze zemských kol. Celá výstava byla pojmenována "Svět za zrcadlem" podle motivů pohádky Karlík a továrna na čokoládu. I soutěžící měli témata v tomto duchu.

celý text -->

Floristická soutěž 2014

Stalo se již hezkou tradicí, že celostátní kolo floristické soutěže probíhá při výstavě KVĚTY v Lysé nad Labem. Třetí ročník soutěže přilákal kromě ostřílených účastníků z minulých let i mnohé nové tváře. Velkým překvapením pak bylo drtivé vítězství jediných dvou chlapců soutěžících ve skupině žáků. Do soutěže nakonec přijelo 17 soutěžících. V letošním roce soutěžili všichni současně a svá díla vytvářeli přímo před zraky návštěvníků výstavy.

celý text -->

Floristická soutěž 2013

Český zahrádkářský svaz vyhlásil 2. ročník soutěže. Soutěž byla rozšířena o kategorii Senioři. Podmínkou bylo že účastník bude amatér.  Finále soutěže proběhlo 12. 7. 2013 na výstavě "Květy 2013" Lysá nad Labem. Zemská kola soutěže V Praze - ZO ČZS Skalka 24. 5. 2013 a v Olomouci  5. 6. 2013.

celý text -->

[1] [2] [3] [4] (celkem: 16)

Závazná pravidla soutěže


Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:

 • kategorie – žáci - ZŠ 5.–9. třída a odpovídající ročníky gymnázií,
 • kategorie – junioři – studenti středních škol, gymnázií a učni,
 • kategorie – senioři (dospělí amatéři z řad členů ČZS).


Soutěž je tříkolová:

 • Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
 • Zemská kola (české a moravské) organizuje Komise pro práci s mládeží ve spolupráci s územním sdružením v Praze a Prostějově. Jsou pořádána koncem května.
 • Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS a Komisí pro práci s mládeží o prázdninách na letní výstavě KVÉTY v Lysé nad Labem.


Postup v soutěži

 • Z okresních kol do zemského postupuje vždy jen jeden finalista z prvního místa, případně další v pořadí jako náhradníci.
 • Ze zemského kola postupují do celostátního kola první tři finalisté, případně další náhradníci.

 

Soutěžní úkoly:

 • V okresních a zemských kolech mají soutěžící za úkol zhotovit kulatou kytici na podání a kulatou nebo oboustrannou vypichovanou misku.
 • Na celostátním kole je téma soutěže vyhlášeno s ohledem na zaměření výstavy KVĚTY, které je každým rokem jiné. (např. v roce 2012 – Bohyně starých Egypťanů královna Isis, 2014 – Svět za zrcadlem – podle Alenky v říši divů aj.)


Materiál a nářadí do soutěže:

 • Pro uvedené úkoly dostanou všichni soutěžící shodný rostlinný materiál. 
 • Soutěžící si mají vzít vlastní nářadí – nůžky, nože, kleště.
 • Soutěžící mohou použít i vlastní drobný doplňkový materiál, jako např. stuhy, ozdoby, dráty, třpytky.
 • Není dovolen živý materiál (výjimku tvoří dodání doplňkového zeleného materiálu např. z přebytků zahrady, pokud je nabídnut k využití i ostatním soutěžícím).


Výsledné pořadí soutěžících

Hodnocení kytic a misek případně šperků a ozdob je rozděleno do dvou částí, hodnotí se zvlášť technické provedení a estetický vzhled. Vždy hodnotí více porotců samostatně a výsledně se jejich body sečtou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů se porota sejde a shodné práce společně porovná a rozhodne většinou hlasů o konečném pořadí.


Garant soutěže

Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy. Porotu tvoří profesionální floristé, případně členové Českého svazu květinářů a floristů ČR.

Celkem:
Dnes:
On line:
4514223
261972
21
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit